Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Powinien być opracowany przed udostępnieniem miejsca pracy osobom pracującym. Obowiązek ten – podobnie jak w przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem, oraz dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

GRUPA WOLFF na przestrzeni ostatnich lat opracowała dziesiątki tego typu dokumentów. Naszymi klientami są firmy z różnych gałęzi przemysłu, m.in. przemysłu energetycznego, spożywczego, chemicznego, drzewnego.

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (tzw. DZPW) dla:

  • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
  • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń, itp.)

Co ważne, wykonywane przez GRUPĘ WOLFF Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem każdorazowo zawierają ocenę ryzyka wybuchu oraz klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Spełniają tym samym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ponadto, w ramach prac Inżynierów GRUPY WOLFF możliwa jest weryfikacja właściwego doboru urządzeń do pracy w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) informuje, że „Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka…”

„…W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która jest integralnym elementem DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.”

Cytowane rozporządzenie wskazuje również, iż Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinien  zostać opracowany na podstawie Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei musi zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Wacław Smardzewski

Skontaktuj się z naszym inżynierem


WACŁAW SMARDZEWSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

ATEX