Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Powinien być opracowany przed udostępnieniem miejsca pracy osobom pracującym. Obowiązek ten – podobnie jak w przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem, oraz dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

  GRUPA WOLFF na przestrzeni ostatnich lat opracowała dziesiątki tego typu dokumentów. Naszymi klientami są firmy z różnych gałęzi przemysłu, m.in. przemysłu energetycznego, spożywczego, chemicznego, drzewnego.

  Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (tzw. DZPW) dla:

  • Istniejących obiektów i instalacji procesowych, które nie posiadają przedmiotowego dokumentu
  • Instalacji i obiektów, w obszarze których zostały dokonane zmiany mające wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologi, surowców, zastosowanie nowych urządzeń, itp.)

  Co ważne, wykonywane przez GRUPĘ WOLFF Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem każdorazowo zawierają ocenę ryzyka wybuchu oraz klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Spełniają tym samym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

  Ponadto, w ramach prac Inżynierów GRUPY WOLFF możliwa jest weryfikacja właściwego doboru urządzeń do pracy w poszczególnych strefach zagrożenia wybuchem.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) informuje, że „Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka…”

  „…W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która jest integralnym elementem DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.”

  Cytowane rozporządzenie wskazuje również, iż Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinien  zostać opracowany na podstawie Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei musi zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Andrzej Wolff
  dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
  +48 60* *** ***   - pokaż numer
   a.wo***@***  - pokaż email

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik