Światłowodowy pomiar temperatury

Światłowodowy pomiar temperatury często stosowany jest do pomiaru temperatury elementów przenośników taśmowych o długość nawet kilku kilometrów. System natychmiastowo lokalizuje awarię lub przegrzany element przenośnika, który może być źródłem pożaru lub wybuchu atmosfery pyłowej. System stosowany jest także do: wykrywania pożaru, monitorowania kabli zasilających, rozkładu temperatury w budynkach, przecieków w zaporach wodnych, wałach powodziowych itp.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI

Opis, zastosowanie, korzyści, zakres naszych prac

Oferowany system pozwala na precyzyjny pomiar temperatury tysięcy punktów kontrolnych, zlokalizowanych na długości kilkunastu kilometrów z wykorzystaniem zaledwie jednego sensora. Technologia, która to umożliwia stosowana jest zarówno w procesach produkcyjnych, jak również w obszarach inżynierii lądowej i wodnej.

Przykładem zastosowania tej innowacyjnej światłowodowej technologii może być pomiar temperatury dla instalacji przenośników taśmowych, których łączna długość nierzadko sięga kilku kilometrów. W tym przypadku precyzyjny pomiar temperatury pozwala na natychmiastowe zlokalizowanie awarii lub przegrzanego elementu, który może być źródłem pożaru lub wybuchu atmosfery pyłowej.

Układ pomiarowy rejestruje temperaturę otoczenia i porównuje ją do zadanego algorytmu.

W momencie gwałtownego wzrostu temperatury i przekroczenia ustalonego progu, system informuje o powstającym zagrożeniu pożarowym.

System jest dowolnie konfigurowalny, co oznacza, że jednocześnie możemy wprowadzić wiele progów alarmowych w zależności od zaistniałej sytuacji oraz obszarów potencjalnego zagrożenia. W sumie może zostać stworzonych 256 sekcji monitoringu, a alarm może być generowany w momencie:

 • Przekroczenia wyznaczonego progu temperatury np 50˚C
 • Stałego wzrostu temperatury w krótkim wyznaczonym czasie np 60sek
 • Miejscowego przekroczenia temperatury o np 10˚C względem średniej
 • Temperatury mierzonej w okreslonej sekcji monitoringu
 • Spadku temperatury poniżej wyznaczonego progu np 0˚C
 • wykrywanie pożaru w tunelach czy garażach, przemysłowych taśm przenośnikowych i budynków szczególnego zagrożenia
 • stałe monitorowanie i wizualizacja różnorodnych stanów odwiertu i stanu podziemnych magazynów
 • monitoring elektroenergetycznych sieci przesyłowych
 • nadzór nad pracą pieca indukcyjnego
 • kontrola przesyłu i dystrybucji skroplonego gazu ziemnego (LNG), monitoring skraplania i regazyfikacji
  monitoring gorących i zimnych cieczy (siarki, cieczy kriogenicznych)
 • monitoring wycieków cieczy w przemyśle spożywczym (np. przy transporcie oleju palmowego)
 • wykrywanie nieszczelności w systemach ciepłowniczych
 • wykrywanie wycieków na groblach i zaporach
 • kontrola temperatury w inżynierii procesowej (w tym rurociągów przesyłowych)
 • kontrola temperatury cystern i zbiorników
 • monitorowanie temperatury rurociągu (wydajności ogrzewania i integralności izolacji)
 • Bardzo dokładny pomiar temperatury (0,3K) oraz jej zmian w czasie
 • Bardzo dokładna lokalizacja miejsca zmiany temperatury
 • Długookresowy monitoring temperatury
 • Możliwość wielokrotnego odtwarzania pomiarów temperatury
 • Kabel sensoryczny jest łatwy w montażu (jak kabel elektryczny)
 • Brak oddziaływania kabla na monitorowany obiekt
 • Kabel bezhalogenowy bezpieczny dla ludzi w trakcie pożaru
 • Brak przepływu prądu w kablu (bezwybuchowość, kompatybilność EMC)
 • Możliwość pracy w trudnych warunkach (zapylenie, kurz), odporność na korodowanie, promienie UV, wodę
 • Projekt
 • Dostawa
 • Montaż
 • Uruchomienie
 • Serwis

Sprawdź artykuły o powyższej tematyce

PRECYZYJNY POMIAR TEMPERATURY TYSIĘCY PUNKTÓW Z WYKORZYSTANIEM JEDNEGO SENSORA
Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalkii Poznań ZEC

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Bezpieczeństwo wybuchowe

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)