Odciążanie wybuchu (odpowietrzanie wybuchu)

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  Panele przeciwwybuchowe

  Odciążanie wybuchu polega na wyprowadzeniu skutków wybuchu (głównie ciśnienia) poprzez układ odpowietrzający, poza chronione urządzenie. W rezultacie, ciśnienie wewnątrz urządzenia zostaje zredukowane do bezpiecznego poziomu.

  Na rynku dostępne są trzy podstawowe typu układów odciążających, tj. panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz tzw. bezpłomieniowe układy odciążające. Te ostatnie – dzięki specjalnej konstrukcji – mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych. Pozostałe, ze względu na bezpośredni wyrzut fali wybuchu do atmosfery, należy stosować na otwartej przestrzeni.

  Zakres wykonywanych prac

  • Opracowanie oceny ryzyka i/lub DZPW oraz realizacja szkoleń ATEX
  • Zaprojektowanie kompletnego systemy przeciwwybuchowego
  • Dostawa, montaż, serwis

  Zasada działania systemu odciążenia wybuchu

  System odciążenia wybuchu ma za zadanie wyprowadzić wybuch na zewnątrz aparatu w bezpieczne miejsce tak, aby nie doprowadzić do zniszczenia urządzenia. Należy podkreślić, że to nie jest system zabezpieczeń, który nie dopuszcza do powstania eksplozji. Odciążanie wybuchu pozwala zneutralizować jego skutki do bezpiecznego poziomu. Jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczeń przed skutkami wybuchu, którą bezpośrednio wymienia dyrektywa ATEX oraz normy z nią zharmonizowane.

  Powyższy film prezentuje skutki działania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

  • Pierwsza eksplozja pokazuje zastosowanie panelu dekompresyjnego. Wybuch pod postacią fali ciśnienia i ognia zostaje wyprowadzony w górę poprzez rozerwanie się zamontowanego tam panelu.
  • Drugi wybuch prezentuje zasadę działania systemu bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Dzięki specjalnej budowie przez panel wyprowadzane są tylko schłodzone spaliny powstałe w wybuchu, gdyż zastosowana konstrukcja zgasiła chcący się wydostać ogień.
  • Trzeci wybuch nie dotyczy odciążania wybuchu, ale jego tłumienia – czytaj więcej o tłumieniu wybuchów

  Co jeszcze istotnego można zobaczyć w tym filmie? Otóż jeśli chronimy aparaty, które są połączone z innymi urządzeniami instalacji przemysłowej np. przez sieć rurociągów, to nawet poprawne dobranie powierzchni odciążania i miejsca montażu nie zabezpieczy całej instalacji. Wybuch rozprzestrzenia się jak kula – we wszystkie kierunki równomiernie. Stąd w większości przypadków odciążanie wybuchu, bez zastosowania odsprzęgania wybuchu powoduje powstanie ryzyka przeniesienia się wybuchu do innych urządzeń. 

  Skutki złego dobrania zabezpieczeń i braku odsprzegania

  System odciążenia wybuchu musi zostać dobrany odpowiednio do parametrów wybuchowości materiału, który jest przetwarzany w aparatach. Przykład wybuchu pyłu aluminium w Hayes Lemmerz pokazuje jakie skutki może mieć złe zastosowanie zabezpieczeń. Źle dobrana powierzchnia dekompresyjna skutkowała rozerwaniem drzwi rewizyjnych. Co w konsekwencji doprowadziło do niekontrolowanego kierunku rozprzestrzeniania się fali ognia i ciśnienia na zewnątrz urządzenia. Gdyby w pobliżu drzwi rewizyjnych znajdowały się inne urządzenia lub pracownicy, mogliby poważnie ucierpieć.  Dodatkowo urządzenie nie było zaopatrzone w system izolacji wybuchu, na skutek czego ogień i ciśnienie przeniosło się na cały zakład, niszcząc instalację i raniąc pracownika.

  Filtr po wybuchu pyłu aluminium

  Czytaj więcej o poszczególnych technologiach odciążania wybuchu

  Panele dekompresyjne – podstawowe cechy

  Fot. 6. Certyfikowane panele dekompresyjne z czujnikami otwarcia zabudowane na filtrze – prace uwzględniały wykonanie projektu i montaż ram adaptacyjnych dla nowych paneli.

  • Ich zadaniem jest otwarcie się w trakcie wybuchu i wyrzucenie fali ciśnienia i ognia na zewnątrz. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz aparatu nawet w trakcie wybuchu jest poniżej jego wytrzymałości konstrukcyjnej.
  • Dla każdego urządzenia należy obliczyć i wyznaczyć zgodnie z normami potrzebną powierzchnię dekompresji oraz rozmieszczenie paneli
  • Idealnie jest rozmieścić panele symetrycznie po obu stronach aparatu, lecz nie zawsze jest to możliwe. Złe rozmieszczenie paneli, przy dużej sile odrzutu wybuchu może skutkować zniszczeniem całego urządzenia
  • Zasięg wydostającej się fali ognia i ciśnienia może mieć długość nawet do 60 metrów i szerokość do 20 metrów.
  • Dyrektywa ATEX i normy zharmonizowane mówią wprost: nie wolno kierować paneli na inne budynki, elementy instalacji, ciągi komunikacyjne
  • Nie wolno stosować paneli również w przypadku substancji toksycznych, a także w pomieszczeniach
  • Wyjątek w pomieszczeniach stanowi zastosowanie paneli w urządzeniach zamontowanych przy ścianie lub suficie. Wykorzystuje się wtedy dodatkowe kanały odpowietrzające, które wyprowadzają wybuch na zewnątrz pomieszczenia

  Omówienie: Przykłady błędnie zamontowanych paneli dekompresyjnych

  Ryzyko rozerwania rurociągów

  Panel u góry jest zamontowany w ciągu komunikacyjnym. Panele boczne patrzą na rurociągi. W wyniku wybuchu i odciążenia aparatu dojdzie z dużym prawdopodobieństwem do rozerwania rurociągów. Istnieje też poważne ryzyko obrażeń u pracowników znajdujących się w momencie wybuchu u góry aparatu.

  Zajęta cała powierzchnia

  Zajęta jest cała wolna powierzchnia. Pośrodku widać kołnierze, tak więc z pewnością urządzenie będzie połączone z innymi aparatami. Bezpieczne zainstalowanie rurociągów jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.

  Wtłoczenie wybuchu do drugiego aparatu

  Pośrodku zdjęcia widać, jak panele z jednego urządzenia są skierowane w stronę paneli z drugiego aparatu. To oznacza, że wybuch w jednym z tych urządzeń spowoduje wtłoczenie do środka paneli z drugiego, co grozi potężnym wybuchem wtórnym. Dodatkowym zagrożeniem jest to, że panele są łatane dodatkowymi kawałkami blachy. Stanowi to zagrożenie dla otoczenia przy rozerwaniu paneli podczas wybuchu.

  Poznaj ofertę ekonomicznych paneli dekompresyjnych

  Panele przeciwwybuchowe Vigilex VL-S

  Klapy przeciwwybuchowe Vigilex VL-S to maksymalna odporność na podciśnienie 50 mbar, ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C, wykonanie materiałowe SST 304L oraz wykonanie jednowarstwowe, płaskie.

  Zobacz więcej

  Poznaj ofertę paneli dekompresyjnych do wymagających zastosowań

  • Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa BT-ODV (U) , BT, BT-VSI
  • Jednowarstwowy panel odciążający EDP
  • Jednowarstwowy panel odciążający EX-GO-VENT (EGV)
  • Jednowarstwowy panel odciążający ERO
  • Sygnalizacja rozerwania płytki typ SK, BIRD

  Panele dekompresyjne stanowią prosty, a zarazem niezawodny system chroniący przed skutkami wybuchu. Jednak ze względu na szereg ograniczeń, ich zastosowanie często jest ograniczone lub niemożliwe. Dlatego też przy doborze tego rozwiązanie należy zachować szczególną ostrożność.

  Bezpłomieniowe odciążanie wybuchu – podstawowe cechy

  • Panel rozrywa się do środka konstrukcji, która jest wymiennikiem ciepła. Wybuch musi się przedostać przez grubą warstwę ciasno utkanej stalowej siatki. Doprowadza to do zgaszenia ognia oraz wystudzenia spalin.
  • Nie trzeba wyznaczać tak dużej strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, jak w przypadku paneli dekompresyjnych. W tym przypadku są to pojedyncze metry.
  • Można stosować w pomieszczeniu zamkniętym pod warunkiem, że objętość pomieszczenia jest co najmniej 15 razy większa niż objętość chronionego aparatu. Dzieje się tak, ponieważ wydalane spaliny mają około 10-krotnie większą objętość niż objętość chronionego aparatu.
  • Nie wolno stosować dla materiałów toksycznych.

  Zawór odciążający - podobne działanie przy innej konstrukcji

  Jest to podobny system do bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Składa się z pierścienia z kilkudziesięcioma warstwami pofalowanego metalu. Wybuch wypycha tę sprężynę w taki sposób, że fale ciśnienia i ognia muszą przedostać się przez poszczególne pierścienie, oddając tym samym energię. Prowadzi to do zgaszenia ognia oraz schłodzenia spalin. Na zewnątrz wypuszczane są tylko schłodzone spaliny.

  Poznaj ofertę w zakresie układów bezpłomieniowego odciążania wybuchu

  Zawór odciążający wybuch EVN

  Zawory odciążające wybuch typu EVN to optymalna ochrona personelu i wyposażenia w zakładach przemysłowych. Budowa zaworów pozwala na bezpłomieniowe odpowietrzenie wybuchu w aparacie, co umożliwia, przy zachowaniu odpowiednich wytycznych, na zastosowanie zaworów wewnątrz pomieszczeń. Dodatkową zaletą tych konstrukcji jest ograniczenie przenikania na zewnątrz efektów spalania oraz redukcja wysokiej temperatury.

  Zobacz więcej

  Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q‑ROHR‑3

  System typu Q-ROHR-3 zapewnia bezpieczne odciążenie wybuchu dla sąsiednich aparatów, urządzeń i personelu pracującego w pobliżu. Stosuje się go do zabezpieczenia aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się personel oraz do zabezpieczeń silosów, cyklonów, filtrów. Ważną grupą instalacji dla tego typu urządzeń są zastosowania sterylne.

  Zobacz więcej

  Bezpłomieniowe urządzenie odciążające wybuch typ Q-BOX

  System typu Q-BOX zapewnia bezpieczne odciążenie wybuchu dla sąsiednich aparatów, urządzeń i personelu pracującego w pobliżu. Podstawowy cechy to: mocna i stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej, wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX, rodzaj uszczelek dostosowany do warunków pracy, strefa zagrożenia wokół urządzenia: 5 m.

  Zobacz więcej

  Klapy samozamykające – podstawowe cechy

  • Rzadko stosowane – najczęściej dla pyłów węgla, a także w przemyśle cementowym
  • System po wybuchu ulega automatycznemu zamknięciu – brak dopływu powietrza chroni urządzenie przed pożarem.
  • W momencie wybuchu następuje uwolnienie klapy z zatrzasków i otwarcie pokrywy klapy przeciwwybuchowej,
  • Powstające siły odrzutu klapy są w 80% absorbowane przez powstającą poduszkę powietrzną pomiędzy klapą i stalową płytą odbijającą,
  • Resztkowe siły odrzutu klapy zapewniają jej odbicie przez płyty odbijające co zapewnia jej ponowne automatyczne zamknięcie po odciążeniu wybuchu poprzez odcięcie dopływu powietrza,
  • Lekka konstrukcja klapy (aluminium) zapewniająca brak obciążeń przenoszonych na konstrukcję aparatu,
  • zatrzask sprężynowy klapy pozwala ustawić początkowe ciśnienie otwarcia klapy (standardowo 0,1 bar g),

  Poznaj ofertę w zakresie klap odciążających wybuch

  Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE‑S

  Prostokątne klapy przeciwwybuchowe typu RLE-S stosowane są jako odciążenie wybuchu. Najczęściej zabezpieczają filtry, elektrofiltry, suszarnie przed zniszczeniem w wyniku wybuchu. System zapewnia również samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu tym samym odcinając dopływu powietrza.

  Zobacz więcej

  Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT‑Uni‑K

  Okrągłe klapy przeciwwybuchowe typu TT-Uni-K stosuje się do zabezpieczenia zbiorników i silosów przed zniszczeniem w wyniku wybuchu poprzez kontrolowane odciążenie wybuchu do atmosfery. System zapewnia samoczynne zamknięcie klapy po odciążeniu wybuchu (odcięcie dopływu powietrza).

  Zobacz więcej

  Projekty, które zrealizowaliśmy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

  Projektowanie instalacji przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych

  W zależności od potrzeb inwestora jesteśmy wstanie dostarczyć pojedyncze urządzenie, jak również zaprojektować a następnie wykonać kompletny system bezpieczeństwa pożarowego lub/i wybuchowego. W zakres naszych działań wchodzą systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych, wentylacji i oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, detekcji gazów, a także tłumienia, odciążania oraz odsprzęgania wybuchu.

  Bezpieczeństwo wybuchowe

  Ze względu na ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, zapewniamy kompleksowe rozwiązania w tym obszarze, tj. od opracowania dokumentów wymaganych dyrektywą ATEX (wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, oceny ryzyka wybuchem, DZPW), poprzez dobór najbardziej optymalnych systemów bezpieczeństwa, po ich montaż i serwis. W ten sposób stajemy się dla Ciebie jedynym partnerem co znacząco ułatwia współpracę.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  BOGDAN NOWAK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik