System typu Q-ROHR-3 zapewnia bezpieczne odciążenie wybuchu dla sąsiednich aparatów, urządzeń i personelu pracującego w pobliżu. Stosuje się go do zabezpieczenia aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się personel oraz do zabezpieczeń silosów, cyklonów, filtrów. Ważną grupą instalacji dla tego typu urządzeń są zastosowania sterylne.

Zastosowanie

 • bezpłomieniowe odciążenie wybuchu (zapewnia bezpieczne odciążenie wybuchu dla sąsiednich aparatów, urządzeń i personelu pracującego w pobliżu),
 • zabezpieczenie aparatów procesowych zagrożonych wybuchem znajdujących się w halach lub na otwartej przestrzeni gdzie może znajdować się personel,
 • silosy, cyklony, filtry, itp.,
 • zastosowania sterylne.

Specyfikacja

 • odciążenie wybuchu bez propagacji płomienia, temperatury, pyłu,
 • obniżenie temperatury gazów spalinowych z 1500oC do 90oC,
 • ciśnienie i hałas są zredukowane do bezpiecznego poziomu,
 • ciśnienie zadziałania płytki 0.1 bar g, przy temperaturze 22oC,
 • ciśnienie robocze w aparacie nie powinno przekraczać 75% ciśnienia zadziałania płytki,
 • mocna i stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
 • rodzaj uszczelek dostosowany do warunków pracy,
 • ograniczenia na stosowanie dla Kst do 250 bar*m/s, Pred od 0,1 do 1.3 bar g,
 • strefa zagrożenia wokół urządzenia: 2,5 m,
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.