Jako jedyna klapa na rynku może być umieszczona na rurach pionowych oraz po czystej stronie filtrów, skutecznie izolując wybuch. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii, pozwalającej utrzymać klapę w pozycji otwartej do momentu rozprzestrzeniania się wybuchu. W przypadku wybuchu zawór zamyka się i pozostaje zablokowany uniemożliwiając rozprzestrzenianie się wybuchu i płomienia. Odblokowanie klapy odbywa się ręcznie. Ponadto klapa VigiFLAP posiada certyfikat dla pyłów metali.

 • Zastosowanie jako zabezpieczenie przeciwwybuchowe dla: pyłów pochodzenia organicznego, syntetycznego oraz pyłów metali
 • Strefa Atex wewnątrz instalacji: Strefa 20, 21, 22
 • Strefa Atex na zewnątrz instalacji: Strefa 22
 • Maksymalne zredukowane ciśnienie izolacji wybuchu – Pred: 0,5 bar
 • Maksymalna wartość – Kst: 250 bar x m/s
 • Maksymalne ciśnienie pracy: 50.000 Pa
 • Maksymalna prędkość przepływu powietrza: 30 m/s
 • Minimalna odległość montażu klapy od potencjalnego źródła eksplozji:
  • 3 metry dla montażu poziomego
  • 5 metrów dla montażu pionowego
 • Maksymalna odległość montażu klapy od potencjalnego źródła eksplozji: 17 metrów

Klapy VigiFLAP jako jedyne na rynku mogą być montowane zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

klapa zwrotna vigiflap