System odcięcia wybuchu ExKop

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  System odcięcia wybuchu ExKop

  Jest to raczej rzadko stosowane rozwiązanie, które posiada dwie unikatowe cechy. Pierwszą jest możliwość aktywowania zaworu poprzez sygnał z czujnika otwarcia panelu dekompresyjnego (układu odciążenia wybuchu) lub indywidualnego czujnika podczerwieni, a drugą możliwość ponownego użycia po zadziałaniu.

  Ponieważ główny element zaworu stanowi gumowy rękaw, który zaciska się pod wpływem ciśnienia (min 6 barów na instalacji sprężonego powietrza), jego zwłoka w działaniu, w porównaniu np. do systemu HRD, jest znaczna. W konsekwencji skutkuje to koniecznością montażu zaworu QV w sporej odległości od chronionego aparatu.

  Ze względu na budowę zawór ten może być stosowany jedynie na liniach transportu pneumatycznego lub okrągłych kanałach instalacji odpylających. Dopuszczalne parametry wybuchowości pyłów wynoszą odpowiednio: Kst do 200 barów×m/s, Pmax do 10 barów i Pred do 1 bara. Należy jednak pamiętać, że dla produktów powodujących wycieranie oraz ze wzrostem prędkości przepływu produktu, żywotność gumowego wkładu może się znacząco zmniejszać. Choć interwał pomiędzy przeglądami wynosi rok, to w przypadku trudnych mediów (wycieranie) należałoby rozważyć jego skrócenie do 2 lub 3 miesięcy. Prawdopodobieństwo, że wytarty zawór się nie zamknie lub będzie zbyt słaby, by zatrzymać wybuch, jest bowiem w takiej sytuacji duże.

  Zastosowanie

  • ochrona filtrów, mieszalników, cyklonów, młynów, suszarni i innych aparatów procesowych przed przeniesieniem się skutków wybuchu na pozostałe elementy instalacji procesowych.

  Specyfikacja

  • system ExKop składa się z zaworu odsprzęgającego wybuch QV i jednostki sterującej,
  • zawór odcinający wybuch QV (membrana z kauczuku lub EPDM, działanie dwu kierunkowe) uruchamiany jest sprężonym powietrzem 6 bar z sieci zakładowej,
  • wybuch na aparacie procesowym jest odciążany przy pomocy membrany lub aparatu Eco-Q-Rohr,
  • jednostka sterująca odbiera sygnał o wybuchu z czujnika rozerwania membrany (także z Eco-Q-Rohr) lub czujnika ciśnienia czy czujnika iskier (zabudowanych na kanale),
  • zastosowanie w ramach ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów o wartości Kst do 200 bar m/s, max. ciśnienie wybuchu 10 bar,
  • wartość zredukowanego ciśnienia wybuchu do 1 bar g,
  • wykonanie DN 80 do DN 500, odległość montażu zaworu QV od zagrożonego aparatu: 5-7 m (7-9m, DN 250 do DN 500),
   dostępne wykonanie higieniczne,
  • temperatura robocza do 130 oC.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie izolacji wybuchu i możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Izolacja wybuchu:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Czy w rurach istnieje możliwość spowolnienia detonacji i zmiany jej w deflagrację? Czy tak samo jest w dużych zbiornikach?
   • Czy dozownik celkowy, w którym tylko wewnątrz występuje strefa zagrożenia wybuchem, powinien spełniać wymagania ATEX?
   Prewencja wybuchu oraz inne zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja