Jest to raczej rzadko stosowane rozwiązanie, które posiada dwie unikatowe cechy. Pierwszą jest możliwość aktywowania zaworu poprzez sygnał z czujnika otwarcia panelu dekompresyjnego (układu odciążenia wybuchu) lub indywidualnego czujnika podczerwieni, a drugą możliwość ponownego użycia po zadziałaniu.

Ponieważ główny element zaworu stanowi gumowy rękaw, który zaciska się pod wpływem ciśnienia (min 6 barów na instalacji sprężonego powietrza), jego zwłoka w działaniu, w porównaniu np. do systemu HRD, jest znaczna. W konsekwencji skutkuje to koniecznością montażu zaworu QV w sporej odległości od chronionego aparatu.

Ze względu na budowę zawór ten może być stosowany jedynie na liniach transportu pneumatycznego lub okrągłych kanałach instalacji odpylających. Dopuszczalne parametry wybuchowości pyłów wynoszą odpowiednio: Kst do 200 barów×m/s, Pmax do 10 barów i Pred do 1 bara. Należy jednak pamiętać, że dla produktów powodujących wycieranie oraz ze wzrostem prędkości przepływu produktu, żywotność gumowego wkładu może się znacząco zmniejszać. Choć interwał pomiędzy przeglądami wynosi rok, to w przypadku trudnych mediów (wycieranie) należałoby rozważyć jego skrócenie do 2 lub 3 miesięcy. Prawdopodobieństwo, że wytarty zawór się nie zamknie lub będzie zbyt słaby, by zatrzymać wybuch, jest bowiem w takiej sytuacji duże.

Zastosowanie

 • ochrona filtrów, mieszalników, cyklonów, młynów, suszarni i innych aparatów procesowych przed przeniesieniem się skutków wybuchu na pozostałe elementy instalacji procesowych.

Specyfikacja

 • system ExKop składa się z zaworu odsprzęgającego wybuch QV i jednostki sterującej,
 • zawór odcinający wybuch QV (membrana z kauczuku lub EPDM, działanie dwu kierunkowe) uruchamiany jest sprężonym powietrzem 6 bar z sieci zakładowej,
 • wybuch na aparacie procesowym jest odciążany przy pomocy membrany lub aparatu Eco-Q-Rohr,
 • jednostka sterująca odbiera sygnał o wybuchu z czujnika rozerwania membrany (także z Eco-Q-Rohr) lub czujnika ciśnienia czy czujnika iskier (zabudowanych na kanale),
 • zastosowanie w ramach ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów o wartości Kst do 200 bar m/s, max. ciśnienie wybuchu 10 bar,
 • wartość zredukowanego ciśnienia wybuchu do 1 bar g,
 • wykonanie DN 80 do DN 500, odległość montażu zaworu QV od zagrożonego aparatu: 5-7 m (7-9m, DN 250 do DN 500),
  dostępne wykonanie higieniczne,
 • temperatura robocza do 130 oC.