Zawory typy VENTEX to dostępny w wielu rozmiarach i wersjach, pasywny system odsprzęgania wybuchu. Montowany jest on na kanałach instalacji odpylających, centralnego odkurzania, transportu nad- i podciśnieniowego, suszenia czy też granulacji. W większości przypadków są to konstrukcje odporne na maksymalne ciśnienie wybuchu. Zawór zamyka się pod wpływem przemieszczającej się w rurociągu fali ciśnienia wybuchu. Specjalna konstrukcja zaworu w formie „gruszki” sprawia, że zawór tylko w niewielkim stopniu wpływa na przepływającą przez jego wnętrze mieszaninę. Rozwiązanie to jest dopuszczone do stosowania w przypadku palnych i wybuchowych gazów, pyłów oraz mieszanin hybrydowych. Niemniej gdy w strumieniu znajdują się pyły, należy mieć na uwadze, iż ich zawartość nie może przekroczyć wartości granicznych określonych w dokumentacji. Wynika to z konstrukcji zaworu, w którym „gruszka” przy zamknięciu jest dociskana do specjalnej uszczelki. Tolerancje są tu bardzo niewielkie i wynoszą 0,1–0,15 mm. Zbyt wysoka zawartość pyłu grozi obrastaniem lub wycieraniem uszczelnienia zaworu, co może prowadzić do nieprawidłowego działania.

Zawór Ventex charakteryzuje się najszerszym wachlarzem wersji. Przykładowo, występuje on w szerokim zakresie średnic (od DN100 do DN50), może być montowany w pozycji poziomej lub pionowej oraz zapewniać działanie jedno- lub dwukierunkowe. Ponadto dostępne są wersje wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej oraz z aktywnym mechanizmem zamykającym.

Rozwiązanie to jest proste w serwisowaniu, a przeglądy zwykle wykonuje się nie częściej niż raz do roku. Problemy mogą jednak wystąpić w przypadku, gdy w strumieniu znajduje się zbyt duża ilość pyłu. Uszkodzenie uszczelki kwalifikuje zawór do odesłania go do producenta w celu wymiany i dopasowania nowego uszczelnienia. Ze względu na konieczność zastosowania specjalnych urządzeń, nie jest możliwa wymiana uszczelnienia na miejscu. Wiąże się to z około miesięcznym przestojem instalacji lub zabudową rezerwowego zaworu Ventex.

Zastosowanie

 • instalacja na kanałach i rurociągach łączących aparaty, w których może dojść do wybuchu (należy podkreślić, że wspomniane aparaty również należy zabezpieczyć odpowiednim systemem ochrony przeciwwybuchowej)
 • zawór zostaje zamknięty natychmiast po wykryciu wybuchu w jednym z chronionych aparatów (ograniczenie ryzyka przeniesienia się wybuchu, poprzez kanały i rurociągi, na pozostałą część instalacji),
 • stosuje się je w przypadku kanałów i rurociągów, w których przepływa gaz o niewielkiej zawartości pyłów (np. za filtrem, przed i za suszarnią okresową).

Specyfikacja

 • zawór Ventex ESI stosuje się dla:
  • pyłów o wartości stałej Kst do 400 bar m/s,
  • gazów o wartości Kg do 100 bar m/s,
  • mieszanin hybrydowych o wartości stałej do 300 (DN400- DN 600) i 400 (DN 100-DN 300) bar m/s,
 • minimalne ciśnienie wybuchu > 0.05 bar, max. ciśnienie wybuchu 14 bar abs,
 • dopuszczalna prędkość przepływu gazu 20 (25) m/sec.,
 • rodzaj ochrony II 1 DG IIB / 2 DG, praca w strefach (wewnątrz/zewnątrz): 0 /1, 20 / 21,
 • przepływające powietrze musi być suche o maksymalnym zapyleniu do 20 g/m3,
 • budowa ze stali węglowej lub nierdzewnej, części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, montaż poziomy i pionowy,
 • działanie: wewnętrzny element odcinający wybuch utrzymywany jest w pozycji środkowej przez osiową sprężynę, modele ESI-E/-D,
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX.