Uziemienia elektrostatyczne

Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt

  Girl in a jacket

  Dostawa

  Girl in a jacket

  Montaż

  Girl in a jacket

  Uruchomienie

  Girl in a jacket

  Serwis
  Uziemienia elektrostatyczne

  Uziemienia elektrostatyczne

  dotacja zus na bhp 2021

  Uziemienia elektrostatyczne (kontrolery uziemienia, zabezpieczenia elektrostatyczne) ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Zabezpieczenia elektrostatyczne stosuje się podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko wtedy, gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się do rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, odprowadzenia ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.

  Sprawdź naszą ofertę w zakresie uziemień elektrostatycznych

  Systemy kontroli uziemienia – Earth-Rite

  Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

  2-biegunowy magnetyczny zacisk uziemiający

  VESX50-IP to nowa konstrukcja zacisku, która wykorzystuje siłę oddziaływania magnetycznego w celu zapewnienia silnego, niskooporowego połączenia z dowolną powierzchnią z żelaza, bez konieczności stosowania widocznych punktów mocowania, takich jak kołek, pręt, wypustka itp.

  Zobacz więcej

  System kontroli uziemienia cystern samochodowych

  System Earth-Rite RTR (kontroler uziemienia cystern) przeznaczony jest do kontrolowania poprawności uziemienia cystern drogowych w czasie ich napełniania i opróżniania. Po zastosowaniu tzw. klucza trybu pracy może być on wykorzystywany również do cystern kolejowych, mieszalników, zbiorników itp.

  Zobacz więcej

  System kontroli uziemienia cystern kolejowych

  System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

  Zobacz więcej

  System kontroli uziemienia worków big-bag typu C

  Statyczny system uziemienia Earth-Rite FIBC jest rewolucyjnym systemem typu hardware, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego napełniania i opróżniania big-bagów typu C (worki z wkładką przewodzącą), stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem.

  Zobacz więcej

  System kontroli uziemienia instalacji procesowych

  System MULTIPOINT II jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia jednocześnie nawet do 8 samodzielnie działających lub połączonych ze sobą elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system zablokuje proces technologiczny.

  Zobacz więcej

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników, itp. – Bond-Rite

  Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Bond-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia beczek, zbiorników, itp. Rozwiązania te, oprócz uziemiania urządzeń pracujących w pomieszczeniach produkcyjnych, za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

  2-biegunowy magnetyczny zacisk uziemiający

  VESX50-IP to nowa konstrukcja zacisku, która wykorzystuje siłę oddziaływania magnetycznego w celu zapewnienia silnego, niskooporowego połączenia z dowolną powierzchnią z żelaza, bez konieczności stosowania widocznych punktów mocowania, takich jak kołek, pręt, wypustka itp.

  Zobacz więcej

  Zaciski samotestujące do beczek, zbiorników

  Bond-Rite CLAMP to system kontroli uziemienia montowany na ścianie lub innej powierzchni. Składa się on z samotestującego zacisku z przewodem spiralnym o długości od 3 do 15 m oraz skrzynki przyłączeniowej z bolcem, służącym do odwieszania zacisku.

  Zobacz więcej

  Zaciski i przewody uziemiające Ex ATEX – Cen-Stat

  Zaciski uziemiające mogą być stosowane w dwóch konfiguracjach – jako komplet dwóch prostych zacisków połączonych ze sobą przewodem spiralnym lub jako podpięcie zacisku do uziemianego pojemnika, a końcówki oczkowej, która znajduje się na końcu przewodu, do listwy uziemiającej.

  Proste zaciski uziemiające

  Zaciski uziemiające Cen-Stat wykonane są ze stali nierdzewnej, z ostrymi zębami z węglika wolframu, zdolnymi przebić się przez warstwę farby, laminatu, zanieczyszczeń itp.

  Zobacz więcej

  Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX

  Przewody uziemiające charakteryzują się bardzo wysoką odpornością mechaniczną. Posiadają osłonę hytrelową odporną na czynniki chemiczne i mechaniczne, co umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach, jakie występują w wielu gałęziach przemysłu.

  Zobacz więcej

  Przewody uziemiające na szpuli ATEX EX

  Alternatywną metodą dla przewodów spiralnych lub prostych są szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego. Jest to bardzo popularna metoda zapewniająca niezawodne połączenie między szyną uziemiającą a pojemnikiem.

  Zobacz więcej

  2-biegunowy magnetyczny zacisk uziemiający

  VESX50-IP to nowa konstrukcja zacisku, która wykorzystuje siłę oddziaływania magnetycznego w celu zapewnienia silnego, niskooporowego połączenia z dowolną powierzchnią z żelaza, bez konieczności stosowania widocznych punktów mocowania, takich jak kołek, pręt, wypustka itp.

  Zobacz więcej

  Stacje kontroli obuwia Ex ATEX – Sole-Mate

  Oprócz uziemienia elementów instalacji niezwykle ważna jest również skuteczna ochrona antyelektrostatyczna personelu produkcyjnego. Naelektryzowane ciało człowieka jest bowiem jednym z poważniejszych źródeł stwarzających w warunkach przemysłowych zagrożenie pożarem lub wybuchem. Przykładem rozwiązania sprawdzającego obuwie pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery, jest system kontroli obuwia Sole-Mate.

  Stacja kontroli uziemienia obuwia ATEX EX

  Sole-Mate jest prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania obuwia pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery.

  Zobacz więcej

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego

  Wiedza na temat zagrożenia wybuchem jest równie ważna jak same zabezpieczenia przeciwwybuchowe. Z tego względu zapewniamy otwarte oraz zamknięte szkolenia z tego obszaru, zapewniając Ci tym samym kompleksowe wsparcie. Więcej szczegółów na temat programu szkoleń, jak również terminów i lokalizacji dostępne są na w zakładce „Szkolenia” naszej stronie www.hazex.eu.

  Opracowania wymagane dyrektywą ATEX

  Aby dopełnić formalności związanych z dostosowanie miejsca pracy do dyrektywy ATEX, konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka wybuchem wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem. Finalnie, na bazie tych opracowań powstaje dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Jeśli Twój zakład nie posiada tych dokumentów lub nie są one aktualne, nasi inżynierowie przygotują je dla ciebie.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
  AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Girl in a jacket

   Projekt

   Girl in a jacket

   Dostawa

   Girl in a jacket

   Montaż

   Girl in a jacket

   Uruchomienie

   Girl in a jacket

   Serwis

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik