DANE TECHNICZNE

 • element systemu tłumienia wybuchu montowany na aparatach, urządzeniach, zbiornikach, kanałach i rurach w celu natychmiastowego wykrycia zarzewia wybuchu
 • wybuchowe pyły klasy ST1–ST3, a także gazy i mieszaniny hybrydowe

SPECYFIKACJA

 • dynamiczny czujnik ciśnienia MEX wykrywa niebezpieczny wzrost ciśnienia (zarzewie wybuchu) i przesyła sygnał w momencie przekroczenia zadanych wartości krytycznych do centrali sterującej systemem przciwwybuchowym
 • posiada dwa ceramiczne czujniki ciśnienia oraz czujnik temperatury (opcja)
 • wykorzystuje nowatorską logikę oceny i podejmowania decyzji w zakresie identyfikacji ciśnienia wybuchu
 • możliwość podłączenia do różnych typów central sterujących przez skrzynkę zaciskową FAB-3.2
 • zakres pomiaru ciśnienia MEX-3.2: 0 – 2 (4) bar abs., temperatura procesowa: 0 do +160oC, temperatura otoczenia: -20 do +125oC
 • skrzynka zaciskowa FAB-3.2: pobór mocy do 1.5 W, temperatura otoczenia -20 do +55oC
 • możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem: 22, 21, 2, 1, 0 na zewnątrz chronionego aparatu oraz 22, 21, 20, 2, 1, 0 wewnątrz chronionego aparatu
 • rodzaj zabezpieczenia: II ½ D T 65oC IP 68, II 1G EEx ia IIC T1-T6
 • wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX