Biuro projektowe

Dlaczego my:

Biuro projektowe GRUPY WOLFF specjalizuje się w projektowaniu aparatury i instalacji procesowych, a także instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji dla przemysłu. Ponadto, we współpracy z pozostałymi działami firmy, jesteśmy wstanie fizycznie wykonać daną instalacje oraz dostosować ją do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, procesowego czy dyrektywy REACH.

Zakres prac realizowanych w tym obszarze:

opracowanie studium oraz koncepcji programowo-przestrzennej opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę montaż lub nadzór nad montażem wykonanie dokumentacji powykonawczej serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Skontaktuj się z naszym biurem

Sprawdź produkty

Projektowanie instalacji technologicznych
Projektujemy oraz realizujemy obliczenia dla aparatów i instalacji procesowych stosowanych głównie w branży energetycznej, chemicznej oraz spożywczej. Skupiamy się przy tym na zadaniach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego czy dyrektywy REACH. Ważnym elementem działalności biura jest projektowanie i budowa instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji przemysłowej. Naszym atutem jest własny dział montażowo-serwisowy.
Projektowanie obiektów przemysłowych
Projektujemy kompletne obiekty przemysłowe w tym hale produkcyjne z branży spożywczej i chemicznej, hale magazynowe, obiekty towarzyszące sektora energetycznego jak również pojedyncze instalacje przemysłowe. Nasze działania mogą obejmować projekt, generalne wykonawstwo lub realizację inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj. Realizujemy wszystkie etapy zadnia od studium programowo-przestrzennego przez projekt budowlany i wykonawczy po dokumentacje powykonawczą.
Instalacje odpylania
Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji odpylania dla przemysłu energetycznego, metalurgicznego, odlewniczego, chemicznego, spożywczego oraz drzewnego. Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w przypadku instalacji pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. W takich przypadkach zapewniamy zastosowanie optymalnych systemów przeciwwybuchowych, a także opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania
Realizujemy zadania polegające na zaprojektowaniu ale również budowie, montażu i późniejszym serwisie instalacji centralnego odkurzania dla zastosowań przemysłowych. W przypadku gdy instalacja przeznaczona jest dla pyłów o charakterze palnym/wybuchowym zapewniamy dobór oraz wdrożenie niezbędnych systemów ochronnych oraz opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Biuro projektowe GRUPY WOLFF w ramach kompleksowej realizacji zadania oferuje projekty, dostawę oraz montaż instalacji z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania obiektów przemysłowych.   Ze względu na wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwwybuchowej, nasza oferta została poszerzona o instalacje wentylacyjne do stref zagrożonych wybuchem.

Prace-elektryczne-2
Wykonujemy projekty instalacji elektrycznych i AKPiA, a wspólnie z pozostałymi działami firmy, także ich elektryczne i mechaniczne montaże, serwisy i przeglądy. Do najważniejszych instalacji projektowanych w tej branży należą: systemy automatyki i sterowania, instalacje elektryczne, rozdzielnice elektryczne, szafy sterownicze wraz z prefabrykacją aparatura kontrolno-pomiarowa, trasy kablowe oraz kable zasilające, sterownicze i pomiarowe.
Inwentaryzacje instalacji procesowych
Po kilku latach funkcjonowania instalacji procesowej jej dokumentacja techniczna może być niekompletna lub znacząco odbiegać od stanu faktycznego. Taka sytuacja utrudnia, a w pewnych przypadkach praktycznie uniemożliwia realizację jej remontu, modernizacji czy przebudowy. Aby rozwiązać ten problem GRUPA WOLFF proponuje swoim Klientom wykonanie inwentaryzacji pojedynczych aparatów, jak również kompletnych instalacji przemysłowych.
Modelowanie 3D instalacji / Obliczenia MES
Nasz dział projektowy świadczy usługi polegające na trójwymiarowym modelowaniu oraz badaniu wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń i instalacji przemysłowych. Działania te realizujemy w oparciu o wiedzę naszych inżynierów oraz zaawansowane rozwiązania informatyczne.
W ramach biura projektowego GRUPY WOLFF posiadamy zespół, który specjalizuje się w opracowywaniu instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami norm Ex i dyrektyw ATEX.

REALIZACJE - Modernizacje / Montaże / Serwis

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik