Biuro projektowe

Co dla Ciebie zrobimy:

opracujemy studium oraz koncepcję programowo-przestrzenną  wykonamy projekt budowlany i wykonawczy  wykonamy dokumentację do pozwolenia na budowę przeprowadzimy montaż lub nadzór nad montażem opracujemy dokumentację powykonawczą zapewnimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dlaczego my:

Biuro projektowe GRUPY WOLFF specjalizuje się w projektowaniu aparatury i instalacji procesowych, a także instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji dla przemysłu. Ponadto, we współpracy z pozostałymi działami firmy, jesteśmy w stanie wykonać daną instalacje oraz dostosować ją do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, procesowego czy dyrektywy REACH.

Projektowanie instalacji technologicznych
Projektujemy oraz realizujemy obliczenia dla aparatów i instalacji procesowych stosowanych głównie w branży energetycznej, chemicznej oraz spożywczej. Skupiamy się przy tym na zadaniach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu przepisów dozoru technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego i dyrektywy REACH. Proces projektowania prowadzimy na podstawie opracowanych przez nas schematów orurowania i oprzyrządowania typu P&ID (ang. piping and instrumentation diagram/drawing). Ważnym elementem działalności biura jest projektowanie i budowa instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji przemysłowej. Naszym atutem jest własny dział montażowo-serwisowy.
Projektowanie obiektów przemysłowych
Projektujemy kompletne obiekty przemysłowe w tym hale produkcyjne z branży spożywczej i chemicznej, hale magazynowe, obiekty towarzyszące sektora energetycznego jak również pojedyncze instalacje przemysłowe. Nasze działania mogą obejmować projekt, generalne wykonawstwo lub realizację inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj. Realizujemy wszystkie etapy zadnia od studium programowo-przestrzennego przez projekt budowlany i wykonawczy po dokumentacje powykonawczą.
Instalacje odpylania
Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji odpylania dla przemysłu energetycznego, metalurgicznego, odlewniczego, chemicznego, spożywczego oraz drzewnego. Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w przypadku instalacji pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. W takich przypadkach zapewniamy zastosowanie optymalnych systemów przeciwwybuchowych, a także opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
Projekt instalacji wentylacji

Biuro projektowe GRUPY WOLFF w ramach kompleksowej realizacji zadania oferuje projekty, dostawę oraz montaż instalacji z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania obiektów przemysłowych.   Ze względu na wieloletnie doświadczenie w ochronie przeciwwybuchowej, nasza oferta została poszerzona o instalacje wentylacyjne do stref zagrożonych wybuchem.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania
Realizujemy zadania polegające na zaprojektowaniu ale również budowie, montażu i późniejszym serwisie instalacji centralnego odkurzania dla zastosowań przemysłowych. W przypadku gdy instalacja przeznaczona jest dla pyłów o charakterze palnym/wybuchowym zapewniamy dobór oraz wdrożenie niezbędnych systemów ochronnych oraz opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
Instalacje przeciwpożarowe - PPOŻ

Zadaniem systemów przeciwpożarowy jest ochrona ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi.

Prace-elektryczne-2
Wykonujemy projekty instalacji elektrycznych i AKPiA, a wspólnie z pozostałymi działami firmy, także ich elektryczne i mechaniczne montaże, serwisy i przeglądy. Do najważniejszych instalacji projektowanych w tej branży należą: systemy automatyki i sterowania, instalacje elektryczne, rozdzielnice elektryczne, szafy sterownicze wraz z prefabrykacją aparatura kontrolno-pomiarowa, trasy kablowe oraz kable zasilające, sterownicze i pomiarowe.
Inwentaryzacje instalacji procesowych
Po kilku latach funkcjonowania instalacji procesowej jej dokumentacja techniczna może być niekompletna lub znacząco odbiegać od stanu faktycznego. Taka sytuacja utrudnia, a w pewnych przypadkach praktycznie uniemożliwia realizację jej remontu, modernizacji czy przebudowy. Aby rozwiązać ten problem GRUPA WOLFF proponuje swoim Klientom wykonanie inwentaryzacji pojedynczych aparatów, jak również kompletnych instalacji przemysłowych.
Modelowanie 3D instalacji / Obliczenia MES
Nasz dział projektowy świadczy usługi polegające na trójwymiarowym modelowaniu oraz badaniu wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń i instalacji przemysłowych. Działania te realizujemy w oparciu o wiedzę naszych inżynierów oraz zaawansowane rozwiązania informatyczne.
W ramach biura projektowego GRUPY WOLFF posiadamy zespół, który specjalizuje się w opracowywaniu instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami norm Ex i dyrektyw ATEX.
System klasy CMMS
ExPlant jest kompletną bazą wiedzy o zakładzie i złożonym systemem nadzoru nad eksploatacją urządzeń technologicznych. Umożliwia stały monitoring pojedynczych urządzeń, jak również całych instalacji pod względem bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. ExPlant to innowacyjny system klasy CMMS do zarządzania utrzymaniem ruchu zawsze skrojony na miarę Twoich potrzeb.