Gazowe systemy gaśnicze

Projektujemy i wdrażamy gazowe systemy gaśnicze oraz kompletne systemy pożarowe, które swoim zakresem obejmują: system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, telewizję dozorową oraz kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy. Instalacje ppoż dostarczamy głównie dla obiektów przemysłowych, w których występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wysoka wilgotność, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem itp.). Wykonujemy także wizualizacje systemów przeciwpożarowych oraz ich integracje z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa.

MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  ZAKRES PRAC – gazowe systemy gaszące

  • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
  • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • opracowanie wizualizacji systemu gaszenia gazem
  • integracja systemu z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

  ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

  Poza instalacjami gaszenia pożarów gazami obojętnymi projektujemy i wdrażamy także kompletne systemy przeciwpożarowe. Systemy te stanowią integrację wszystkich lub wybranych rozwiązań z poniższej listy. Nasze rozwiązania integrujemy także z istniejącymi w danym obiekcie systemami bezpieczeństwa. Tym samym realizujemy zadania o różnym poziomie skomplikowania oraz na różnych etapach życia danego obiektu.

  1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
  2. System detekcji pożaru
  3. Systemy wentylacji i oddymiania
  4. System monitoringu CCTV
  5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  6.  Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
  8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  9. Stałe urządzenia gaśnicze

  GAZOWE UKŁADY GAŚNICZE – opis układu

  Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Są skuteczne i szczególnie polecane w miejscach, w których przechowuje się wartościowy i wrażliwy sprzęt, który mógłby zostać uszkodzony przy użyciu środków gaśniczych opartych na wodzie. Znajdują również zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania niebezpiecznych substancji i łatwopalnych cieczy, a nawet metali. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych. Ze względów bezpieczeństwa osób pracujących w gaszonych przestrzeniach, gaz gaśniczy wpływa przez dysze gaśnicze do chronionych obszarów dopiero po uprzednio zdefiniowanym czasie zwłoki.

  GAZOWE SYSTEMY GASZĄCE – CO2 / argon / azot

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem CO2

   Jako środek gaśniczy stosuje się dwutlenek węgla – CO2. Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim do ochrony łatwopalnych cieczy i do gaszenia obiektów wolnostojących, np. w przypadku ochrony zaawansowanych elektronicznie maszyn produkcyjnych. Gaz jest przechowywany pod ciśnieniem 50 bar w stalowych butlach. Przy stosowaniu tego środka gaśniczego należy przestrzegać branżowych wytycznych celem uniknięcia szkód na osobach.

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem Ar

   Jako środek gaśniczy stosuje się argon – Ar. Argon jest stosowany przede wszystkim do ochrony obszarów w najwyższym stopniu wrażliwych. Środek ten gasi ogień całkowicie bez pozostałości i bez szkód pośrednich spowodowanych przez środek gaśniczy. Gaz jest przechowywany w butlach stalowych pod ciśnieniem do 300 bar. Podczas gaszenia dochodzi do redukcji zawartości tlenu w pomieszczeniu tak, że wymagane są dodatkowe środki ochrony osobistej.

  • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem gazów chemicznych

   Chemiczne środki gaśnicze stosowane są wszędzie tam, gdzie efekt zależy od bardzo szybkiego gaszenia pożaru. W przeciwieństwie do systemów gaśniczych z zastosowaniem gazów obojętnych, efekt gaszenia bazuje na procesie fizyczno-chemicznym. Z jednej strony ciepło jest absorbowane , a z drugiej strony uwalniane są wolne rodniki, aby wstrzymać reakcję łańcuchową procesu spalania.

  • maszyny wolnostojące (stosuje się gaszenie obiektowe, często jako jedyna możliwość ochrony Ppoż.),
  • serwerownie,
  • pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
  • maszyny drukarskie,
  • transformatory,
  • turbiny,
  • młyny kruszące,
  • obrabiarki,
  • kabiny lakiernicze,
  • silosy,
  • systemy hydrauliczne,
  • magazyny niebezpiecznych substancji,
  • gazów i cieczy palnych

  Projekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

  Nasze doświadczenie pozwala nam projektować systemy detekcji, sygnalizacji oraz gaszenia pożaru o różnym stopniu skomplikowania. Rozwiązania te mogą pracować samodzielnie lub jako część istniejącego już systemu. Wykorzystujemy różne technologie, co pozwala nam optymalizować projekty pod kątem technicznym i ekonomicznym.

  Montaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

  Dzięki własnemu działowi montażowemu, jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Ty natomiast zyskujesz jednego partnera dla całego procesu inwestycyjnego.

  Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

  Nasze systemy zawsze integrujemy ze sobą, a także z istniejącymi już systemami bezpieczeństwa. Następnie całość wizualizujemy w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik