Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego.

Grupa WOLFF
ROBERT WALEŃ- jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Są skuteczne i szczególnie polecane w miejscach, w których przechowuje się wartościowy i wrażliwy sprzęt, który mógłby zostać uszkodzony przy użyciu środków gaśniczych opartych na wodzie. Znajdują również zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej w miejscach składowania niebezpiecznych substancji i łatwopalnych cieczy, a nawet metali. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych. Ze względów bezpieczeństwa osób pracujących w gaszonych przestrzeniach, gaz gaśniczy wpływa przez dysze gaśnicze do chronionych obszarów dopiero po uprzednio zdefiniowanym czasie zwłoki.

W zależności od użytego gazu gaśniczego rozróżnia się następujące rodzaje systemów:

 • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem CO2

  Jako środek gaśniczy stosuje się dwutlenek węgla – CO2. Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim do ochrony łatwopalnych cieczy i do gaszenia obiektów wolnostojących, np. w przypadku ochrony zaawansowanych elektronicznie maszyn produkcyjnych. Gaz jest przechowywany pod ciśnieniem 50 bar w stalowych butlach. Przy stosowaniu tego środka gaśniczego należy przestrzegać branżowych wytycznych celem uniknięcia szkód na osobach.

 • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem Ar

  Jako środek gaśniczy stosuje się argon – Ar. Argon jest stosowany przede wszystkim do ochrony obszarów w najwyższym stopniu wrażliwych. Środek ten gasi ogień całkowicie bez pozostałości i bez szkód pośrednich spowodowanych przez środek gaśniczy. Gaz jest przechowywany w butlach stalowych pod ciśnieniem do 300 bar. Podczas gaszenia dochodzi do redukcji zawartości tlenu w pomieszczeniu tak, że wymagane są dodatkowe środki ochrony osobistej.

 • Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem gazów chemicznych

  Chemiczne środki gaśnicze stosowane są wszędzie tam, gdzie efekt zależy od bardzo szybkiego gaszenia pożaru. W przeciwieństwie do systemów gaśniczych z zastosowaniem gazów obojętnych, efekt gaszenia bazuje na procesie fizyczno-chemicznym. Z jednej strony ciepło jest absorbowane , a z drugiej strony uwalniane są wolne rodniki, aby wstrzymać reakcję łańcuchową procesu spalania.

 • lakiernie,
 • magazyny z farbami,
 • pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
 • transformatory,
 • obiekty otwarte jak np. ochrona maszyn,
 • obrabiarki,
 • filtry,
 • kanały wentylacyjne.
 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
 • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
ROBERT WALEŃ- jestem do Twojej dyspozycji
+48 78* *** ***   - pokaż numer
 r.wal***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości