Instalacje pianowe

Projektujemy oraz montujemy instalacje pianowe przeznaczone głównie do ochrony obiektów przemysłowych i magazynowych obarczonych wysokim ryzykiem pożarowym. Poza instalacjami pianowymi wykonujemy także kompletne systemy przeciwpożarowe obejmujące swoim zakresem detekcję, sygnalizację, rożne techniki gaszenia pożarów, systemy wentylacji i oddymiania oraz oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Ważnym aspektem naszych działań jest integracja wdrażanych systemów przeciwpożarowych z pozostałymi systemami bezpieczeństwa. Skupiamy się przy tym na trudnych zadaniach w branży przemysłowej, gdzie występuje trudne środowisko pracy (wysokie zapylenie, zmienna temperatura, duża wilgotność, strefy zagrożenia wybuchem itp.).

MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  ZAKRES PRAC – instalacje pianowe

  • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
  • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji pianowych
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • opracowanie wizualizacji systemu pianowego
  • integracja instalacji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

  ZAKRES PRAC – kompletne systemy ppoż.

  Poza instalacjami pianowymi, projektujemy i wdrażamy kompletne, zintegrowane ze sobą systemy przeciwpożarowe – poniżej znajdziesz ich pełną listę. Co ważne, w zależności od Twoich potrzeb nasze działania mogą obejmować wszystkie lub tylko wybrane z wymienionych punktów. W razie potrzeby dostarczane systemy integrujemy z istniejącymi już rozwiązaniami.

  1. System sygnalizacji pożaru (SAP, SSP) – przewodowy i bezprzewodowy
  2. System detekcji pożaru
  3. Systemy wentylacji i oddymiania
  4. System monitoringu CCTV
  5. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  6. Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
  7. Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
  8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  9. Stałe urządzenia gaśnicze

  INSTALACJE PIANOWE – opis układu

  W realizowanych przez nas instalacjach pianowych środkiem gaśniczym jest piana powstała ze zmieszania specjalnego środka pianotwórczego i wody. W zależności od charakteru chronionego pomieszczenia lub zbiornika oraz substancji stwarzających zagrożenie pożarowe dobierany jest jeden z trzech rodzajów piany:

  • piana ciężka – liczba spienienia do 20 (najczęściej stosowana do wypełniania dużych przestrzeni w krótkim czasie – przykładem mogą tu być hale produkcyjne lub magazyny)
  • piana średnią – liczba spienienia od 20 do 200 (najczęściej stosowana w przypadkach, w których pożar może wystąpić w niewielkiej odległości od posadzki – przykładem może tu magazyn tworzyw sztucznych)
  • piana lekką – liczba spienienia od 200 do 1000 (najczęściej stosowana gaszenia palnych cieczy w zbiornikach które uległy rozlaniu – piana rozlewa się na powierzchnie palącej się cieczy odcinając dopływ powietrza oraz obniżając jej temperaturę).

  Dokładny rodzaj środka oraz sposób jego dystrybucji dobierany jest na podstawie właściwości substancji palnych oraz właściwości pomieszczenia lub zbiornika.

  Najważniejsze elementy systemu gaszenia pianą:

  • zawór kontrolno-alarmowy
  • rurociągi
  • źródło środka pianotwórczego
  • źródło wody
  • urządzenie generujące pianę
  • centrala sterująca

  W odróżnieniu od większości firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej (w tym także w strefach zagrożenia wybuchem). Naszą siłą jest kompleksowość w zakresie projektowania i wdrażania instalacji pianowych jak również kompletnych systemów przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to, że nasze rozwiązania mogą uwzględniać detekcję, sygnalizację i gaszenie pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymianie i wentylację, monitoring video, a także zarządzanie kontrolą dostępu.

  Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy:

  • zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych
  • magazyny tworzyw sztucznych
  • magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe
  • instalacje procesowe branży chemicznej

  Projekt systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

  Nasze doświadczenie pozwala nam projektować systemy detekcji, sygnalizacji oraz gaszenia pożaru o różnym stopniu skomplikowania. Rozwiązania te mogą pracować samodzielnie lub jako część istniejącego już systemu. Wykorzystujemy różne technologie, co pozwala nam optymalizować projekty pod kątem technicznym i ekonomicznym.

  Montaż i uruchomienie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru

  Dzięki własnemu działowi montażowemu, jesteśmy w stanie realizować projekty kompleksowo, to jest od opracowania niezbędnych dokumentów i projektu, przez dostawę komponentów po ich montaż i uruchomienie. Ty natomiast zyskujesz jednego partnera dla całego procesu inwestycyjnego.

  Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wizualizacja

  Nasze systemy zawsze integrujemy ze sobą, a także z istniejącymi już systemami bezpieczeństwa. Następnie całość wizualizujemy w oparciu o plany sytuacyjne. Bazujemy przy tym o sprawdzony system informatyczny pracujący w setkach obiektów w Polsce.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik