System gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier są skutecznym i efektywnym sposobem automatycznego wykrywania i gaszenia iskier w różnego typu instalacjach przemysłowych. Dzięki szybkiej detekcji umożliwia niezwłoczne gaszenie zarzewi pożaru.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

Opis przykładowej konfiguracji systemu dla instalacji odpylania

W momencie, gdy detektor wykryje iskrę, przesyła sygnał do centrali i uaktywnia proces gaszenia, którego czas trwania zależny jest od ilości wykrytych iskier. Po wykryciu od 1 do 3 iskier centrala uaktywni proces gaszenia na 5 sekund. Gdy iskier będzie 4 i więcej, czas gaszenia zostanie wydłużony do 15 sekund. W przypadku aktywacji systemu zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Dzięki przekaźnikom w centrali możliwe jest wyłączenie urządzenia lub przesłanie sygnału o iskrach w dowolny punkt zakładu.

Ze względu na dużą siłę przenikania promieniowania podczerwonego, czujniki charakteryzują się dużą czułością także w układach o dużym zapyleniu.

W instalacjach pyłowych środek gaśniczy zazwyczaj stanowi woda z instalacji tryskaczowej lub hydrantowej zakładu. Warunkiem jest, by minimalne ciśnienie wody gaszącej wynosiło 5 barów, a wydatek – 150 l/min. W przypadku, gdy warunek ten nie może zostać spełniony należy zastosować hydrofor, dzięki czemu wytworzone zostanie odpowiednie ciśnienie wody niezbędne do prawidłowej pracy dysz gaśniczych.

Do weryfikacji aktualnego stanu systemu oraz ewentualnych zdarzeń posłużą czujniki ciśnienia i przepływu wody, które posiadają również funkcję sterowania pracą pompy i kontrolowania, czy proces gaszenia przebiega prawidłowo.

Należy dodać, że system zaprogramowany jest w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się iskier proces gaszenia został uaktywniony automatycznie bez przerywania procesu produkcji.

 • wysokoczułe optyczno-elektroniczne czujki iskier,
 • szafa sterownicza,
 • automatyczne zespoły gaśnicze,
 • zestaw podnoszący ciśnienie wody.
 • zakłady przemysłu drzewnego,
 • tekstylnego,
 • spożywczego,
 • chemicznego.
 • opracowanie koncepcji oraz niezbędnych projektów
 • dobór i dostawa kluczowych elementów instalacji
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji przeciwpożarowej

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARCIN SIENIEK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)