Inwentaryzacje instalacji procesowych

Po kilku latach funkcjonowania instalacji procesowej w zakładzie jej dokumentacja techniczna może być niekompletna lub znacząco odbiegać od stanu faktycznego. Taka sytuacja utrudnia, a w pewnych przypadkach praktycznie uniemożliwia realizację jej remontu, modernizacji czy przebudowy. Aby rozwiązać ten problem, GRUPA WOLFF proponuje swoim Klientom wykonanie inwentaryzacji pojedynczych aparatów, jak również kompletnych instalacji przemysłowych.

Inwentaryzacje instalacji procesowych
Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Zakres naszych działań – inwentaryzacja obiektów przemysłowych

  Inwentaryzacja obiektów przemysłowych – zakres naszych działań

  To, które z poniższych parametrów uwzględnia inwentaryzacja, zależy od jej celu. Przykładowo, aby określić wytrzymałość urządzeń na ciśnienie konieczne jest wykonanie ich pomiarów gabarytowych oraz rzeczywistej grubości ścianek. Z kolei do wykrywania kolizji konieczne jest wykonanie modeli 3D.

  • pomiary gabarytowe urządzeń,
  • pomiary rzeczywistej grubości ścianek,
  • obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń i aparatów,
  • weryfikację doboru urządzeń i zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego,
  • opracowanie rysunków 2D, modeli 3D lub szczegółowego projektu wykonawczego,
  • opracowanie raportu wraz z wytycznymi w zakresie poprawy wydajności, skuteczności lub bezpieczeństwa instalacji.

  Jak działamy – inwentaryzacja obiektów przemysłowych

  W zależności od przeznaczenia inwentaryzacja może mieć różny poziom szczegółowości. Przykładowo jej podstawowa wersja obejmuje wymiarowanie gabarytowe poszczególnych elementów instalacji (urządzenia, kanały, rurociągi, przesypy itp.) oraz wykonanie rysunków 2D. Z kolei wersja rozbudowana może obejmować pomiar rzeczywistej grubości ścianek oraz obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyjnej poszczególnych urządzeń i rurociągów. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest również opracowanie kompletnych projektów wykonawczych oraz modeli 3D. Opracowania w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają remonty, a także przebudowy instalacji.

  Wybrane realizacje

  • Inwentaryzacja instalacji odciągowych zakładu Nestle w Toruniu
  • Inwentaryzacja pakowni w Cukrowni Glinojeck
  • Inwentaryzacja obszaru młynowni w EC Czechnica
  • Inwentaryzacja obszaru kotłowni w EC Czechnica
  • Inwentaryzacja stolarni w zakładzie Volvo
  • Inwentaryzacja młynowni węgla Cementowni Górażdże
  • Inwentaryzacja silosów w zakładzie Lambertz

  Przykładowa wizualizacja 3d będąca efektem inwentaryzacji

  Dane zebrane podczas inwentaryzacji pozwoliły wykonać trójwymiarowy projekt instalacji oraz wykonać obliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej poszczególnych urządzeń i aparatów z zastosowaniem analizy MES.

  INWENTARYZACJE APARATÓW I INSTALACJI PROCESOWYCH

  Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła określić, które urządzenia posiadają odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną dla zastosowania systemów przeciwwybuchowych. W przypadku urządzeń nie spełniających warunku wytrzymałościowego zaproponowano odpowiednie wzmocnienia. Opracowane modele 3D pozwolą w przyszłości realizować inwestycje w sposób sprawny i bez obawy o kolizję nowych obiektów z już istniejącymi.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości