Cyklony, separatory, odpylacze, baterie cyklonów – projektowanie, obliczenia, wykonanie

Cyklon to klasyczne urządzenie do mechanicznej separacji pyłu z gazów przemysłowych. W cyklonie do oddzielania cząstek stałych wykorzystuje się siłę odśrodkową działającą na cząsteczki pyłu.

Wprowadzony stycznie do cyklonu strumień zapylonego gazy przepływa przez niego pod postacią spiralnych strug. Struga zewnętrzna wykonując 1,5-3 zwojów, przesuwa się w kierunku stożka cyklonu, natomiast struga wewnętrzna, wirując w tym samym kierunku, przepływa do króćca przelewowego, zwanego kominem cyklonu. Wewnątrz cyklonu gaz podlega ruchowi obrotowemu. Cząstki pyłu zawieszonego w gazie, mając masę znacznie większa niż masa cząsteczek gazu, podlegają działaniu siły odśrodkowej i zostają odrzucone ku ściance cyklonu gdzie po kilkukrotnym odbiciu się o nią tracą energię kinetyczną i pod działaniem siły ciężkości opadają w dół do stożkowej części cyklonu. Przejście wiru zewnętrznego do wewnętrznego wytwarza dodatkową turbulencję w dolnej części cyklonu co stanowi niebezpieczeństwo powtórnego zapylenia gazu dlatego pył gromadzony jest w zbiorniku pod cyklonem skąd w sposób okresowy lub ciągły zostaje odprowadzony na zewnątrz.

Gaz pozbawiony znacznej części pyłu wypływa ku górze.

Na jakość rozdzielenia w cyklonie wpływa bardzo duża liczba parametrów konstrukcyjnych i procesowych, dlatego projektowanie cyklonów opiera się głównie na danych doświadczalnych.

Cyklony mogą współpracować z wentylatorem zarówno po stronie tłocznej jak i po stronie ssącej.
Cyklony mają zastosowanie w instalacjach odpylających jako samodzielne urządzenia odpylające np. w tartakach lub (częściej spotykane) jako pierwszy stopień odpylania przed zasadniczym urządzeniem odpylającym – np. filtrem workowym, patronowym.

Projekt, Produkcja, Montaż, Uruchomienie, Serwis

 • projekt instalacji,
 • produkcja kluczowych elementów, zabezpieczenie
 • przed skutkami wybuchu, dostawa, montaż uruchomienie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  lub wyślij do nas zapytanie

   Temat wiadomości

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Nazwa firmy (wymagane)

   E-mail firmowy (wymagane)

   Telefon firmowy (wymagane)

   Treść wiadomości