Przemysłowe instalacje odpylania

Wykonujemy instalacje odciągowo-odpylające dla wszystkich gałęzi przemysłu (energetyka, metalurgia, odlewnictwo, przemysł chemiczny, spożywczy, drzewny). W zależności od wymogów klienta inwestycje realizujemy „pod klucz” (tj. od projektu, przez montaż elementów instalacji, po uruchomienie i serwis) lub we wskazanym zakresie (np. wykonanie projektu instalacji odpylającej). Szczególny nacisk kładziemy na realizację inwestycji wymagających wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego (odpylanie palnych i wybuchowych pyłów, gazów oraz par cieczy, a także mieszanin hybrydowych).

Instalacje odpylania

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Zakres realizowanych prac – instalacje odpylania

 • opracowanie koncepcji oraz projektów we wszystkich branżach
 • produkcja jednostki odpylającej oraz kluczowych elementów instalacji (filtry przemysłowe)
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji odpylania
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie zabezpieczeń ograniczających ryzyko i skutki wybuchu
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Przykładowe realizacje

Filtr pyłu węglowego zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez system tłumienia (butle HRD) oraz odsprzęgania wybuchu (butla HRD) dostarczony elektrowni należącej do Polskiego Koncernu Energetycznego. Dostawa zrealizowana „pod klucz” obejmowała prace projektowe we wszystkich branżach, produkcję jednostki filtracyjnej oraz rurociągów, wpięcie instalacji odpylającej w DCS elektrowni, opracowanie powykonawczej oceny ryzyka wybuchowego.

Jednostka odpylająca zaprojektowana i dostarczona w systemie „pod klucz” do zakładu produkcyjnego firmy Stalprodukt. Instalację dostosowano do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego (dyrektywy ATEX). Jednostka filtracyjna została zabezpieczona przed skutkami wybuchu pyłu poprzez bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu oraz odsprzęganie wybuchu (klapa zwrotna).

Instalacje odpylania w wykonaniu przeciwwybuchowym – ATEX

Ze względu na duże doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego szczególny nacisk kładziemy na realizację instalacji odpylających palne i wybuchowe pyły, gazy, pary cieczy oraz mieszaniny hybrydowe. W takich przypadkach stosujemy zarówno rozwiązania prewencyjne – ograniczające ryzyko wybuchu, jak i wymagane prawem systemy przeciwwybuchowe (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu).

Podobnie jak prace w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji odpylania również działania związane z bezpieczeństwem tych instalacji mogą być, w zależności od potrzeb inwestora, realizowane w systemie „pod klucz” lub wybiórczo.​

Uwaga – zagrożenie wybuchowe

W przypadku gdy w procesie biorą udział palne pyły, gazy, opary bądź mieszaniny hybrydowe, istnieje poważne ryzyko wybuchu. Zjawisko to może prowadzić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całego zakładu (najczęściej jest to spowodowane propagacją fali wybuchu na pozostałą część instalacji, wybuchem wtórnym lub powstałym po wybuchu pożarem). Zgodnie z polskim i europejskim prawem instalacje pracujące w tego typu warunkach powinny być odpowiednio zabezpieczone przed skutkami wybuchu.

 

Prace projektowe – instalacje odpylania​

Prace projektowe – instalacje odpylania​

Prace nad powierzonym zadaniem rozpoczynamy od opracowania koncepcji instalacji odpylania. W kolejnych etapach realizujemy projekty budowlane, branżowe projekty wykonawcze oraz projekt jednostki filtracyjnej. Nasze doświadczenie pozwala nam projektować instalacje o wydajności nawet do 1,5 mln m3 odciąganego powietrza na godzinę.

Nasze realizacje spełniają wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. W tym zakresie jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku.

Sterowanie i automatyka – instalacje odpylania​

Nasze kompetencje pozwalają nam wykonywać układy sterujące instalacjami procesowymi, w tym głównie instalacjami odpylania i centralnego odkurzania. Proponowane rozwiązania budowane są na podstawie programowalnych sterowników, które umożliwiają elastyczne dostosowanie parametrów pracy instalacji do wymogów użytkownika oraz procesu.

W przypadkach odpylania palnych i wybuchowych pyłów, par cieczy oraz gazów, w których konieczne jest zastosowanie systemów przeciwwybuchowych, układy te spinamy z nadrzędnym systemem sterowania.

Przykładowe układy sterowania instalacją odpylającą:

 • instalacja odpylania pracuje jako samodzielna jednostka niepowiązana z pozostałymi systemami,
 • instalacja odpylania współpracuje z nadrzędnym systemem sterowania,
 • instalacja odpylania pełni funkcję systemu nadrzędnego w stosunku do odpylanej instalacji.

Układy sterowania mogą być wyposażone w komunikatory alfanumeryczne do wyświetlania informacji dla obsługi oraz zegary czasu pracy wybranych urządzeń. Na obiektach o rozproszonych przyłączach stosowane są zdalne kasety załączania i wyłączania instalacji z sygnalizacją gotowości do załączenia i sygnalizacją pracy.

​Układ sterowania pełni równocześnie funkcję kontrolną parametrów pracy instalacji i zabezpiecza instalację przed pracą z przekroczeniem parametrów dopuszczalnych. Przekroczenie parametrów dopuszczalnych może być sygnalizowane obsłudze, a w przypadku braku reakcji nastąpi samoczynne wyłączenie instalacji.

Montaż, uruchomienie, serwis – instalacje odpylania​

Dzięki własnym służbom serwisowo-montażowym zapewniamy sprawną dostawę elementów instalacji na teren budowy, ich późniejszy montaż oraz uruchomienie. W kolejnym kroku dostarczoną instalację obejmujemy serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Poniżej przedstawiamy zakres naszych prac:

 • audyty bezpieczeństwa wybuchowego,
 • opracowanie koncepcji ochrony instalacji odpylania przed wybuchem,
 • wdrożenie środków prewencyjnych oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Projekt 3d jednostki odpylającej zabezpieczonej przed skutkami wybuchu poprzez odciążanie (panel dekompresyjny) oraz odsprzęganie wybuchu (butla HRD – niewidoczna na grafice). Instalacja odpylająca której sercem jest powyższy filtr została dostarczona w systemie „pod klucz” do zakładu produkcyjnego firmy Saint-Gobain.

W razie pytań skontaktuj się ze mną

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

xxxxXXXXxxx