Odpylacze przemysłowe

Odpylacz – zespół urządzeń i części służących do odpylania, znajdujących się pomiędzy początkiem wlotowego króćca odpylacza i końcem króćca wylotowego spalin oraz króćcami wylotowymi lejów zbiorczych pyłu.

Do urządzenia odpylającego zalicza się również:

 • zespoły zasilające, urządzenia wentylacyjne pomieszczeń zespołów zasilających i ewentualnie urządzenia grzewcze (w przypadku elektrofiltrów) oraz łączniki, kable i oszynowanie przynależnych urządzeń;
 • ewentualne obiegi wtórne lub inne urządzenia służące do zapewniania drożności roboczych elementów odpylaczy mechanicznych;
 • przyrządy pomiarowe do określenia stopnia zapylenia spalin oczyszczonych.

Wśród odpylaczy można wyróżnić:

 • osadnik (komora uspokajająca): oddzielenie pyłu lub aerozolu następuje wskutek różnicy gęstości i działania siły grawitacji,
 • odpylacz cyklonowy: separacja następuje wskutek różnicy gęstości i działania siły odśrodkowej w ruchu wirowym,
 • cyklon mokry
 • elektrofiltr (odpylacz elektrostatyczny),
 • odpylacz filtracyjny: cząstki pyłu są przechwytywane przez dużą powierzchnię materiału filtrującego,
 • odpylacz akustyczny (gaz jest poddawany działaniu fal dźwiękowych).
 • W dużych elektrowniach kondensacyjnych i elektrociepłowniach polskich z reguły stosowane są elektrofiltry poziome (ponad 90% wszystkich urządzeń odpylających). W niektórych elektrowniach na świecie (np. Niemcy, USA) są stosowane odpylacze tkaninowe (workowe), przeważnie tam, gdzie istnieje w danym obiekcie instalacja do odsiarczania spalin. Poglądy na dobór odpylaczy uległy zmianie w ostatnich latach[kiedy?] ze względu na powstałą konieczność szerszego stosowania urządzeń do odsiarczania spalin.
 • Problem zastosowania odpylaczy jest obecnie rozpatrywany bardziej kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych elementów tj. odpylania, odsiarczania, ograniczenie ilości tlenków azotu oraz odprowadzania spalin do atmosfery (rodzaj i wysokość kominów).

Zakres realizowanych prac

 • opracowanie koncepcji oraz projektów we wszystkich branżach
 • produkcja jednostki odpylającej oraz kluczowych elementów instalacji (filtry przemysłowe)
 • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
 • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji odpylania
 • opracowanie koncepcji i wdrożenie zabezpieczeń ograniczających ryzyko i skutki wybuchu
 • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Własne biuro projektowe oraz zakład produkcyjny pozwala nam konstruować złożone instalacje, których budowa wymaga wiedzy z zakresu branży budowlanej, elektrycznej, konstrukcyjnej, a także bezpieczeństwa wybuchowego.

Projektując instalacje bazujemy na filtrach własnej produkcji co z jednej strony pozwala nam zachować najwyższą jakość, z drugiej zapewnić rozwiązania konkurencyjne cenowo. Jedynie w uzasadnionych przypadkach lub na życzenie Inwestora (unifikacja jednostek filtracyjnych na danym zakładzie) korzystamy z jednostek filtracyjnych firm zewnętrznych.

W przypadku gdy w procesie odpylania biorą udział palne i wybuchowe pyły, gazy, opary cieczy, bądź mieszaniny hybrydowe istnieje poważne ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Zjawisko to może prowadzić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całego zakładu (najczęściej jest to spowodowane propagacją fali wybuchu na pozostałą część instalacji, wybuchem wtórnym lub powstałym po wybuchu pożarem). Wg statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony należą do grupy urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem (wg statystyk BIA – Reports 11/97, filtry oraz cyklony są drugą najpoważniej zagrożoną wybuchem grupą urządzeń po silosach i zbiornikach, a w przypadku pyłów metalicznych aż 44% wszystkich wybuchów w przemyśle dochodzi w instalacjach odpylania).

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 m.sie***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

xxxxXXXXxxx