Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

Projektowanie przemysłowych instalacji (systemów) centralnego odkurzania

GRUPA WOLFF posiada własne biuro projektowe, zakład produkcyjny oraz wyspecjalizowaną jednostkę odpowiedzialną za montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji centralnego odkurzania. W zależności od wymogów, budowę instalacji centralnego odkurzania realizujemy w systemie „pod klucz” lub też w wyznaczonym przez inwestora zakresie (np. opracowanie projektu instalacji wraz z koncepcją zabezpieczenia przed wybuchem, produkcja centralnego odkurzacza, zabezpieczenie instalacji klienta przed skutkami wybuchu).

Skontaktuj się z naszym inżynierem
Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

Zakres realizowanych prac – instalacje centralnego odkurzania

  • opracowanie koncepcji oraz projektów we wszystkich branżach
  • produkcja centralnego odkurzacza oraz kluczowych elementów instalacji
  • opracowanie i wdrożenie systemu sterowania
  • montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji
  • opracowanie koncepcji i wdrożenie zabezpieczeń ograniczających ryzyko i skutki wybuchu
  • opracowanie oceny ryzyka wybuchowego i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Przykładowe realizacje – instalacje centralnego odkurzania

Odpylacz instalacji centralnego odkurzania zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez bezpłomieniowe odciążanie wybuchu (q-box) oraz system odsprzęgania (klapa zwrotna). Projekt 3d opracowany na podstawie założeń przyjętych dla inwestycji zrealizowanej w dwóch elektrowniach należących do grupy EDF.

Centralna jednostka odkurzająca w wykonaniu przeciwwybuchowym (wersja ATEX) przeznaczona do pracy z substancjami palnymi, wybuchowymi oraz toksycznymi.

Centralne odkurzanie, a bezpieczeństwo wybuchowe – ATEX

Jak stwierdzono powyżej, jednym z ważnych zadań instalacji centralnego odkurzania jest ograniczenie ryzyka wtórnego wybuchu poprzez usunięcie z obszaru pracy tzw. pyłów osiadłych. Rozwiązanie to z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe zakładu, z drugiej pozwala ograniczyć koszty związane z dostosowaniem instalacji procesowej do wymogów dyrektywy ATEX (centralne odkurzanie pozwala ograniczyć strefę zagrożenia wybuchem, a tym samy stosować tańsze urządzenia z niższym certyfikatem ATEX).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w przypadku pyłów palnych i wybuchowych, instalacja centralnego odkurzania musi spełniać wymogi dyrektywy ATEX to znaczy posiadać zabezpieczenia ograniczające ryzyko wystąpienia wybuchu wewnątrz instalacji oraz jego skutki.

Uwaga – zagrożenie wybuchowe

W przypadku gdy w procesie odkurzania biorą udział palne i wybuchowe pyły, gazy, opary cieczy, bądź mieszaniny hybrydowe istnieje poważne ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Zjawisko to może prowadzić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całego zakładu (najczęściej jest to spowodowane propagacją fali wybuchu na pozostałą część instalacji, wybuchem wtórnym lub powstałym po wybuchu pożarem). Wg statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony należą do grupy urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem (wg statystyk BIA – Reports 11/97, filtry oraz cyklony są drugą najpoważniej zagrożoną wybuchem grupą urządzeń po silosach i zbiornikach, a w przypadku pyłów metalicznych aż 44% wszystkich wybuchów w przemyśle dochodzi w instalacjach odkurzania).

Po co stosować centralne odkurzanie

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania stosowane są do usuwania osiadłego pyłu z posadzek, płaskich powierzchni oraz konstrukcji maszyn i hal. Ma to na celu utrzymanie czystości w obszarze pracy, a tym samym ochronę pracowników oraz maszyn i urządzeń przed niepożądanym wpływem pyłu, w tym ryzykiem wystąpienia wtórnych wybuchów (w przypadku pyłów palnych).

​Ważne zadanie jakie pełni centralne odkurzanie: 

  • ochrona zdrowia i życia pracowników przed szkodliwym działaniem pyłów
  • ochrona maszyn i urządzeń przed uszkodzeniem w wyniku ingerencji pyłu
  • ochrona instalacji i pracowników przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłu

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Biuro projektowe