[dcwp-jquery-accordion menu=”odpylanie-odkurzanie-przemyslowe” event=”click” save=”true” auto_close=”true” count=”false” expand=”true” animation =”fast”]

Nasz klucz do sukcesu

Zgodnie z dyrektywami ATEX

Instalacje odpylania oraz centralnego odkurzania budujemy zgodnie z dyrektywą ATEX

Zgodnie z dyrektywą ATEX

Instalacje odpylania oraz centralnego odkurzania (pyły, gazy, pary cieczy lub mieszaniny hybrydowe) istnieje poważne zagrożenie wybuchem. Instalacje tego typu podlegają tzw. dyrektywie ATEX.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu

Aby dobrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem należy zidentyfikować i ocenić jej newralgiczne punkty. W tym celu wykonujemy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie projektowym. Dokument ten stanowi dla biura projektowego zbiór zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu opracowujemy końcową ocenę ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych przez nas instalacjach, stosujemy takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady filtracyjne, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu

Z natury rzeczy nie jest możliwe aby całkowicie wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, z godnie z wymogami dyrektywy ATEX, w naszych instalacjach stosujemy następujące zabezpieczenia przeciwwybuchowe: tłumienia wybuchu HRD, odciążania wybuchu, odsprzęgania wybuchu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik