Projektowanie instalacji technologicznych

Projektowanie instalacji przemysłowych

Biuro projektowe GRUPY WOLFF realizuje zadania polegające na kompleksowym opracowaniu projektów, obliczeń i analiz w zakresie aparatury i instalacji przemysłowych. Wymienione prace realizujemy zgodnie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego czy dyrektywy REACH. We współpracy z pozostałymi działami firmy kompletujemy niezbędne urządzenia i aparaty, realizujemy montaże oraz prace serwisowe.

Projektowanie instalacji technologicznych
Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 m.sie***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Najważniejsze obszary działania

1. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji środków ochrony roślin w formach:

 • WP – proszki ulegające dyspersji, do sporządzania i stosowania zawiesin wodnych,
 • EC – płynne jednorodne formy użytkowe do stosowania jako emulsje,
 • EW – płynne niejednorodne formy użytkowe rozpuszczone w rozpuszczalniku organicznym i zawieszone w wodzie,
 • S.C. – stężone zawiesiny cząstek w cieczy, przeznaczone do rozcieńczania wodą.

2. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji nawozów sztucznych

1. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji środków konserwujących żywność

2. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji słodyczy

3. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji czekolady

1. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji materiałów hydroizolacyjnych

 • masy asfaltowo-żywiczne wodne,
 • masy asfaltowo-żywiczne rozpuszczalnikowe.

2. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji preparatów grzybobójczych

 • biocydy do drewna,
 • biocydy do murów,
 • biocydy do tynków.

3. Projektowanie instalacji technologicznych do produkcji farb i lakierów do drewna i murów

 • wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe,
 • specjalnego zastosowania (ogniochronne, dekoracyjne),
 • transparentne i kryjące.

4. Opracowania technologii zabezpieczeń chemoodpornych i antykorozyjnych

Realizujemy projekty urządzeń ciśnieniowych i zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara, w tym w szczególności:

 1. zbiorników i rurociągów przeznaczonych do gazów, skroplonych gazów, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par i cieczy o określonych parametrach
 2. opalanych lub inaczej ogrzewanych urządzeń ciśnieniowych
 3. osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego przeznaczonego dla ww. urządzeń, zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych 19 lipca 2016

Nasi projektanci realizują obliczenia zarówno pod kątem konstrukcji urządzeń procesowych (np. gabaryty, grubość ścianek, położenie mieszadła itp.) jak również zachodzących w nich procesów (np. wymiana masy i ciepła, skuteczność mieszania, wydajność reakcji chemicznych itp.). Wspomniane obliczenia realizowane są m.in. dla takich aparatów jak:

 1. mieszalniki
 2. reaktory
 3. wymienniki masy (jonitowe, skrubery czy absorbery)
 4. wymienniki ciepła (płaszczowo-rurowe)
 5. zbiorniki ciśnieniowe
 6. zbiorniki na substancje niebezpieczne

1. Projektowanie instalacji odciągowo-odpylających »
2. Projektowanie instalacji centralnego odkurzania »
3. Projektowanie odciągów miejscowych
4. Opracowanie projektów wykonawczych urządzeń odpylających
5. Projektowanie instalacji wentylacji przemysłowej

Dowiedz się więcej

Kliknij poniżej aby przejść na stronę poświęconą projektowaniu i wykonawstwu instalacji odpylania, centralnego odkurzania i wentylacji. Oferowane przez nas rozwiązania są przeznaczone do pracy w warunkach standardowych, ciężkich a także w strefach zagrożenia wybuchem.

Poniższe prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem. Wspólnie z pozostałymi działami firmy realizujemy montaż elektryczny i mechaniczny oraz późniejszy serwis i przeglądy.

 1. Projektowanie systemów automatyki, sterowania i instalacji elektrycznych.
 2. Projektowanie rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych wraz z prefabrykacją.
 3. Projektowanie aparatury kontrolno-pomiarowej.
 4. Projektowanie tras kablowych oraz kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych.
 5. Dobór komponentów z zakresu elektryki i automatyki.
 6. Dla w/w usług realizujemy także montaże elektryczne i mechaniczne, serwisy i przeglądy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystanie ze środowiska jest dozwolone po uzyskaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska.

Oferujemy opracowywanie dokumentacji do wniosków o uzyskanie pozwoleń i decyzji z zakresu ochrony środowiska:

 • Postępowanie w sprawie oceny o oddziaływaniu na środowisko – oferujemy pełne wsparcie podczas uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: od opracowania dokumentacji do czasu wydania decyzji przez urząd (Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko).
 • Operaty wodnoprawne – operaty te stanowią załącznik do wniosku o wydanie pozwoleń w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.
 • Operaty ochrony powietrza – dokumentacje do wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz opracowanie zgłoszeń instalacji ( wykorzystujemy programy do obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń).
 • Gospodarka odpadami – dokumentacje do wniosków w zakresie gospodarki odpadowej tj. pozwolenia/zezwolenia na wytwarzanie odpadów, transport, odzysk.
 • Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych – obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego związany jest z użytkowaniem instalacji, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 1. Projekty przemysłowych instalacji do uzdatniania wody (np. dla elektrowni)
 2. Projektowanie instalacji transportu pneumatycznego
 3. Opracowanie projektów wykonawczych konstrukcji wsporczych

Biuro projektowe

Biuro projektowe

Aktualności

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI - jestem do Twojej dyspozycji
+48 79* *** ***   - pokaż numer
 s.sla***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości