Projektowanie instalacji technologicznych

Projektowanie instalacji przemysłowych

Oferta biura projektowego Grupy Wolff w swoim zakresie obejmuje pełne wsparcie w procesach opracowania wstępnych założeń projektowych, koncepcji oraz kompletnych projektów wykonawczych, tak w obrębie nowo projektowanych układów technologicznych, jak również modernizacji już istniejących w tym także pod kątem dyrektywy ATEX.

Projektowanie instalacji technologicznych
Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Najważniejsze obszary działania

  Projektowanie i realizacja linii przesiewania

  Zapewniamy projekt, dostawy urządzeń oraz wykonawstwo instalacji przesiewających dla pyłów, proszków oraz granulatów. Skupiamy się przy tym na przesiewie materiałów trudnych, z tendencją do zalepiania sit. W przypadku instalacji pracujących w strefach zagrożenia wybuchem zapewniamy rozwiązania zgodne z w wymogi dyrektyw ATEX (przesiew produktów palnych i wybuchowych). Z kolei w przypadku instalacji dla przemysłu spożywczego stosujemy urządzenia w wersji higienicznej.

  Zakres dostaw

  • dobór urządzeń technologicznych np. kruszących, przesiewających itp.
  • konstrukcje wsporcze przesiewaczy, podesty obsługowe
  • zasypy/wysypy, kanały transportowe produktu
  • układy transportu mechanicznego i transportu pneumatycznego
  • układy magazynowania materiałów produkcyjnych i gotowego produktu
  • instalacje sprężonego powietrza
  • instalacje odpylania
  • instalacje AKPiA dla projektowanych linii
  • wizualizacje procesów technologicznych
  • montaż i uruchomienie
  Przesiewacz wibracyjny

  Projektowanie i realizacja linii mielenia

  Projektujemy i wykonujemy kompletne linie mielenia do skali mikro oraz Nano. W zależności od charakterystyki mielonego produktu stosujemy jedną z trzech technologii: mielenie w fazie suchej, mielenie w fazie mokrej lub kriomielenie (mielenie w obniżonej temperaturze w celu zwiększenia kruchości materiałów topliwych, ciągliwych lub włóknistych).

  Zakres dostaw

  • instalacja przyjęcia, magazynowania i podawania produktu do młyna
  • młyn dostosowany do specyfiki procesu
  • węzeł przesiewania i zawrotu produktu do młyna
  • instalacja odpylania
  • konstrukcje wsporcze i podesty
  • instalacje sprężonego powietrza
  • instalacje AKPiA dla projektowanych linii
  • wizualizacje procesów technologicznych
  • montaż i uruchomienie

  Typy młynów najczęściej stosowane w instalacjach

  Młyny rolowo misowe

  Młyn rolowo-misowy

  Dostarczamy młyny rolowo-misowe lub kompletne linie mielące o wydajności pojedynczego urządzenia od 2 do 450 t/h. Linie mielące składają się m.in. z układów transportu i podawania produktu do młyna, systemu ważenia, pneumatycznego układu odbioru zmielonego produktu, instalacji odpylania oraz przesiewu. Proponowane rozwiązanie pracuje w setkach zakładów przemysłowych na całym świecie w tym w szczególności przy produkcji cementu, klinkieru, półproduktów ceramicznych, kaolinu, bentonitu, węgla, koksu, dolomitu, talku, anhydrytu, kalcytu oraz wapienia.

  Młyn palcowy

  Młyn palcowe / udarowe

  Dostarczamy młyny udarowe lub kompletne linie mielenia produktów spożywczych i ceramicznych do skali miro i nano. Proponowane instalacje mielenia składające się m.in. z układu magazynowania i podawania produktu do młyna, odbioru zmielonego produktu oraz odsiewu nadziarna z ponownym zawróceniem go do młyna. Zapewniamy także układ transportu produktu między poszczególnymi aparatami, a także instalację odpylania. W przypadku, gdy mielony produkt jest palny, a tym samym generuje ryzyko wybuchu młyn lub całą instalację dostosowujemy do wymogów dyrektywy ATEX.

  Mielenie kriogeniczne

  Młyn do kriomielenia

  Wykonujemy kompletne linie mielenia kriogenicznego, które umożliwiają wydajną produkcję drobniejszych cząstek poprzez zastosowanie schłodzenia mielonego / rozcieranego materiału za pomocą ciekłego azotu lub suchego lodu (CO2 w postaci stałej). Zależnie od własności produktów, takich jak wytrzymałość, twardość, elastyczność / plastyczność i żądanych wymiarów cząsteczek, stosowane są następujące zasady rozdrabniania i proszkowania: tłuczenie, kruszenie, rozkrawanie, ścieranie, uderzanie.

  Zmiana przeznaczenia istniejących obiektów przemysłowych

  Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach inwestycji – rozpoczynając od uzyskania wszelkich uzgodnień i dokumentów formalnych, poprzez opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-koncepcyjnej, budowlanej oraz wykonawczej, kończąc na nadzorze autorskim.

  Zakres prac

  • analiza ryzyka wynikająca z planowanych zmian
  • projekty modernizacji dla:
   • instalacje odpylania,
   • instalacji elektrycznych
   • instalacji AKPiA,
   • instalacje kondycjonowania powietrza,
   • instalacji technologicznych,
   • instalacji magazynujących,
   • instalacji transportowych,
  • prace modernizacyjne, montaż i uruchomienie,

  Dostosowanie instalacji i obiektów do dyrektywy ATEX

  Grupa Wolff specjalizuje się w zadaniach mających pomóc klientom dostosować swój zakład do wymogów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Niejednokrotnie dotyczy to istniejących od lat urządzeń i instalacji, które w świetle obowiązujących przepisów wymagają dostosowania do aktualnych przepisów, tj. dyrektyw ATEX 114 oraz ATEX 137.

  W zależności od Twoich potrzeb prace możemy rozpocząć od opracowania wymaganych prawem dokumentów, następnie wykonać inwentaryzację instalacji, obiektu lub projektu w celu określenia braków, nieprawidłowości, a także wytrzymałości konstrukcyjnej aparatów, kończąc na fizycznym zabezpieczeniu instalacji przed wybuchem.

  Opracowanie dokumentów wymaganych prawem

  • ocena ryzyka wybuchu
  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem

  Wykonanie inwentaryzacji

  • linii produkcyjnych w zakresie technologicznym, budowlanym, mechanicznym i elektrycznym
  • urządzeń pod kątem zgodności z dyrektywą ATEX
  • aparatów zagrożonych wybuchem pod kątem wytrzymałości konstrukcyjnej
  • instalacji towarzyszących, tj: instalacje odpylania, instalacje elektrycznie, instalacje AKPiA, instalacje sprężonego powietrza, instalacje kondycjonowania powietrza
  • projektu rozbudowy instalacji

  Wdrożenie rozwiązań zmniejszających ryzyko wybuchu

  • tłumienie wybuch
  • odciążanie wybuchu
  • odsprzęganie wybuchu
  • gaszenie iskier
  • uziemienia elektrostatyczne
  • detekcja palnych gazów
  • przerywacze ognia

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik