Jak zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków przed wybuchem pyłu? Omówienie z przykładem

Szukając informacji o sposobach zabezpieczenia oczyszczalni ścieków przed wybuchem, najczęściej można trafić na informacje dotyczące zagrożenia wybuchem biogazu. Ciężko natomiast dotrzeć do materiału, który kompleksowo obejmuje kwestie zagrożenia wybuchem pyłu z suszonego osadu ściekowego oraz omawia możliwe do zastosowania i wymagane prawnie zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. W tym artykule wypełniamy tę lukę informacyjną i pokazujemy, jak zabezpieczyć instalacje przekształcania osadów w paliwo alternatywne.

Zobacz więcej

Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?

Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.

Zobacz więcej