Kompetencje osób wykonujących pracę w strefach zagrożenia wybuchem

Jak wynika ze statystyk przedstawianych przez Państwową Inspekcją Pracy, ponad 47% wypadków przy pracy spowodowanych jest przez pracowników. Są to tzw. przyczyny ludzkie. Jeśli dodamy do tego liczbę wypadków związanych z przyczynami organizacyjnymi (ponad 41%), to można powiedzieć, że działanie człowieka odpowiada za prawie 90% wszystkich wypadków w przemyśle. W zakładach, w których produkuje się, przetwarza lub magazynuje substancje stwarzające zagrożenie wybuchem, konsekwencje niewłaściwego zachowania się pracowników czy nieodpowiednia organizacja pracy mogą mieć katastrofalne skutki.

 

 

Wyładowanie elektrostatyczne przyczyną wybuchu

W zakładach produkcyjnych każdego dnia realizowane są setki operacji, w których wykorzystuje się substancje palne. Brak właściwych procedur postępowania oraz odpowiedniego wyposażenia w systemy uziemiające może doprowadzić do katastrofy. Historia pokazuje, że pozornie banalna czynność, jak na przykład przelewanie rozpuszczalnika z jednego pojemnika do drugiego, może stanowić poważne zagrożenie pożarem.

 

 

Liderzy w branży bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle zawężają współpracę

Rozmowa z Danielem Majewskim – dyrektorem handlowym Crouse–Hinds na Europę i Afrykę, wiodącej firmy w zakresie urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, oraz z Bartoszem Wolffem, prezesem GRUPY WOLFF – jednej z wiodących firm w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w Polsce

 

 

Ewakuacja jako priorytetowe zadanie ratownicze – część 3

Na terenach zakładów produkcyjnych może dojść do niebezpiecznych sytuacji, podczas których niezbędna będzie szybka ewakuacja personelu. Odpowiedni dobór oświetlenia na podstawie normy PN-EN 1838 ma sprawić, że zagrożenie dla ludzi zostanie zminimalizowane do zera. Ekspert GRUPY WOLFF wyjaśnia jej najważniejsze zapisy.

 

 

CIECH zwiększa moce produkcyjne. W rozwoju instalacji do produkcji sody kalcynowanej pomogła polska firma z Krakowa

Inwestycje w Inowrocławiu zwiększyły wydajność tamtejszej instalacji sody kalcynowanej o 200 tys. t/rok. Sukces wdrożonych rozwiązań sprawił, że podobna inwestycja została zrealizowana w zakładzie w Janikowie. Jednym z kluczowych urządzeń obu instalacji są dostarczone przez GRUPĘ WOLFF przesiewacze typu ES 750×2240 do pracy na mokro. Poznaj szczegóły obu inwestycji.

 

 

Palne i wybuchowe pyły w przemyśle

Nowoczesny przemysł stosuje dziesiątki tysięcy palnych, a w konsekwencji także wybuchowych substancji, które podlegają obostrzeniom wynikającym m.in. z tzw. dyrektywy ATEX. Parametry gazów i par cieczy w większości przypadków są dobrze rozpoznane i udokumentowane, przez co określenie poziomu zagrożenia wynikającego z ich obecności w procesie produkcji jest stosunkowo łatwe. Sytuacja komplikuje się gdy w procesie produkcyjnym występują materiały sypkie, które w aparatach i urządzeniach tworzą tzw. obłoki pyłu.

 

 

Jak ograniczyć emisję lotnych związków organicznych?

Toksyczne właściwości rozpuszczalników doprowadziły do powstania szeregu przepisów prawnych, które kontrolują ich produkcję lub ich wykorzystanie w produkcji.
Jednym z podstawowych aktów prawnych podejmujących przedmiotową problematykę jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. poz. 1546 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania pali oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).

 

 

Konsekwentnie wspieramy polską myśl techniczną – projekt NeuroGate wkracza w etap komercjalizacji!

Od blisko dwóch lat GRUPA WOLFF wspólnie z Piotrem Palczewskim rozwija NeuroGate – System Sterowania Myślami, który w pierwszej kolejności ma pomóc osobom całkowicie sparaliżowanym (możliwość pisania na komputerze, sterowania wózkiem inwalidzkim), a w późniejszym czasie system może być wykorzystywany również do bardziej prozaicznych czynności, jak choćby sterowania grami wideo.

 

 

Ewakuacja jako priorytetowe zadanie ratownicze – część 2

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie RP oprócz konstytucji są ustawy. Poprzednie podejście do interpretacji wykazało, że choć zawierają one odpowiednie postanowienia, to jednak są napisane w sposób ogólnikowy i nie traktują systemów oświetlania awaryjnego zbyt szczegółowo. Zupełnie innym podejściem charakteryzują się kolejne dokumenty w hierarchii aktów prawnych – rozporządzenia odpowiednich ministrów, które tą tematyką zajmują się bardziej szczegółowo.

 

 

System sterowania myślami, czyli jak pisać falami mózgowymi

Pierwszy prototypowy system służący do pisania na komputerze za pomocą fal mózgowych daje spore nadzieje na stworzenie systemu, który w pierwszej kolejności pomógłby osobom sparaliżowanym. Potencjalnie mógłby go używać choćby znany na całym świecie naukowiec Stephen Hawking. Jest to bardzo ciekawa perspektywa, choć docelowo system mógłby pełnić także funkcję sterowania wózkiem inwalidzkim czy też, idąc w kierunku bardziej przyziemnych zastosowań, kontrolera do gier komputerowych.

 

 

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco.

Zasady korzystania

Treści publikowane w serwisie internetowym GRUPA WOLFF – Centrum Prasowe mogą być kopiowane i rozpowszechniane (bez żadnych opłat) zarówno w mediach elektronicznych jak i tradycyjnych (przedruk) pod warunkiem że:

a) Wydawca prześle na adres s.gruszka@grupa-wolff.eu informacje o swoim zamiarze z uwzględnieniem miejsca i daty planowanej publikacji,

b) Wydawca umieści w początkowej części artykułu dane autora, tj. imię i nazwisko oraz źródło artykułu w postaci adresu strony www.grupa-wolff.eu,

c) Wydawca dołoży wszelkich starań aby publikowany artykuł charakteryzował się wysoką jakością składu i oprawy graficznej,

d) treść artykułu zostanie opublikowana w niezmienionej formie, a w przypadku gdy Wydawca będzie chciał dokonać zmian lub opublikować fragment artykułu, to zmieniony artykuł zostanie wcześniej przesłany do autoryzacji na adres s.gruszka@grupa-wolff.eu.

W pewnych przypadkach gdy zachodzą przesłanki, iż materiały dostępne w Centrum Prasowym mogą być użyte ze szkodą dla GRUPY WOLFF lub ich autorów, GRUPA WOLFF zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na ich publikacje.

Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.