Detektory gazu: pewny, precyzyjny i szybki pomiar
(czas reakcji T90 dla metanu nawet 13s a dla wodoru nawet 9s)

PLUS dowolna konfiguracja stanów alarmowych i ostrzegawczych, natychmiastowe powiadomienie pracowników o zagrożeniu oraz prosta integracja np. z systemami wentylacji,
przy zachowaniu konkurencyjnych warunków zakupu.

Systemy detekcji gazu mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie:

 • istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych
 • istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów toksycznych
 • istnieje możliwość wyparcia lub pochłonięcia przez inne gazy tlenu.

Zadaniem systemów detekcji gazu jest:

 • wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami mogącymi zagrażać życiu i zdrowiu człowieka,
 • wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami mogącymi skutkować stratami dużej wartości,
 • wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami które mogą doprowadzić do katastrofy przemysłowej,
 • monitorowanie instalacji zawierających media niebezpieczne.
detekcja-gazu-detektor-widok-od-środka

Niezawodny i konfigurowalny system bezpieczeństwa gazowego

Funkcjonalności i poziom bezpieczeństwa klasycznych systemów detekcji gazów

Innowacyjne głowice pod kątem prędkości pomiaru, wyjątkowy system optycznego ostrzegania R-G-OFF

Łatwość integracji centrali sterującej z innymi systemami jak np. z wentylacją

Jak to wygląda w praktyce?

System zaprojektujemy indywidualnie pod Twoje potrzeby

Wartością dodaną jest kompleksowość naszej oferty z zakresu ATEX i PPOŻ.

Całością systemu steruje jedno / wielostrefowa jednostka centralna

Przesyłanie informacji do systemów zewnętrznych np. SCADA; wyjścia przekaźnikowe do innych urządzeń

Wiele stref alarmowych; do 32 czujników na każdej magistrali

Czujniki gazu klasy premium w cenie klasycznych detektorów

Szeroki wybór urządzeń z certyfikatami ATEX

Unikalna funkcja alarmowa GAS OK (R-G-OFF)

system bezpieczeństwa gazowego

W których miejscach zakładu przemysłowego warto zamontować detektory gazu?

miejsca zastosowania detektorów gazów

Sprawdź naszą ofertę w zakresie detekcji gazów

Detektory do wszelkich zastosowań w przemyśle energetycznym, rafineryjnym, spożywczym, w tłoczniach gaz i wszędzie, gdzie występuje zagrożenia ulotnienia się gazów niebezpiecznych.

logo atest gaz
Detektor gazu SmArtGas 4
Detektor gazu SmArtGas 4

Detektor SmArtGas 4

Czujnik Gazu SmArtGas 4 jest urządzeniem, którego podstawową funkcją jest pomiar, monitoring i detekcja gazów niebezpiecznych w otaczającej atmosferze. Przeznaczony jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie zmiana warunków środowiskowych może wystąpić w szerokim zakresie (wysokie temperatury, pary, wilgoć i pył). Przewagi konkurencyjne: Innowacyjna funkcjonalność R-G-OFF , Czterokolorowy wyświetlacz FLED, Głowica FL.M (opcjonalnie), która jako jedyna zapewnia stopień ochrony IP67 wśród czujników od polskich producentów.

czujnik progas 4
czujnik progas 4

Detektor ProGas 4

Czujnik ProGas 4 to urządzenie, które pomimo przemysłowego charakteru, nie może być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem. Ma to swoje plusy, gdyż pozwala to zastosować w nim najszerszą możliwą gamę sensorów, które umożliwiają wykrywanie np. sześciofluorku siarki stosowanego w energetyce oraz gazów RX.

Detektor ReAct 4

Czujnik Gazu ReAct 4 został stworzony do mierzenia stężenia gazów reaktywnych, gdy wymagane jest stosowanie urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych. Zaprojektowany zgodnie z Dyrektywą ATEX jest przeznaczony do pracy w obrębie atmosfer wybuchowych (Strefa 2), co także pozwala mu funkcjonować w innych, ciężkich warunkach środowiskowych, np. kiedy występują wokół wysokie temperatury, pary, wilgoć czy pył.

czujnik aspiracyjny rapidgas e
czujnik aspiracyjny rapidgas e

Detektor aspiracyjny RapidGas E

Czujnik aspiracyjny RapidGas E wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność. Zaprojektowany zgodnie z Dyrektywą ATEX jest przeznaczony do pracy w obrębie atmosfer wybuchowych.

detektor aspiracyjny rapidgas S
detektor aspiracyjny rapidgas S

Detektor aspiracyjny RapidGas S

Czujnik aspiracyjny RapidGas S wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność. Brak przystosowania do stref Ex.

Sygnalizator Optyczno-Akustyczny LTT2 i LTT4

Sygnalizatory Optyczno-Akustyczne LTT2 lub LTT4 zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa dla pracowników realizujących zadania w przestrzeniach, w których obrębie funkcjonują detektory SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4. Ze względu na certyfikat ATEX mogą być używane w strefach zagrożenia wybuchem.

Jednostka Sterująca Sigma Control L
Jednostka Sterująca Sigma Control L

Jednostka Sterująca Sigma Control L

Jednostka Sterująca Sigma Control L obsługuje od 1 do 20 czujników (w zależności od typu) SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4. Jej zadaniem jest odczyt stanów czujników podłączonych do systemu, a informacje te prezentowane są na wyświetlaczu i na wbudowanym Systemowym Sygnalizatorze Optycznym

Rodzaje sensorów gazu i głowic pomiarowych

Sensory katalityczne

Czujniki katalityczne

Zasada pomiaru oparta jest na katalitycznym spalaniu mierzonego gazu lub oparów w powietrzu do dolnej granicy wybuchowości gazu (DGW).

 • Wytrzymałość (do agresywnych środowisk pracy)
 • Łatwość kalibracji do gazów takich jak np. wodór, który nie może być wykryty za pomocą detekcji w podczerwieni.
 • Łatwość w obsłudze, instalacji i kalibracji
 • Długa żywotność i niski koszt wymiany
 • Zdolność detekcji różnych gazów
 • Duży zakres temperatur pracy
 • Powierzchnia katalityczna może być deaktywowana przez zanieczyszczenia pochodzące z różnych związków chemicznych (wymagana regularna inspekcja)
 • Detekcja pasywna nie posiada możliwości samokontroli
 • Do detekcji potrzebny jest tlen
 • Długotrwałe wystawienie na wysokie stężenie gazu wybuchowego ogranicza żywotność sensora

Sensory elektrochemiczne

Czujniki elektrochemiczne

Sensory elektrochemiczne to mikroogniwa galwaniczne. Przeznaczone do pomiaru i wykrywania obecności
określonych substancji w atmosferach gazowych w stężeniach powyżej pojedynczych ppm, ale w niektórych przypadkach (np. tlen, wodór) ich stężenia mogą mieć dziesiątki lub setki tysięcy ppm.

 • Wysoka czułość i dokładność pomiaru
 • Wszechstronność zastosowań – możliwość detekcji wielu różnych gazów toksycznych i niedoboru tlenu
 • Małe wymagania mocy zasilania
 • Wysoka selektywność (zależna od systemu filtrów)
 • Dość długi okres żywotności
 • Relatywnie długi czas reakcji z powodu konieczności przeniknięcia gazu przez specjalną membranę sensora
 • Podatne na zablokowanie przez brud i inne zanieczyszczenia
 • Nie nadają się do stosowania w środowisku o niskiej wilgotności (< 15% RH)

Sensory fotojonizacyjne PID

Czujniki półprzewodnikowe

Zasada działania sensora PID opiera się na zjawisku fotojonizacji. Przeznaczone są do pomiaru i wykrywania obecności substancji gazowych, których energia jonizacji jest niższa niż energia lampy. Są to głównie lotne związki organiczne (LZO).

 • Bardzo dobra selektywność do mierzonego gazu, np. H2S
 • Mogą być wyposażone w rozwiązania znacznie zmniejszające efekt obniżania się czułości sensora przy stałym przebywaniu w wysokich stężeniach gazu.
 • Możliwość pracy w szerokim zakresie warunków atmosferycznych
 • Długa żywotność (2–10 lat)
 • Czułość skrośna do niektórych, rzadziej występujących gazów
 • Duże zapotrzebowanie na moc zasilania

Sensory podczerwieni

Czujniki podczerwieni

Wiele gazów pochłania światło podczerwone o pewnych długościach fal. Spektrum pochłaniania jest charakterystyczne dla każdego badanego gazu.

 • Duża wydajność dzięki pomiarowi koncentracji gazu
 • Odporność na korozyjne związki chemiczne i gazy
 • Samokontrola działania
 • Brak potrzeby częstej kalibracji
 • Zdolność do pracy bez tlenu
 • Zdolność do pracy w ciągłej obecności gazu
 • Duża wydajność dzięki pomiarowi koncentracji gazu
 • Warunki pracy w środowisku o wysokiej wilgotności
 • Gaz musi się dostać do celi pomiarowej
 • Pomiar tylko tych gazów, które absorbują promieniowanie podczerwone (węglowodory)
 • Zanieczyszczeniu mogą podwyższyć koszty konserwacji
 • Warunki pracy w środowisku o wysokiej wilgotności
Nie jesteś pewien,
jak dobrać modele detektorów oraz rodzaj sensora?
Poniżej zamieszczam też kilka przydatnych wiadomości

Czujniki gazów jako część systemu bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że czujniki gazu nie są samodzielnym systemem bezpieczeństwa. Ich celem jest monitorowanie stężenia niebezpiecznych gazów w wybranych, krytycznych miejscach. W przypadku przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, detektory poprzez jednostkę sterującą muszą powiadomić obsługę obiektu i zaistniałym zagrożeniu. Aktywują one nie tylko alarmy w systemach informatycznych, ale także podłączone sygnalizatory akustyczne i optyczne, dzięki czemu osoby znajdujące się w obszarach zagrożonych od razu dowiadują się o konieczności przerwania pracy. Oczywiście, wspomniana centrala sterująca może wysłać sygnały np. do systemu wentylacji, aby go załączyć lub zwiększyć wydajność, jednakże do samego usunięcia zagrożenia (np. wycieku) niejednokrotnie potrzeba udziału pracowników utrzymania ruchu, którzy zdiagnozują dokładne miejsce awarii i usuną usterkę.

Jak zaprojektować wydajny system detekcji gazów?

1. Ocena ryzyka w zakresie konieczności stosowania detektorów gazów

Przeprowadź ocenę ryzyka dla swojego zakładu lub danej instalacji dotyczącą możliwości ulatniania się niebezpiecznych gazów i ich wpływu na zdrowie pracowników oraz na ryzyko zaistnienia kolejnych zdarzeń niebezpiecznych – np. wytworzenia się w określonym obszarze atmosfery wybuchowej. Ocena ta pozwoli Ci wyznaczyć miejsca lokalizacji detektorów gazu.

detektory gazu pod stropem hali

2. Wizualizacja potencjalnych miejsc wycieku gazów i ewentualnych źródeł zapłonu

Taka wizualizacja np. w postaci rysunku, czy schematu stanowi niejako przeniesienie wykonanej oceny ryzyka do formy, która będzie możliwa do szybkiego wglądu i zorientowania się w bieżącej sytuacji na terenie zakładu. Warto na niej nanieść trzy główne kategorie obszarów:

 • Potencjalne miejsca wycieku – przykładem mogą być tu zawory, instalacje rozdzielające media, czy połączenia zaciskowe
 • Obszary oddziaływania wycieku – są to miejsca, przez które i do których będą się przemieszczać uwolnione gazy. Tu zawsze należy zwrócić uwagę na właściwości fizyczne określonych gazów, gdyż to od nich będzie zależało, jak się one będą zachowywać w momencie wycieku. Na sporządzonej wizualizacji zakładu lub instalacji warto nanieść wówczas te miejsca, które będą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników lub ryzyko uszkodzenia infrastruktury np. ze względu na właściwości żrące konkretnej substancji. Przykładem takich miejsc są np. obszary o obniżonym stropie lub ogólnie o ograniczonej przestrzeni, a także wszelkie kanały, klatki schodowe, przejścia ewakuacyjne itp.
 • Potencjalne obszary, w których może wystąpić stężenie gazu w wartościach, które mogą wywołać pożar lub wybuch w przypadku zetknięcia się ze źródłem zapłonu – są to obszary, w których ocenisz, że istnieje realna możliwość zetknięcia się atmosfery wybuchowej ze źródłem zapłonu

3. Lokalizacja detektorów gazu

Przy doborze miejsc rozmieszczenia detektorów gazu koniecznie uwzględnij

 • wszelkie miejsca, w których może wystąpić największe stężenie gazu takie jak narożniki, zagłębienia itp. obszary o niższym stropie lub inne gęsto zabudowane miejsca. Weź pod uwagę gęstość gazu względem powietrza, aby właściwie wyznaczyć odpowiednią wysokość montażu czujników dla konkretnego gazu.
 • potencjalne miejsca wycieków, ponieważ warto badać stężenie gazu w jak najbliższej odległości od takich miejsc
 • właściwości wybuchowe gazów, a jeśli wykazują one takowe, koniecznie umieść sensor gazu pomiędzy miejscem potencjalnego wycieku, a obszarem możliwego zetknięcia się atmosfery wybuchowej ze źródłem zapłonu
 • właściwości toksyczne gazów lub konieczność mierzenia niedoboru tlenu w obszarach, w których przebywa wielu potencjalnie narażonych pracowników. Tak jak w przypadku właściwości wybuchowych, detektory gazu należy umieścić pomiędzy potencjalnym źródłem wycieku a obszarem występowania zagrożenia.
 • Występowanie wilgotności i zapylenia w miejscu montażu detektorów gazu. Niesprzyjające warunki mogą wpłynąć na poprawne działanie sensora. W przypadku konieczności zastosowania detektora w tego typu miejscach należy wykorzystać te, których budowa zapewnia pracę bez zakłóceń i bez zagrożenia dla sensora.

Aby nie zniekształcić wartości pomiarowych, nie umieszczaj detektorów gazu:

 • w pobliżu ciągów świeżego powietrza, takich jak wejścia, nawiewy, gdyż w takich obszarach stężenie gazu będzie najpewniej rozrzedzone
 • w pobliżu nadajników radiowych i źródeł zakłóceń (EMI/RFI), którymi mogą być np. spawarki, czy grzejniki indukcyjne

Co więcej, w przypadku pomieszczeń, gdzie w powietrzu mogą unosić się różne cząstki, które mogą powlekać czujnik, koniecznie należy zastosować detektor z właściwie zabezpieczonym sensorem. Przykładem takich pomieszczeń mogą być np. drukarnie, czy lakiernie.

Szczegółowe zasady rozmieszczania czujników gazu

detektory gazu rozmieszczenie -1-35x35

Gęstość gazu względem powietrza

detektory gazu rozmieszczenie-2-30x30

Sensory gazów toksycznych i niedoboru tlenu

detektory gazu rozmieszczenie-3-30x30

Sensory gazów toksycznych i wybuchowych

detektory gazu rozmieszczenie -4-30x30

Istotne kwestie ogólne