Detektor aspiracyjny RapidGas S

Czujnik aspiracyjny RapidGas S wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność.

detektor rapidgas S

Unikalne cechy

 Pełna konfigurowalność urządzenia pod kątem np. zakresu i dokładności pomiaru, czasu reakcji, temperatury otoczenia, czy wilgotności 

 Uniwersalna platforma pozwalająca na zastosowanie praktycznie dowolnego sensora gazów 

 Do zastosowania kiedy warunki środowiskowe w miejscu pomiaru są skrajnie niesprzyjające 

detektor aspiracyjny rapidgas S

Detektor RapidGas S to wielokanałowy czujnik gazu w atmosferze, który działa w oparciu o metodę aspiracyjnego poboru próbki z kilku miejsc pomiarowych. Zasada działania czujnika polega na tym, że z pomocą punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej się w czujniku, próbki atmosfery transportowane są do znajdujących się w urządzeniu sensorów gazu, mierzone jest stężenie czynnika, a następnie próbki trafiają z powrotem do atmosfery.

Czujnik znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie:

  • konieczne jest monitorowanie stężeń gazów w wielu rozproszonych miejscach,
  • miejsca poboru próbki gazu są trudnodostępne,
  • i/lub w punktach tych występują nietypowe warunki środowiskowe (skrajne temperatury, skrajne wilgotności, drgania, wysokie pola elektromagnetyczne etc),
  • konieczna jest do osiągnięcia wysoka dokładność pomiarowa ze względu np. na konieczność stabilizacji temperatury, kompensacji ciśnienia gazu, osuszania próbki, okresowego autozerowania / autokalibracji urządzenia,
  • konieczny jest pobór próbki, np. z rurociągu,

Możliwa konfiguracja do 5 kanałów pomiarowych

Urządzenie RapidGas S umożliwia wykonywanie pomiaru maksymalnie z 5 miejsc pomiarowych. Pozytywnie wpływa to na jakość pomiaru, ale i na funkcjonalność, gdy potrzeba jest zasysania gazu do oceny stężenia z wielu trudnodostępnych miejsc, co sprawia, że detektor ten jest rozwiązaniem ekonomicznym.

 

Urządzenie wewnątrz składa się z:
1. Modułów sensora
2. Filtrów wewnętrznych
3. Modułów pompek
4. Modułów przepływomierza
rapidgas s czujnik aspiracyjny

Dlaczego warto wybrać detektor aspiracyjny RapidGas S?

  • Pomiar aspiracyjny, a to oznacza, że jest realizowany w sposób szybki, za pomocą wbudowanych pompek z kontrolą przepływu.
  • Możliwe jest oczyszczanie ścieżki ze skroplin za pomocą wstecznego przedmuchu powietrzem AKP
  • We wnętrzu urządzenia panują stabilne warunki temperaturowe, co zapobiega odchyleniom pomiarów,
  • Do 5 kanałów pomiarowych – ekonomiczne wykorzystanie sensora,
  • Indywidualnie dobierany sensor względem potrzeb

Często zdarza się, że instalacje przemysłowe są tak zbudowane, że uniemożliwiałyby dostęp eksploatacyjny do czujników dyfuzyjnych. A takie czujniki powinny być odpowiednio kalibrowane. Z uwagi na określoną żywotność okresowej wymianie podlega także sensor. Brak dostępu do czujnika uniemożliwia w praktyce jego zastosowanie. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem staje się czujnik aspiracyjny, który zasysa powietrze z miejsca pomiaru i prowadzi je do detektora w kanałach gazowych. Pomiar natomiast jest przeprowadzany wewnątrz czujnika umieszczonego wówczas w łatwo dostępnym miejscu poza strefą pomiaru.

Bardzo często w warunkach przemysłowych występują trudne warunki pracy. Często uniemożliwiają one prace ludziom. Mowa tu o takich warunkach środowiskowych, jak silne pola elektromagnetyczne, wysoka temperatura, inne. W takich sytuacjach zasysanie próbki z tego typu miejsc do detektora aspiracyjnego jest doskonałym, a czasem wręcz jedynym możliwym sposobem pomiaru stężania gazów.

Jeśli pomiar stężenia gazów ma być prowadzony w wielu miejscach, czasem zastosowanie czujników dyfuzyjnych będzie mało opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. Na całość kosztów duży wpływ bowiem ma koszt sensorów. Zastosowanie wówczas detektora aspiracyjnego, do którego można doprowadzić do 5 kanałów gazowych, które będą się przełączać i realizować pomiary za pomocą jednego sensowa będzie w wielu sytuacjach rozwiązaniem ekonomicznym.

Detektor RapidGas S
Rodzaje gazów
Gazy palne, Różnorodność wykrywanych gazów i par. Sensory katalityczne
Zakres pomiarowy
DGW 0–100%
Wydajność
Wilgotność względna 10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Zakres ciśnienia 1013 ± 10% hPa
Cechy fizyczne
Okablowanie 0,5 – 2,5 mm2 przewód lity
0,5 – 1,5 mm2 przewód wielodrutowy
Stopień ochrony IP 53
Waga 20 kg
Materiał obudowy Aluminium, pokrycie farbą epoksydową
Dopuszczenia
Klasa ochronności elektrycznejIII
* W zależności od gazu. Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji obsługi urządzenia.