Problem:

  • konieczność wyposażenia instalacji nowo budowanej oczyszczalni ścieków w odpowiednio dobrane oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz w osprzęt elektrotechniczny w wykonaniu EX
  • oprawy powinny być dostosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
  • niezasadne założenia projektowe dla obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków

Rozwiązanie:

  • analiza i konsultacje pierwotnych założeń projektowych i rzeczywistych warunków  montażu opraw oświetleniowych
  • zaproponowanie optymalnych i uzasadnionych pod kątem technicznym i ekonomicznym opraw do pracy w 2. strefie zagrożenia wybuchem, zamiast w 1.
  • skrócenie czasu realizacji dostaw (w korelacji do harmonogramu budowy inwestycji)

Korekta założeń projektowych

Nasi skorygowali błędne założenia projektowe w zakresie certyfikatu ATEX

Obniżenie kosztu inwestycji

Poprawki w projekcie pozwoliły zastosować tańsze oprawy oświetleniowe

Poprawa bezpieczeństwa

Oprawy są przystosowane do występujących w oczyszczalni stref zagrożenia wybuchem

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych a zagrożenie wybuchem

Inwestycja związana z budową oczyszczalni ścieków przemysłowych uwarunkowana jest wielorakimi regulacjami i przepisami branżowymi, dlatego wymaga przygotowania specjalistycznej koncepcji. Ze względu na to, że na terenie nowo budowanej oczyszczalni ścieków będą występować obszary zagrożone wybuchem, należało wyposażyć instalację w rozwiązania techniczne, które spełnią unijne normy i zapewniają ochronę na najwyższym poziomie.

W ramach inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków nowej generacji nasi inżynierowie dobrali i dostarczyli oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektrotechniczny dostosowany do rzeczywistych warunków pracy.

JOANNA BALICKA

Analiza zaprojektowanego oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Realizację zadania poprzedziła analiza projektu oczyszczalni ścieków pod kątem właściwego doboru oświetlenia i urządzeń elektrotechnicznych oraz ich zgodności z normami. W jej wyniku ustalono, że założenia projektowe pod kątem zastosowania urządzeń do pracy w 1. strefie zagrożenia wybuchem były niezasadne dla tego typu obiektu. Indywidualne podejście pozwoliło na zastosowanie opraw uzasadnionych pod kątem prawnym, technicznym i ekonomicznym.

Oprawy oświetleniowe i osprzęt w wykonaniu EX

W ramach zlecenia dostarczono oprawy oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego do pracy w strefach 2 i 22 zagrożenia wybuchem, dławnice, zaślepki i wyłączniki w wykonaniu EX. Zastosowano oprawy o wysokim stopniu ochrony IP 66. Energooszczędna technologia LED pozwoli na długi okres eksploatacji bez potrzeby serwisowania.

Dostarczone dławnice kablowe wykonane są z wysokiej jakości materiału, o dużej odporności na działanie różnych związków chemicznych. Są dedykowane do trudnych warunków eksploatacji.

Właściwy dobór urządzeń, które mają pracować w obrębie stref zagrożenia wybuchem, jest niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe znajdują zastosowanie m.in. w laboratoriach chemicznych, platformach wiertniczych, lakierniach, magazynach, zakładach petrochemicznych czy waśnie oczyszczalniach ścieków.