Dla Klienta z branży elektro-instalacyjnej inżynierowie GRUPY WOLFF dobrali i dostarczyli oprawy oświetleniowe przeznaczone do pracy w strefach 2, 21 i 22 zagrożenia wybuchem, które zastosowane zostaną w nowo budowanej fabryce.

Warto podkreślić, że wskazanie na odpowiednie przepisy prawne pozwoliło na zaoferowanie Klientowi odpowiednich opraw. Wcześniejsze założenia projektowe były bowiem niewłaściwe dla tego typu obiektu. Zaproponowane przez nas rozwiązanie wpłynęło na zmniejszenie ostatecznej ilości zastosowanych opraw o ponad 20%.

W ramach zlecenia dostarczono:

  • łącznie 44 oprawy oświetleniowe z fluorescencyjnym źródłem światła nLLK 2×36 W (6 szt. krańcowych i 38 szt. przelotowych),
  • puszki EX,
  • gniazda i wtyki EX,
  • oprawy EXIT.