Dofinansowanie z ZUS na BHP 2022

zdobądź z nami do 0,5 mln złotych na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy

Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.

Mikro firma

zwrot 90% kosztów inwestycji
do
0
PLN

1 – 9 pracowników

Mała firma

zwrot 80% kosztów inwestycji
do
0
PLN

10 – 49 pracowników

Średnia firma

zwrot 60% kosztów inwestycji
do
0
PLN

50 – 249 pracowników

Duża firma

zwrot 20% kosztów inwestycji
do
0
PLN

Powyżej 250 pracowników

Wniosek mogą składać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które spełniają warunki:

 1. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 2. nie zalegają z opłacaniem podatków
 3. nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem
 4. nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
 5. nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostały zobowiązane

Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej. Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z 12 parametrów. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 9. środki ochrony indywidualnej

Ważne, aby działania te ograniczały negatywny wpływ jednego z 12 czynników: mikroklimatu (gorący lub zimny); czynników chemicznych i pyłów; czynników biologicznych; czynników mechanicznych; czynników elektrycznych i elektryczności statycznej; hałasu; ogólnych i miejscowych drgań; niewłaściwego oświetlenia elektrycznego; promieniowania jonizującego; promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego, lub nadfioletowego); pola elektromagnetycznego; obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

GRUPA WOLFF może zwiększyć bezpieczeństwo Twojej instalacji poprzez wdrożenie szeregu urządzeń i systemów chroniących zarówno instalację jak i jej pracowników. Podejmując z nami współpracę, gwarantujemy Ci, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta spełniała wszelkie wymogi formalne stawiane przez ZUS. Tym samym zmniejszasz ryzyko, że Twój wniosek zostanie odrzucony. Na swoim koncie posiadamy setki projektów zrealizowanych w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle, w tym także z dofinansowaniem ZUS.

Nasze rozwiązania dotowane przez ZUS:

 1. systemy wykrywania i gaszenia iskier (ochrona filtrów, silosów i innych urządzeń przed pożarem lub wybuchem)
 2. uziemienia elektrostatyczne (ochrona przed pożarem lub wybuchem poprzez eliminację źródła zapłonu w postaci wyładowania elektrostatycznego)
 3. elektrotechnika Ex (realizująca funkcję zatrzymania awaryjnego, a także inne systemy sterowania realizujące funkcje bezpieczeństwa)
 4. oświetlenie Ex (zapewniające odpowiednie oświetlenie pomieszczeń w strefach zagrożonych wybuchem)

To nie totolotek

tu co druga firma

otrzymuje dotacje

Aż 705 z 1219 firm otrzymało dofinansowanie z Konkursu ZUS, organizowanego w 2020 roku. Spójrz także na otrzymane kwoty. To są pieniądze, które realnie potrafią podnieść poziom inwestycji w firmową infrastrukturę i bezpieczeństwo. Pełna lista firm jest dostępna na stronie ZUS.
Zwróć jednak uwagę, że kolejne 514 firm nie dostało się do programu. Dlatego w dokumentach, które udostępnia ZUS, możesz wprost przeczytać sugestię, aby skonsultować swój pomysł ze specjalistą w danej dziedzinie, aby maksymalnie zwiększyć szansę na pozytywną ocenę wniosku przez eksperta ZUS.

Co z oferty GRUPY WOLFF możesz finansować z dotacji ZUS?

Jeśli w Twojej firmie podczas procesów produkcyjnych pojawia się ryzyko wybuchu pyłowych, gazów lub par, to podlegasz pod wymogi Dyrektywy ATEX. W związku z tym jesteś zobligowany do podjęcia działań mających na celu eliminację atmosfer wybuchowych oraz potencjalnych źródeł zapłonu, a także do zabezpieczenie aparatów i urządzeń przed skutkami wybuchu. Dzięki dofinansowaniu ZUS, którego celem jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, w tym zapobieganie wypadkom, możesz sfinansować projekty z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego, przy dużym udziale środków pochodzących z budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ofertę na poniższe systemy i urządzenia przygotujemy w taki sposób, aby spełnić wymagania ZUS i zmaksymalizować szansę na otrzymanie dotacji.

System detekcji i gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier

Spełnia wymagania dotacji ZUS na BHP względem parametru: ograniczenie czynników mechanicznych.

Grupa WOLFF
BOGDAN NOWAK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Oświetlenie Ex

  Spełnia wymagania dotacji ZUS na BHP względem parametru: ograniczenie niewłaściwego oświetlenia elektrycznego.

  Grupa WOLFF
  JOANNA BALICKA- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Elektrotechnika Ex

   Spełnia wymagania dotacji ZUS na BHP względem parametru: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy

   Grupa WOLFF
   JOANNA BALICKA- jestem do Twojej dyspozycji

   Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
   Nie odbieram? Kliknij!
   Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
   lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Uziemienia elektrostatyczne

    uziemienia elektrostatyczne

    Spełniają wymagania dotacji ZUS na BHP względem parametru: ograniczenie czynników elektrycznych i elektryczności statycznej.

    Grupa WOLFF Contact AGATA SŁABOSZEWSKA
    AGATA SŁABOSZEWSKA- jestem do Twojej dyspozycji

    Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
    Nie odbieram? Kliknij!
    Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
    lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

     Dowiedz się więcej o ofercie objętej dofinansowaniem

     System wykrywania i gaszenia iskier ma na celu powstrzymanie źródeł zapłonu przed dostaniem się do obszarów zagrożonych wybuchem pyłu, takich jak silosy, czy filtry odpylające. Wyjątkowo szybkie i czułe detektory iskier wykrywają źródła zapłonu w ciągu milisekundy, a następnie rozpoczynają gaszenie z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody. Gaszenie trwa zwykle 5 sekund i zatrzymuje się automatycznie, po czym automatycznie przechodzi do trybu normalnej pracy.

     Czytaj więcej

     Dobieramy i dostarczamy nowoczesne oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego możliwe do stosowania w najcięższych warunkach. We wszystkich strefach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, należy dbać o eliminację potencjalnych źródeł zapłonu. Jednym z takich źródeł może być iskra pochodząca z osprzętu elektrotechnicznego oraz zastosowanego oświetlenia. Dlatego w strefach zagrożenia wybuchem należy stosować odpowiednie, bezpieczne dla otoczenia oprawy oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

     Czytaj więcej

     Dobieramy i dostarczamy elektrotechnikę w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym m.in. wyłączniki główne, wyłączniki bezpieczeństwa i wyłączniki mocy. Używane są one w sytuacjach, w których wymagana jest konieczność odłączenia źródła zasilania w instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Stosowane przy wyłączeniu napięcia głównego, wyłączeniu awaryjnym oraz przy wyłączeniu przemienników i silników.

     Czytaj więcej

     Uziemienia elektrostatyczne (kontrolery uziemienia, zabezpieczenia elektrostatyczne) ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Zabezpieczenia elektrostatyczne stosuje się podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko wtedy, gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się do rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, odprowadzenia ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.

     Czytaj więcej

     Nie finansuj kota w worku

     Wypełnianie “w ciemno” wniosku o dofinansowanie tylko dlatego, że można otrzymać dodatkowe środki na inwestycje w firmie, jest ryzykowne. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy nie jest łatwe, szczególnie jeśli istnieje realne ryzyko pożaru i wybuchu na terenie zakładu produkcyjnego. Każdy projekt związany z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym wymaga udziału doświadczonych ekspertów, którzy są w stanie dokonać ekspertyzy i oceny ryzyka zagrożeń, a następnie odpowiednio wykonać obliczenia i na ich podstawie dobrać zabezpieczenia oraz wskazać inne elementy instalacji, które powinny zostać wymienione w ramach projektu.
     Z pomocą ekspertów GRUPY WOLFF, którzy brali udział w zabezpieczaniu np. najważniejszych elektrowni w Polsce, wielu naszych klientów w poprzednich latach dobrało odpowiednie zabezpieczenia dla swoich instalacji, które następnie dostarczaliśmy i montowaliśmy po pozytywnym rozpatrzeniu przez ZUS wniosku o dofinansowanie.

     Tragedia spowodowana brakiem uziemienia

     Eliminacja niebezpieczeństwa związanego z elektrycznością statyczną poprzez odpowiedni dobór systemów uziemienia, jest jedną z możliwości realizacji projektu dofinansowanego przez ZUS. Jak tragiczny w skutkach może być brak uziemienia, pokazuje historia wybuchu w Młynie Cordero we Włoszech, który doszczętnie zniszczył cały budynek i spowodował śmierć 5 osób. Szczegółowy opis zdarzenia, którego skutki widać na załączonym video, opisaliśmy w jednym z materiałów dostępnych w Centrum Pobierania.

      Studium przypadku

     Jak w ciągu jedynie 3 dni wdrożyliśmy skuteczny system prewencji pożaru i wybuchu, który ograniczył koszty serwisowe i produkcyjne.

     Ograniczyliśmy koszty serwisowe

     Zadanie wykonaliśmy
     w 3 dni!

     Wdrożyliśmy skuteczny system prewencji
     pożaru i wybuchu

     Drastycznie zmniejszyliśmy ilość przestojów

      

     Bogdan Nowak: zgodnie z Dyrektywą ATEX udało nam się ograniczyć nowe źródło zapłonu, które pojawiło się po wdrożeniu nowego surowca do produkcji.

     Problem:

     • producent herbaty wprowadził aromatyzowane produkty
     • okazało się, że temperatura ich zapłonu jest niższa niż temperatura generowana przez urządzenia do zgrzewania torebek herbaty
     • w efekcie w urządzeniu występowały lokalne, niewielkie zarzewia ognia
     • instalacja odpylająca zaciągała żarzące się cząstki do filtrów w wyniku czego dochodziło do aktywacji systemu przeciwwybuchowego
     system detekcji i gaszenia iskier

     System detekcji i gaszenia iskier: działa prewencyjnie, zatem nie dopuszcza do pożaru czy wybuchu. Identyfikuje niewielkie źródło ognia poruszające się w kanale i je gasi.

     Rozwiązanie: 

     • w przypadku palnych pyłów system przeciwwybuchowy jest kluczowym systemem ochronnym, który stanowi ostatnią deskę ratunku, gdy zawiodą działania prewencyjne
     • aby jednak ograniczyć częstotliwość jego aktywacji, należy minimalizować ilość źródeł zapłonu
     • w tym przypadku najczęściej występującym źródłem zapłonu były żarzące się cząstki, dlatego wspólnie z klientem podjęliśmy decyzję o montażu na czterech nitkach odpylania układów wykrywania i gaszenia iskier

     Wypełnij formularz kontaktowy w razie pytań lub chęci kontaktu w sprawie oferty GRUPY WOLFF możliwej do sfinansowania dzięki dotacjom z ZUS

      Temat wiadomości

      Imię i nazwisko (wymagane)

      Nazwa firmy (wymagane)

      E-mail firmowy (wymagane)

      Telefon firmowy (wymagane)

      Treść wiadomości

      Załącz plik