Dla producenta tworzyw konstrukcyjnych GRUPA WOLFF dostarczy czujnik detekcji CHEMGARD-IR, którego celem będzie pomiar stężenia trichloroetylenu pod kątem NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) oraz DGW (dolnej granicy wybuchowości) w obszarze instalacji znajdującej się na terenie zakładu.

CHEMGARD®-IR

Dla Zleceniodawcy istotne było otrzymanie kompleksowego rozwiązania problemu jednym skutecznie działającym urządzeniem. Problematyczne medium oraz pomiar w dwóch zakresach powodował, że do tej pory detektory, które stosował nasz Klient, wymagały częstej kalibracji i wymiany. Dzięki zastosowanemu czujnikowi CHEMGARD-IR możliwy będzie pomiar stężeń dla obu zakresów jednocześnie – ograniczy to konieczność stosowania większej ilości urządzeń do kontroli i kalibracji. Zasadniczą zaletą dobranego urządzenia jest również jego żywotność, co przyniesie jego użytkownikom takie korzyści jak niższe koszty eksploatacji czy ewentualnej wymiany.