Dostawa jednostki odpylającej dla pyłów żywic wraz zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi

Grupa WOLFF KRZYSZTOF WNĘK
KRZYSZTOF WNĘK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  GRUPA WOLFF zrealizuje zamówienie na dostawę instalacji odpylającej dla pyłów żywic wraz z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi oraz pełną automatyką. Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax przedmiotowego pyłu żywicy wynosi 8,8 bar, natomiast minimalna energia zapłonu kształtuje się na poziomie 1-3 mJ.

  Instalacja odpylająca zlokalizowane będzie na zewnątrz hali produkcyjnej. Wybrana jednostka filtracyjna, o założonej wydajności 3000 m3/h, będzie wyposażona w wysoko skuteczny system oczyszczania wkładów filtracyjnych z automatycznym układem czyszczenia (uruchomienie układu czyszczenia będzie warunkowane różnicą ciśnień między komorą czystą a komorą brudną filtra). Rozwiązanie to pozwoli na ciągłą pracę jednostki odpylającej także w podczas cyklu czyszczenia filtrów.

  W celu spełnienia wymaganych parametrów pracy instalacja zostanie wyposażona w wentylator promieniowy certyfikowany dopuszczający go do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

  Sama jednostka filtracyjna, ze względu na obecność w układzie wybuchowych pyłów, zostanie wyposażona w układ przeciwwybuchowy oparty o następujące rozwiązania:

  Szafa sterująca, odpowiedzialna za rozruch wentylatora oraz kontrolę systemu oczyszczania wkładów filtracyjnych i zabezpieczeń przeciwwybuchowych, zostanie umieszczona poza strefą zagrożenia wybuchem.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Instalacje odpylania

  W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje odpylania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem.
  Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Grupa WOLFF KRZYSZTOF WNĘK
  KRZYSZTOF WNĘK – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis