Dostawa systemów przeciwwybuchowych typu HRD do zabezpieczenia instalacji formowania płyt wiórowych

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • ryzyko tworzenia się pyłowej atmosfery wybuchowej na nowo budowanej instalacji formowania płyt wiórowych związane z obecnością pyłu drzewnego

  Rozwiązanie:

  • kompleksowa dostawa systemów HRD do zabezpieczenia pojedynczych urządzeń i całej instalacja przed skutkami ewentualnego wybuchu i jego propagacji

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Zabezpieczenie przeciwwybuchowe instalacji formowania płyt wiórowych

  Ryzyko tworzenia pyłowej atmosfery wybuchowej w zakładach produkujących meble związane jest z obecnością pyłu drzewnego. Dla jednego z największych przedsiębiorstw ze wspomnianej branży w Europie dostarczyliśmy zabezpieczenia przeciwwybuchowe w postaci systemów izolacji (odsprzęgania) wybuchu typu HRD. Systemy HRD zostały zastosowane na nowej instalacji formowania płyt wiórowych, która budowana jest w celu produkcji płyt meblowych na potrzeby własne zakładu.

  Poszczególne urządzenia takie jak silosy, filtry, cyklony, filtro-cyklony oraz przesiewacze zabezpieczono poprzez układy odpowietrzania wybuchu. Na układach transportu tj. na rurociągu, przesypach i przenośnikach zgrzebłowych zabudowano systemy izolacji typu HRD, które po wykryciu wybuchu w ciągu kilkudziesięciu milisekund wprowadzą do układu transportu proszek tłumiący, w wyniku czego fala wybuchu zostanie zatrzymana, a płomień zgaszony. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno urządzenia jak i cała instalacja zostały zabezpieczone przed skutkami ewentualnego wybuchu i jego propagacji.

  Kompleksowa pomoc w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

  Zlecenie zrealizowaliśmy w wersji „pod klucz” – całkowity zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwwybuchowego instalacji formowania płyt wiórowych,
  • dostawy systemów ochronnych,
  • prace pre-instalacyjne elektryczne i mechaniczne,
  • montaż systemów przeciwwybuchowych,
  • uruchomienie z przekazaniem do ruchu wraz dokumentacją powykonawczą,
  • zapewnienie opieki serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

  Pył drzewny a bezpieczeństwo wybuchowe

  W wielu zakładach, które w procesach produkcyjnych wykorzystują materiały drewniane i drewnopochodne nadal w niewystarczający sposób podchodzi się do problemu bezpieczeństwa wybuchowego. O najczęściej popełnianych błędach pisaliśmy w artykule:

  W ciągu kilku ostatnich kilku miesięcy w przemyśle drzewnym doszło do kilku przypadków wybuchów i pożarów, dlatego zasadne jest, by producenci zwrócili uwagę na problem jaki niesie za sobą występowanie palnych pyłów oraz podejmowali działania mające na celu ochronę nie tylko instalacji produkcyjnych, ale również zdrowia i życia pracowników.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja