System Earth-Rite RTR przeznaczony do kontrolowania poprawności uziemienia cystern samochodowych podczas ich napełniania i opróżniania

Problem:

  • ryzyko wyładowań elektrostatycznych podczas załadunku / rozładunku cystern oraz procesów przelewania na nowo budowanej instalacji komponowania rozcieńczalników

Rozwiązanie:

  • eliminacja ryzyka zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej podczas załadunku / opróżniania cystern samochodowych za pośrednictwem systemu monitorowania stanu uziemienia
  • zabezpieczenie zbiorników IBC podczas procesów przelewania poprzez systemy kontroli uziemienia
  • wsparcie rozwiązań uziemiających systemem automatyki zarządzającym oraz wizualizującym całość pracy instalacji produkcyjnej

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Ryzyko jakie niesie za sobą elektryczność statyczna

Zapobieganie wypadkom powstałym na skutek zapłonu atmosfery wybuchowej w następstwie wyładowania elektrostatycznego jest jednym z elementów polityki bezpieczeństwa wielu zakładów przemysłowych. Dla producenta chemii budowlanej świadomość ryzyka niesionego przez elektryczność statyczną w oczywisty sposób skutkowała inwestycją w systemy uziemiające.

Ochrona cystern i zbiorników przed elektrycznością statyczną

Dotychczas nasz klient stosował w swoim zakładzie mniej zaawansowane rozwiązania, głównie przewody i zaciski uziemiające certyfikowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Były to rozwiązania wysokiej jakości, ale pozbawione funkcji przerwania procesów w chwili wykrycia braku uziemienia, która stała się istotna w kontekście nowo budowanej instalacji.

W związku z tym dla nowo budowanego zakładu dostarczyliśmy zaawansowany system Earth Rite RTR, którego zadaniem jest monitoring poprawności stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich napełniania i opróżniania oraz dwa systemy Earth Rite PLUS do uziemiana zbiorników IBC podczas procesów przelewania.

Dostarczone kontrolery uziemienia wykorzystywane będą na nowo wybudowanej instalacji komponowania rozcieńczalników. Urządzenia te przeznaczone będą zarówno do zabezpieczenia elektrostatycznego autocystern, jak i paletopojemników (DPPL) oraz standardowych beczek 200-litrowych.

Uziemienia wsparte systemem automatyki

Kontrolery uziemienia zintegrowane zostały z zaawansowanym systemem automatyki zarządzającym oraz wizualizującym całość pracy instalacji produkcyjnej, co pozwoli zarówno na bezpieczną pracę przy załadunku i rozładunku surowców, jak i na pełną kontrolę nad procesem oraz informowanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.

Dzięki dostarczonym rozwiązaniom w zakładzie produkcyjnym zostanie zapewniona kontrola w zakresie wyładowań elektrostatycznych, a tym samym znacząco ograniczona większość zagrożeń związanych z procesami przetwórczymi łatwopalnych substancji.