ELEKTROTECHNIKA EX

Realizujemy dostawy urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (w tym m.in. oprawy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnice, kasety i panele sterujące, osprzęt łączeniowy, wyłączniki bezpieczeństwa). Nasze działania w tym zakresie prowadzone są w sposób kompleksowy, tj. od audytu zakładu przemysłowego, przez dobór właściwych rozwiązań, po ich montaż. W uzasadnionych przypadkach nasi eksperci wyznaczają strefy zagrożenia wybuchem oraz opracowują ocenę ryzyka wybuchowego i/lub dokument zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego
 • Projektowanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego (dobór opraw, obliczenia parametrów świetlnych, dobór osprzętu elektroinstalacyjnego, kabli i zabepieczeń obwodów, rozdzielnic zasilających)
 • Dostawa
 • Montaż na obiekcie
 • Pomiary odbiorcze i okresowe

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego
 • Projektowanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego (dobór opraw, obliczenia parametrów świetlnych, dobór osprzętu elektroinstalacyjnego, kabli i zabepieczeń obwodów, rozdzielnic zasilających)
 • Dostawa
 • Montaż na obiekcie
 • Pomiary odbiorcze i okresowe

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego
 • Projektowanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego (dobór opraw, obliczenia parametrów świetlnych, dobór osprzętu elektroinstalacyjnego, kabli i zabepieczeń obwodów, rozdzielnic zasilających)
 • Dostawa
 • Montaż na obiekcie
 • Pomiary odbiorcze i okresowe

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego
 • Projekt rozdzielnic
 • Prefabrykacja i certyfikacja
 • Dostawa
 • Montaż na obiekcie
 • Pomiary odbiorcze i okresowe

Zapraszamy do kontaktu z naszymi
Inżynierami Sprzedaży

Wyślij zapytanie