Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych bez użycia popularnych elektronarzędzi jest często niemożliwe. Aby móc je używać w strefach zagrożenia wybuchem wymagane jest pozwolenie na pracę pod napięciem. Na czas trwania prac naprawczych i serwisowych, otoczenie musi pozostać wolne od wszelkich czynników mogących spowodować eksplozję.

Gniazda naprawcze i serwisowe w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają te same wymogi, co części instalacji stacjonarnej. Dzięki zastosowania blokowalnego wyłącznika ręcznego oraz blokowalnej osłony, użytkowanie gniazda może się odbywać jedynie po wydaniu zezwolenia na pracę pod napięciem. Wyposażone są w zintegrowany wyłącznik uniemożliwiający wyciągnięcie wtyku przy włączonym zasilaniu. Blokada aktywowana jest poprzez obrócenie samego wtyku. Gniazda naprawcze i serwisowe bez zintegrowanego wyłącznika posiadają w górnej części obudowy czerwoną lampkę sygnalizacyjną informującą o aktualnym stanie zasilania.

  • Urządzenia wymagające pozwolenia na pracę pod napięciem
  • Gniazda wyposażone w solidną powierzchnię styku dla trwałego zabezpieczenia połączenia
  • Zamykany wyłącznik lub osłona gniazda
  • Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • Odporność na związki chemiczne oraz wahania temperatur
  • Gniazda naprawcze i serwisowe: 16 A 3-/5-biegunowe do 415 V
  • Gniazda naprawcze i serwisowe: 32 A 5-biegunowe do 415 V
  • Gniazda naprawcze i serwisowe: 63 A 5-biegunowe do 415 V