GRUPA WOLFF we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzi cykl szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  GRUPA WOLFF we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzi cykl szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychInicjatywa szkoleń związana jest ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej (z dnia 24 sierpnia 1991 r.), które dotyczą doskonalenia zawodowego rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dedykowane seminaria mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. 

  Program szkoleń przewiduje omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym, zawartych w rozporządzeniu polskim z 8 lipca 2010 roku (dyrektywa 99/92/WE – Atex137). Są to niezwykle istotne aspekty definiujące podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – mówi dr hab. inż. Andrzej Wolff, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, który poprowadzi szkolenie. Ze względu na to, iż interpretacja zapisów wspomnianego rozporządzenia niesie za sobą wiele nieścisłości, zasygnalizowane zostaną przeszkody, na które wskazuje dotychczasowe doświadczenie podczas opracowywania dokumentów oceny ryzyka wybuchu i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem

  Poza kwestiami prawnymi, szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem ze strony gazów, par palnych cieczy i pyłów oraz na zasady analizy i oceny tego zagrożenia w aspekcie uzgadniania projektów budowlanych (produkcyjno-magazynowych). – kontynuuje dr hab. inż. Andrzej Wolff.

  Zwieńczeniem szkolenia będzie przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom wiedzy przekazanej podczas seminarium. Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

  Szkolenie zostanie zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendą Główną PSP. Powierzenie przez Państwową Straż Pożarną zadania GRUPIE WOLFF jest wyrazem uznania wobec wiedzy naszych ekspertów.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja