Piana gaśnicza (piana ppoż.) jako środek gaśniczy dla zakładów produkcyjnych

Czym w zasadzie jest piana gaśnicza, którą stosuje się do gaszenia pożarów? Obrazowo można to ująć, że jest to ogromna liczba malutkich pęcherzyków powietrza, które powstają po zmieszaniu wody, ze specjalnym środkiem pianotwórczym, przy użyciu odpowiedniej ilości powietrza. W zakładach produkcyjnych największą skutecznością okazują się instalacje pianowe wytwarzające pianę ciężką. Charakteryzująca się ona mniejszą ilością pęcherzyków powietrza w porównaniu do innych typów pian, czyli średniej czy lekkiej. Piana ciężka wyróżnia się konsystencją, która jest bardziej gęsta lub lepka niż u innych rodzajów środków gaśniczych, choć jednocześnie pozostaje mniej lejąca niż czysta woda.

Zjawiska fizyczne podczas gaszenia pożaru mgłą wodną niskociśnieniową

Mgła wodna jest szczególnym rodzajem zastosowania wody, jako środka gaśniczego. W związku z tym, że podczas gaszenia mgłą wodną mamy do czynienia z bardzo drobnymi kropelkami wody, zjawiska fizyczne występujące podczas procesu gaszenia nieco różnią się od tych, które możemy zaobserwować w trakcie gaszenia wodą w systemach klasycznych. Oddziałując na więcej niż jedno ramię trójkąta spalania, możemy wykorzystać mniej środka gaśniczego do osiągnięcia założonego efektu.

Analiza ryzyka pożaru

Audyt ppoż. (ocena ryzyka pożarowego)

Zarządzanie ryzykiem pożarowym jest kluczowym elementem ochrony przeciwpożarowej dla praktycznie każdego zakładu przemysłowego. Niezależnie od wielkości i rodzaju działalności, pożar stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń, które mogą prowadzić do katastrofalnych...


Zobacz więcej