Detekcja gazów – wykrywanie wycieków gazów dzięki technologii ultradźwiękowej

Technologia ultradźwiękowa pozwala szybciej wykrywać wycieki gazów, które nie znajdują się w bezpośrednim obszarze detekcji czujnika. Rozwiązanie to, w porównaniu z systemami opartymi tylko na tradycyjnych detektorach, pozwala usprawnić system detekcji, ograniczyć liczbę urządzeń oraz nie jest wrażliwe na warunki atmosferyczne. To zdecydowany krok naprzód.

Zobacz więcej