Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis
  Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem
  Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożenia wybuchem

  Wyładowania elektrostatyczne

  Elektryczność statyczna jest obecna praktycznie wszędzie. W życiu codziennym wyładowania elektrostatyczne postrzegamy jako bolesną, lecz niegroźną uciążliwość. W środowisku przemysłowym, gdzie występują palne i wybuchowe atmosfery, ich skutki mogą być jednak katastrofalne. Każdego roku dochodzi do licznych pożarów i wybuchów, których przyczyną są właśnie wyładowania elektrostatyczne.

  Aby zrozumieć, jak poważne jest to zagrożenie, oraz móc je kontrolować we właściwy sposób, należy poznać zasady powstawania ładunków elektrostatycznych.

  Każdy proces przemysłowy, któremu towarzyszą ruch, stykanie i rozdzielanie się różnego typu materiałów, prowadzi do zjawiska elektryzacji, czyli gromadzenia na danym obiekcie nadmiaru ładunków o tym samym znaku. Elektryzację mogą powodować np. płynąca w rurociągu ciecz, zsuwający się po rynnie zsypowej proszek, proces mieszania, a nawet osoba chodząca po posadzce. Jeśli obiekt, który ulega elektryzacji, posiada wystarczająco dobry kontakt z ziemią, ładunek zostanie rozproszony z chwilą powstania. Jeśli jednak przedmiot ten będzie odizolowany od ziemi poprzez np. powłokę malarską, laminat, gumowe uszczelki czy podeszwy obuwia, będzie on gromadził ładunki, a jego potencjał elektrostatyczny będzie wzrastał. W chwili, gdy w jego pobliżu znajdzie się przedmiot o niższym potencjale, może dojść do wyładowania elektrostatycznego – zjawiska charakteryzującego się wysokim napięciem, które jest zdolne do zapłonu wielu typów atmosfer.

  Jak dochodzi do wyładowania elektrostatycznego?

  Naładowanie elektryczne przedmiotów rośnie, gdy rezystancja ścieżki od naładowanego obiektu do ziemi uniemożliwia odprowadzanie ładunków. Kiedy dwa przedmioty o różnych potencjałach elektrycznych znajdą się w pobliżu, powstaje między nimi pole elektryczne. W przypadku, gdy jego wartość przekracza wytrzymałość przebiciową atmosfery pomiędzy tymi ciałami, może dojść do wyładowania iskrowego. Energię potencjalną elektrostatycznego wyładowania iskrowego W [mJ] można obliczyć, znając pojemność przedmiotu, na którym gromadzą się ładunki C [pF], oraz potencjał przedmiotu, wywołany gromadzeniem się ładunków V [kV]:

  W = ½ CV2

  Przykład:

  Bazując na powyższym wzorze, możemy obliczyć, iż człowiek o pojemności 200 pF w wyniku tzw. elektryzacji może naładować się elektrycznie do poziomu 30 kV [IchemE]. W efekcie istnieje możliwość wyładowania elektrostatycznego, którego energia osiągnie wartość 90 mJ.

  Pobierz PDF: Jak przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

  Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

  • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
  • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
  • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
  • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
  • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

   Pobierz darmowy PDF

   Co zyskasz dodatkowo:

   • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
   • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
   • informacje o darmowych szkoleniach online
   • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

   Do procesów najbardziej zagrożonych wybuchem w wyniku wyładowania elektrostatycznego należą między innymi:

   • załadunek i rozładunek cystern drogowych i kolejowych,
   • napełnianie i opróżnianie różnego typu zbiorników, kegów i beczek,
   • przelewanie, dozowanie i mieszanie.

   Wyżej wymienione procesy technologiczne występują praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym, dlatego też bardzo ważne jest, aby ich użytkownicy mieli świadomość zagrożenia oraz wiedzę na temat przeciwdziałania zjawisku wyładowań elektrostatycznych.

   Tab.1. Energia potencjalna w typowych elementach instalacji. Źródło: UK IChemE.

   Przedmiot

   Pojemność (pF)

   Energia
   nagromadzona
   pod napięciem 10 kV (mJ)

   Energia
   nagromadzona
   pod napięciem 30 kV (mJ)

   Autocysterna

   5000

   250

   2250

   Człowiek

   200

   10

   90

   Wiadro stalowe

   20

   1

   9

   Kołnierz 100 mm

   10

   0,5

   4,5

   Minimalna energia zapłonu (pol. MEZ, ang. MIE) to najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania.

   Typowe wartości MEZ są zmienne w zależności od tego, czy atmosfera zapalna zawiera opary, pył lub gaz, przy czym wiele powszechnie używanych rozpuszczalników wykazuje wartość MEZ poniżej 1milidżula.

   Tab. 2. Minimalna energia zapłonu (MEZ) dla oparów i pyłów. Źródło danych: UK IChemE.

   Opar cieczy

   MIE (mJ)

   Chmura proszku

   MIE (mJ)

   Propanol

   0,65

   Mąka pszenna

   50

   Octan etylu

   0,46

   Cukier

   30

   Metan

   0,28

   Aluminium

   10

   Heksan

   0,24

   Żywica epoksydowa

   9

   Metanol

   0,14

   Cyrkon

   5

   Dwusiarczek węgla

   0,01

   Niektóre półwyroby farmaceutyczne

   1

   Uziemienia elektrostatyczne

   Uziemianie stałych elementów instalacji takich jak rurociągi, silosy, pompy itp. jest stosunkowo łatwym i dobrze rozpoznanym zadaniem. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku obiektów, które nie są w sposób stały powiązane z instalacją. Mowa tu m.in. o autocysternach, cysternach kolejowych, beczkach, pojemnikach IBC czy mobilnych kadziach mieszalników. W takich sytuacjach konieczne jest stosowanie specjalnie zaprojektowanych urządzeń do tymczasowego łączenia i uziemiania różnego typu obiektów.

   W praktyce do uziemiania mobilnych elementów instalacji procesowych stosuje się przewody wyposażone w specjalne klamry. Wolny koniec tych przewodów mocuje się na stałe do zweryfikowanego punktu uziemiającego (np. bednarki), natomiast klamrę zaciska się na uziemianym przedmiocie.

   Istnieją również rozwiązania, które nie tylko służą do łączenia i uziemiania przedmiotów, ale także weryfikują, czy dane połączenie zostało wykonane prawidłowo, a w przypadku negatywnej odpowiedzi blokują proces. Tego typu układy elektroniczne określa się mianem kontrolerów uziemienia.

   Niezależnie, czy uziemienie zostało wykonane za pomocą prostego przewodu z klamrą, czy też systemu z kontrolerem, jego rezystancja nie może przekraczać 10 omów – jest to wartość normatywna.

   Główną przyczyną znanych z przemysłu wypadków spowodowanych wyładowaniem elektrostatycznym są przedmioty odizolowane od ziemi, będące w stanie gromadzić ładunki elektrostatyczne. W literaturze określane są one mianem izolowanych przewodników (ang. isolated conductors). W praktyce najczęściej są to metalowe kołnierze, złączki bądź zawory na rurociągach, beczki, pojemniki, węże, cysterny drogowe lub kolejowe, jak również ludzie. W wymienionych przypadkach barierę dla swobodnego przepływu elektronów do ziemi mogą stanowić różnego typu uszczelki, opony pojazdów, podeszwy obuwia, farby i powłoki zabezpieczające, nieprzewodzące elementy konstrukcji, zanieczyszczenia oraz wiele innych. 

   Podział systemów uziemiających ze względu na ich cechy charakterystyczne

   W poniższej tabeli przedstawione zostały najważniejsze cechy poszczególnych typów systemów uziemiających oferowanych przez GRUPĘ WOLFF.

   Tab. 3. Cechy charakterystyczne i korzyści dla użytkownika poszczególnych typów systemów uziemiających.

   Cecha charakterystyczna systemu uziemiającego

   Earth-Rite®

   Bond-Rite®

   Cen-Stat™

   Styki bezpotencjałowe umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. pompą, sygnalizacją świetlną lub dźwiękową

   Ciągły monitoring stanu połączenia uziemiającego

   Wbudowany sygnalizator świetlny informujący operatora (światło czerwone/zielone) o aktualnym stanie połączenia uziemiającego

   Zaciski z dopuszczeniem ATEX / FM z ostrymi zębami z węglika wolframu, zdolnymi przebić się przez warstwę farby, laminatu, zanieczyszczeń itp.

   Odporne mechanicznie oraz chemicznie kable, zabezpieczone wytrzymałą osłonką hytrelową

   Zasady bezpieczeństwa elektrostatycznego

   1. Należy zawsze stosować atestowane zaciski uziemiające, kable i urządzenia.
   2. Należy sprawdzić wszystkie właściwości uziemienia, a w miejscach, gdzie wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa, należy użyć systemów sprawdzania prawidłowego uziemienia.
   3. Należy upewnić się, że personel pracujący w obszarze zagrożonym rozumie ryzyko zapłonu i przestrzega procedur bezpieczeństwa.
   4. Należy zapewnić odpowiedni program konserwacji w celu utrzymania prawidłowego uziemienia.

   Sprawdź dostępne rozwiązania

   Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

   Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

   Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

   Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

   Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

   Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

   Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

   Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

   Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

   System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

   System kontroli uziemienia dla cystern

   System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

   System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

   System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

   System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

   Skonfiguruj własne rozwiązanie.

   Darmowa konsultacja

   Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

   Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
   Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

   Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

   Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Projekt

    Projekt

    Dostawa

    Dostawa

    Montaż

    Montaż

    Uruchomienie

    Uruchomienie

    Serwis

    Serwis

    Przykładowe pytania

    Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
    • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
    • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
    • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
    Elektryczność statyczna:
    • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
    • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
    • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

    Darmowa konsultacja