UZIEMIENIA ELEKTROSTATYCZNE
W STREFACH EX

UZIEMIENIA ELEKTROSTATYCZNE W STREFACH EX

Najmniej znane, bo niewidoczne zagrożenie przedstawione w zrozumiały sposób

Nasz dokument pokazuje i objaśnia, dlaczego wciąż tak wiele osób w zakładach przemysłowych jest nieświadoma zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną – szczególnie w miejscach, w których może tworzyć się atmosfera wybuchowa pochodząca od palnych gazów, par cieczy i pyłów.

Na prostych do zrozumienia schematach pokazujemy, czym jest elektryzacja w warunkach przemysłowych, gdzie i podczas których czynności procesowych mogą być akumulowane ładunki elektryczne i jak dochodzi do wyładowań elektrostatycznych w przemyśle.

Najmniej znane, bo niewidoczne zagrożenie przedstawione w zrozumiały sposób

Nasz dokument pokazuje i objaśnia, dlaczego wciąż tak wiele osób w zakładach przemysłowych jest nieświadoma zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną – szczególnie w miejscach, w których może tworzyć się atmosfera wybuchowa pochodząca od palnych gazów, par cieczy i pyłów.

Na prostych do zrozumienia schematach pokazujemy, czym jest elektryzacja w warunkach przemysłowych, gdzie i podczas których czynności procesowych mogą być akumulowane ładunki elektryczne i jak dochodzi do wyładowań elektrostatycznych w przemyśle.

Posługujemy się językiem technicznym w zrozumiały nie tylko dla inżynierów sposób. Przewodnik ten jest więc dedykowany zarówno osobom technicznym, jak i tym, którzy analizują prowadzone procesy z perspektywy biznesowej.

Pokażemy błędy,
które doprowadziły do prawdziwych tragedii!

Posłużymy się przykładami zakładów, w których doszło do wybuchów w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Wskażemy na błędy i zaniedbania, które doprowadziły do tragedii oraz… przekierujemy do szczegółowego omówienia każdego ze wspominanych wybuchów.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: zbiornik IBC. Przyczyna: brak uziemienia zbiornika; wyładowanie w czasie przecierania zbiornika szmatką. Zniszczenia: całkowicie zniszczony budynek; 1 ofiara, 35 pracowników rannych.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: transport pneumatyczny mąki. Przyczyna: bark uziemienia cysterny podczas jej rozładunku do silosu; brak ciągłości uziemienia rurociągu. Zniszczenia: całkowicie zniszczony budynek; 5 ofiara śmiertelnych.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: przeładunek paliw z cystern do zbiorników. Przyczyna: błąd konstrukcyjny pływaka do pomiaru poziomu napełnienia zbiornika. Zniszczenia: kilkanaście całkowicie zniszczonych zbiorników, ewakuowano 6000 okolicznych mieszkańców

Pokażemy błędy,
które doprowadziły do prawdziwych tragedii!

Posłużymy się przykładami zakładów, w których doszło do wybuchów w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Wskażemy na błędy i zaniedbania, które doprowadziły do tragedii oraz… przekierujemy do szczegółowego omówienia każdego ze wspominanych wybuchów.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: zbiornik IBC. Przyczyna: brak uziemienia zbiornika; wyładowanie w czasie przecierania zbiornika szmatką. Zniszczenia: całkowicie zniszczony budynek; 1 ofiara, 35 pracowników rannych.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: transport pneumatyczny mąki. Przyczyna: bark uziemienia cysterny podczas jej rozładunku do silosu; brak ciągłości uziemienia rurociągu. Zniszczenia: całkowicie zniszczony budynek; 5 ofiara śmiertelnych.

Źródło zapłonu: wyładowanie elektrostatyczne. Miejsce wybuchu: przeładunek paliw z cystern do zbiorników. Przyczyna: błąd konstrukcyjny pływaka do pomiaru poziomu napełnienia zbiornika. Zniszczenia: kilkanaście całkowicie zniszczonych zbiorników, ewakuowano 6000 okolicznych mieszkańców

Omówimy procesy produkcyjne zagrożone wybuchem w wyniku wyładowania

Skupimy się na procesach, które występują praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym, a wciąż nie są kojarzone z możliwością akumulowania ładunków elektrostatycznych.

Zwrócimy szczególną uwagę na procesy związane z elektryzacją materiałów sypkich i cieczy.

Przekażemy Ci uporządkowaną listę operacji i procesów, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Możesz ją traktować jako podstawową “check-listę” do identyfikacji zagrożeń na terenie swojego zakładu przemysłowego.

 

Omówimy procesy produkcyjne zagrożone wybuchem w wyniku wyładowania

Skupimy się na procesach, które występują praktycznie w każdym zakładzie przemysłowym, a wciąż nie są kojarzone z możliwością akumulowania ładunków elektrostatycznych.

Zwrócimy szczególną uwagę na procesy związane z elektryzacją materiałów sypkich i cieczy.

Przekażemy Ci uporządkowaną listę operacji i procesów, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Możesz ją traktować jako podstawową “check-listę” do identyfikacji zagrożeń na terenie swojego zakładu przemysłowego.

Otrzymasz schemat poprawnego postępowania w celu zabezpieczenia procesów produkcji przed elektrycznością statyczną

Dzięki naszemu schematowi w prosty sposób będziesz mógł ocenić, czy dla Twoich procesów produkcyjnych elektryczność statyczna stanowi realne zagrożenie.

Jeśli według schematu okaże się, że zagrożenie to występuje, dowiesz się krok po kroku, co należy uczynić, aby wyeliminować ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej od iskry pochodzącej z wyładowania elektrostatycznego.

schemat poprawnego postepowania w celu zdiagnozowania zagrożenia wyładowaniem elektrostatycznym w przmeyśle

Otrzymasz schemat poprawnego postępowania w celu zabezpieczenia procesów produkcji przed elektrycznością statyczną

schemat poprawnego postepowania w celu zdiagnozowania zagrożenia wyładowaniem elektrostatycznym w przmeyśle

Dzięki naszemu schematowi w prosty sposób będziesz mógł ocenić, czy dla Twoich procesów produkcyjnych elektryczność statyczna stanowi realne zagrożenie.

Jeśli według schematu okaże się, że zagrożenie to występuje, dowiesz się krok po kroku, co należy uczynić, aby wyeliminować ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej od iskry pochodzącej z wyładowania elektrostatycznego.

Porównamy energię iskry z różnych wyładowań do minimalnej energii zapłonu gazów, par cieczy i pyłów

Pokażemy jaką minimalną energią zapłonu cechują się często spotykane w przemyśle gazy, pary cieczy i pyły.

Dla przykładowych używanych urządzeń w przemyśle wskażemy, wielkości ich pojemności elektrycznej.

Zestawimy to z energią, jaką posiadają iskry powstałe w wyniki różnych typów wyładowań elektrostatycznych.

Porównamy energię iskry z różnych wyładowań do minimalnej energii zapłonu gazów, par cieczy i pyłów

Pokażemy jaką minimalną energią zapłonu cechują się często spotykane w przemyśle gazy, pary cieczy i pyły.

Dla przykładowych używanych urządzeń w przemyśle wskażemy, wielkości ich pojemności elektrycznej.

Zestawimy to z energią, jaką posiadają iskry powstałe w wyniki różnych typów wyładowań elektrostatycznych.

Dla kogo jest
DOKUMENT O ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W STREFACH EX?

Zakłady przemysłowe

Opracowanie zostało stworzone przede wszystkim dla pracowników działów BHP, PPOŻ. oraz UR działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem (pyły, gazy, pary) oraz zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej.

Ubezpieczyciele i brokerzy

Ważną grupą odbiorców opracowania są inżynierowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za szacowanie ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem i potencjalne źródła zapłonu pochodzące z wyładowań.

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Opracowanie to źródło wiedzy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem i potencjalne źródła zapłonu atmosfer wybuchowych na skutek braku odpowiedniego uziemienia.

    Powiedz nam gdzie mamy wysłać dokument

    Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

    Nazwa firmy*

    E-mail firmowy*

    Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.