Zapewniamy ochronę przeciwpożarową sortowni zgodnie z nowymi wymogami prawa

Wzrost liczby pożarów w miejscach sortowania i składowania odpadów spowodował radykalne zmiany w prawie. MSWiA zdecydowało się wydać nowe Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Ważną zmianą jest konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie wprowadza wymogi odnośnie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń alarmowych, czy oddymiających.

Działamy w zgodzie z

System-ppoż-w-zgodzie-z-wymogami-FM Global
System-ppoż-w-zgodzie-z-wymogami-MSWiA-1
System-ppoż-w-zgodzie-z-wymogami-ubezpieczycieli-1
System-ppoż-w-zgodzie-z-wymogami-VdS

Wdrożone zabezpieczenia ppoż.

Gaszenie pianą – skuteczne dla sortowni odpadów

Dotychczasowe pożary w sortowniach i miejscach gromadzenia odpadów najczęściej kończyły się doszczętnym spaleniem obiektu. Gwałtownie rozwijający się ogień szybko zajmował duży obszar. Jednocześnie tworzyły się duże ilości ciemnego, trującego dymu, które stwarzał zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i ludzi. Ze względu na różnorodność składowanych materiałów, nigdy nie wiadomo, w którą stronę rozwinie się pożar, a także czy nie dojdzie do niebezpiecznych wybuchów. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie tych instalacji skutecznym systemem ppoż. Praktyka pokazała, że w takich warunkach najlepiej sprawdzają się pianowe systemy gaśnicze.

góra śmieci w sortowni

Dociera do głębszych warstw śmieci, gdzie często rozprzestrzenia się pożar.

stiopiony plastik po pożarze w sortowni odpadów

Nie spływa po stopionej skorupie plastiku jak woda.

zbiornik na wodę ppoż dla sortowni odpadów

Wymaga mniejszego zbiornika na wodę ppoż. + zbiornika na koncentrat.

strop w sortowni odpadów

Nie obciąża tak stropu, jak instalacja wodna, która (jak pokazuje doświadczenie) mogłaby być często za ciężka dla stropów w sortowniach.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej sortowni odpadów i spełnienia wymogów Rozporządzenia? Realizowaliśmy już takie projekty i chętnie pomożemy również Tobie!

Działamy kompleksowo

Montaż instalacji przeciwpożarowej wymaga przeprowadzenia wielu prac na obiekcie inwestora. Zawsze warto upewnić się, czy potencjalny wykonawca proponuje kompleksową ofertę, czy też będziesz musiał koordynować prace kilku firm równolegle. Powierzając nam zabezpieczenie zakładu przetwarzania odpadów przed pożarem, masz pewność, że bierzemy odpowiedzialność za całość realizowanych prac, które zostaną określone podczas wizji lokalnej..

Projekt wykonawczy instalacji opartej o działka pianowe.

Montaż, uruchomienie oraz serwis wdrożonych instalacji

Zewnętrzny zbiornik wody ppoż. wraz z fundamentem

Pompownię (np. kontenerową) z pompą diesel, zbiornikiem piany, armaturą i wyposażeniem

Połączenie siecią ppoż. budynku pompowni z halą rurami PEHD

Wykonanie zasilania wodnego do zbiornika ppoż.

Ułożenie okablowania zasilającego od stacji transformatorowej do pompowni ppoż.

Wykonanie rozdzielacza ze stacjami zalewowymi uruchamianymi elektrycznie

Montaż systemu rur, kształtek, dysz wraz z armaturą i systemem mocującym

Szkolenie z obsługi wdrożonych zabezpieczeń

Dlaczego dochodzi do pożarów w sortowniach odpadów?

Sortownie odpadów, tak samo jak pozostałe części instalacji w zakładach zagospodarowania odpadami, charakteryzują się wysokim ryzykiem wystąpienia pożaru. Wynika ono z następujących przyczyn:

 • Na terenie takich instalacji występuje wysoka gęstość obciążenia ogniowego ze względu na zgromadzenie dużej ilości materiałów palnych na stosunkowo niewielkiej powierzchni
 • Trudno jest określić i kontrolować skład odpadów oraz wydzielanych z nich gazów, a to oznacza, że trudno przewidzieć co spowoduje pożar oraz jaki materiał zostanie nim objęty. Częstą przyczyną pożarów, która jest wymieniana przez straż pożarną, jest samozapłon wydzielanych gazów.
 • Duży udział w wymienionej w powyższym punkcie problemie mają firmy wywozowe, które niejednokrotnie ukrywają jedne odpady w drugich, aby „pozbyć się problemu”. To sprawia, że do sortowni trafiają materiały, które stwarzają zagrożenie pożarowe, na które dana linia sortownicza nie jest przygotowana.
pożar sortowni odpadów
pożar sortowni odpadów
 • Ze względu na powyższe zróżnicowanie materii, która zaczyna się palić, pożary te są gwałtowne i szybko się rozprzestrzeniają
 • Podczas rozrywania worków oraz rozdrabniania odpadów występują siły tarcia tym większe im twardsze tworzywa, czy metale są rozdrabniane przez wały i ostrza w rozdrabniaczach. Powstałe w ten sposób gorące cząstki mogą być oczywistym źródłem pojawienia się pożaru.
 • Podobne siły tarcia prowadzące do powstania zapłonu mogą pojawić się na taśmach transportowych, czy też podczas transportu odpadów koparko-ładowarkami na linie sortowni. Te ostatnie są ryzykownie nie tylko ze względu na siły tarcia, ale również na dostarczenie pożywki dla ognia pod postacią tlenu. Przed sortowaniem zdarza się, że śmieci długo leżą bez przenoszenia ich. Jeśli znajdą się wśród nich odpady chemiczne, biologiczne, czy też np. uszkodzone baterie, zaczynają one wytwarzać ciepło, które przy poruszeniu śmieci otrzymuje dopływ tlenu, dzięki któremu możliwy jest zapłon.

Dlaczego wybierają nas klienci?

1 - koncepcja oświetlenia

Dbamy o detale

Być może na pierwszy rzut oka może Ci się wydawać, że montaż instalacji przeciwpożarowej na obiekcie, w którym trwa normalna praca, niezbyt różni się od montażu w dopiero co budowanej hali. Różnic jest jednak sporo i dotyczą one przede wszystkim umiejętności prowadzenia prac w taki sposób, aby były one bezpieczne dla Twoich pracowników i twojego mienia. Nasze ekipy montażowe potrafią poruszać się po zabudowanym zakładzie, obok wielu maszyn i urządzeń, które również często trzeba odpowiednio zabezpieczyć na czas montażu. Wiemy, jak prowadzić prace na czynnym obiekcie. Nasze działania ściśle koordynujemy z osobami zarządzającymi obiektem i ściśle przestrzegamy wszelkich wewnętrznych procedur.

dbamy o detale montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych
2 - projekt oświetlenia

Doradzamy jak przygotować zakład do rozpoczęcia prac

Jesteśmy nie tylko ekspertami, ale i partnerami. Dlatego zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, wyjaśnienie intrygujących kwestii, czy też opinię. Tak było w przypadku jednego zakładu zagospodarowania odpadów, kiedy to inwestor zgłosił się do nas z potrzebą montażu stałego urządzenia gaśniczego – wodnego. Oprócz wspomnianych wyżej zalet gaszenia pianą na tego typu obiektach dokonaliśmy także pomiarów i obliczeń stropu hali. Okazało się, że instalacja wodna mogłaby niebezpiecznie obciążyć strop. Jedynym rozwiązaniem była więc instalacja pianowa.

3 - wykonanie instalacji oświetleniowej

Działamy we wszystkich standardach i normach

Stałe urządzenia gaśnicze są wymogiem nie tylko prawnym (omówione wyżej Rozporządzenie), ale także ubezpieczeniowym. Podczas kontaktu z firmą ubezpieczeniową, lub rzeczoznawcą ppoż. prawdopodobnie otrzymasz informację o normach i/lub standardach, zgodnie z którymi mają być zaprojektowane i wykonane wymagane rozwiązania. Mogą to być wymagania wyszczególnione w normie PN-EN, lub standardach Vds, FM Global czy NFPA. Niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

normy i standardy zabezpieczeń ppoż

Sortownie – ważne ogniwo recyklingu, które w przypadku pożaru generuje olbrzymie koszty

Wspomniane wyżej Rozporządzenie MSWiA jest jedynie następstwem zmian, jakie następują w naszym kraju pod kątem recyklingu. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy wyraźną podwyżkę wymaganego poziomu recyklingu. W 2021 roku był to już poziom 50%. Z tego względu śmieci komunalne (te zmieszane, jak i sortowane), muszą być poddawane procesom recyklingowym w miejscach zagospodarowania odpadami.

Procesy te realizują przystosowane do tego sortownie, które najczęściej stanowią integralną część całego kompleksu zakładu zagospodarowania odpadów. Przykładowa linia sortowni składa się z:

 • Rozrywarki do worków
 • Kabiny wstępnej segregacji
 • Sita bębnowego
 • Separatorów optopneumatycznych
 • Separatora balistycznego
 • Separatora metali Fe oraz ALU
 • Kabiny doczyszczającej
 • Kabiny frakcji >300mm
 • Prasy belującej

Wymogi stawiane przez przepisy prawa, związane z poziomem recyklingu, niejako stawiają konieczność uruchamiania nowych sortowni tam, gdzie ich jeszcze nie było, lub modernizacji istniejących instalacji, aby były w stanie osiągnąć wymagany pułap.

Boleśnie przekonał się o tym w 2016 roku Zakład Gospodarki odpadami S.A. w Bielsku-Białej. Ogień, który powstał w kontenerach z odpadami, objął znaczną część hali wraz z całą infrastrukturą służącą do sortowania śmieci. Milionowe straty to nie jedyny koszt, jaki powstał w wyniku tragedii. Wciąż należało zapewnić zgodne z harmonogramem usługi komunalne dla mieszkańców, a jednocześnie odebrane śmieci musiały zostać odpowiednio zagospodarowane. Rzecznik urzędu miasta Tomasz Ficoń wypowiadał się wręcz, że jest to problem firmy wywozowej, sortowni oraz urzędu miasta. Wypowiedź tę można uszczegółowić, mówiąc, że:

 • Sortownia utraci swój zysk, ponieważ do czasu odbudowy obiektu nie będzie mogła przyjmować wielu frakcji odpadów
 • Dodatkowe koszty poniosą firmy wywozowe, zmuszone transportować odpady do dalej położonej sortowni
 • Koszty firm wywozowych zapewne były więc renegocjowane z urzędem miasta, który również musiał ponieść koszty podpisania umowy z zastępczą sortownią, która przejęła ciężar zagospodarowania odpadów z Bielska-Białej

Jak więc widać skutki pożaru w sortowni odpadów nie dotyczą tylko bezpośrednio właściciela instalacji, ale są odczuwane również przez inne firmy i instytucje.