Ochrona ppoż. transformatorów olejowych

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  ochrona-ppoż-transformatorów

  Ochrona przeciwpożarowa transformatorów

  Projektujemy, dostarczamy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie i sieciach rozdzielczych dużych zakładów przemysłowych. Każdy transformator położony na zewnątrz budynku, otoczony zostaje przez nas instalacją ppoż. w formie klatki, na której zlokalizowane są zraszacze. Ich ilość oraz rozmieszczenie projektujemy w taki sposób, aby zapewnić równomierne zraszanie wodą palącego się transformatora. W efekcie uzyskujemy zarówno gaszenie pożaru transformatora, jak i chłodzenie elementów, które nie zostały jeszcze objęte ogniem. Ta ostatnia funkcja zapewnia ochronę przed przeniesieniem się pożaru na inne elementy instalacji, czy budynku oraz daje czas na potrzebny na przyjazd PSP.

  Jak chronimy transformatory?

  Ochrona przeciwpożarowa transformatorów opiera się na dwóch filarach: instalacji zraszaczowej oraz systemie detekcji pożaru i sterowania gaszeniem.

  KLATKA ZE ZRASZACZAMI

  ochrona przeciwpożarowa transformatorów

  Klatka wykonana w technice samonośnej

  Brak potrzeby wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej

  Skręcane łączenia kołnierzowe nadają klatce wymaganą sztywność

  Prefabrykowane elementy klatki

  Dwustronnie ocynkowane ogniowo rury

  Specjalne warstwy antykorozyjne

  Obliczenia hydrauliczne dla równomiernego rozmieszczenia zraszaczy

  DETEKCJA I STEROWANIE

  detekcja ochrony przciwpożarowej transformatorów

  Membranowe zawory zalewowe

  Połączenia hydrauliczne i elektryczne z istniejącymi układami

  Monitorowany kablem sensorycznym wzrost temperatury

  Czujka ta nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia

  Połączenie z przekaźnikiem Buchholza transformatora

  Alarm optyczno-akustyczny i sygnał przekazywany do dyspozytorni

  Uruchomienie gaszenia ręczne lub automatyczne

  Standardy, normy i wytyczne ppoż. w naszych projektach

  Projekt, prace montażowe i odbiory realizujemy zgodnie z wymaganymi przez inwestora standardami. Zdajemy sobie sprawę, że konkretne wytyczne często są narzucone przez ubezpieczycieli, dlatego nie możemy sobie pozwolić na nawet najmniejszy błąd, który skutkowałby ryzykiem braku wypłaty odszkodowania.

  Także wszystkie dostarczone i użyte komponenty systemu ochrony ppoż. transformatorów zawsze posiadają wymagane przez inwestora i jego ubezpieczyciela certyfikaty oraz dopuszczenia.

  CNBOP

  Wszystkie stosowane przez nas komponenty posiadają wymagane aprobaty CNBOP

  VdS

  Niemieckie wytyczne VdS to jedne z dwóch najczęściej stosowanych wytycznych przeciwpożarowych na świecie.

  FM Global

  Wytyczne amerykańskiego ubezpieczyciela to drugie najczęściej stosowane standardy ochrony ppoż. na świecie.

  NFPA 15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection)

  NFPA 850 (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations)

  Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”

  Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

  Zrealizowane projekty ochrony przeciwpożarowej transformatorów

  Pożary transformatorów

  Pożary transformatorów są dość częstym zjawiskiem w przemyśle. Zwykle pierwotną przyczyną jest zwarcie elektryczne. Kiedy ono nastąpi, gwałtownie wzrasta temperatura w instalacji transformatora. Często dochodzi także do wybuchu w kadzi, który doprowadza do rozszczelnienia pokrywy i wyrzutu oleju. W efekcie olej, który w przypadku normalnego funkcjonowania pełni rolę czynnika chłodzącego transformator, staje się palnym paliwem.

  Pożar w Elektrowni Rybnik

  rybnik pożar transformatora
  • marzec 2014,
  • uszkodzenie przepustu izolatorowego transformatora,
  • potężne zwarcie,
  • eksplozja w kadzi transformatora,
  • rozwarta pokrywa kadzi,
  • wyrzut i wypływ oleju, który uległ zapłonowi.

  Pożar u Producenta chemii i kosmetyków

  pożar transformatora henkel
  • czerwiec 2022,
  • bezpośrednią przyczyną było uderzenie pioruna,
  • straty oszacowane na 200 tys. PLN

  Pożar stacji transformatorów

  pożar transformatora na stacji w czerńcu
  • listopad 2011,
  • kilka transformatorów objętych pożarem,
  • łącznie zapaliło się ponad 50 ton oleju.

  Pożar stacji elektroenergetycznej

  skuteczna-ochrona-ppoż-transformatorów
  • czerwiec 2019,
  • przebiciu uległ jeden z izolatorów transformatora energetycznego 400/110 kV po stronie 400 kV,
  • wybuchł pożar, który dzięki błyskawicznej reakcji instalacji zraszaczowej został opanowany
  • ogień został ugaszony jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej,
  • uniknięto poważnych strat.

  Etapy prac nad projektem ochrony ppoż. transformatorów

  Wizja lokalna miejsca pod ochronę ppoż. dla transformatorów

  Jednym z pierwszych działań, które podejmujemy w momencie, kiedy zwróci się do nas z zapytaniem inwestor końcowy lub generalny wykonawca większej inwestycji, jest wizja lokalna. Wizyta na terenie zakładu energetycznego lub przemysłowego pozwala nam zebrać wszystkie dane niezbędne do dalszych prac projektowych. Podczas wizji lokalnej interesować nas będą takie informacje jak:

  • miejsce zlokalizowania transformatora (lub przyszłej lokalizacji)
  • istniejący sposób zasilenia instalacji w wodę ppoż. (lub jego brak)
  • czy obok funkcjonują już inne transformatory z ochroną przeciwpożarową, aby w razie potrzeb można było dopasować rozwiązania komplementarne
  • dokumentacja techniczna i budowlana
  • dokonamy też niezbędnych pomiarów
  projekt izometryczny ochrony ppoż dla transformatorów

  Zaprojektowanie instalacji

  Przystępując do projektowania instalacji zraszaczowej w celu ochrony ppoż. transformatorów, skrupulatnie dobieramy każdy element systemu. Uwzględniamy na tym etapie wszystkie dokonane wcześniej pomiary, czy istniejącą infrastrukturę na terenie zakładu inwestora (jak np. źródło zasilania w wodę). W razie potrzeby projektujemy także wymaganą, ale brakującą infrastrukturę. Jednym z najważniejszych momentów projektowania jest odpowiednie rozmieszczenie zraszaczy wraz z ustaleniem intensywności zraszania całej powierzchni transformatora. Od tego działania zależy ostateczna skuteczność zamontowanej instalacji.

  Dostawa i montaż instalacji ppoż. dla transformatorów

  Kolejnym krokiem jest dostawa i montaż instalacji zraszaczowej. Polecane przez nas klatki samonośne muszą zostać wcześniej prefabrykowane. Wymaga to od nas dużej precyzji przy dokonywaniu pomiarów, gdyż nie będzie możliwości docinania elementów podczas montażu. Zdecydowaną korzyścią takiego rozwiązania jest brak konieczności budowania dodatkowej konstrukcji wsporczej.

  Na tym etapie współpracujemy też często z dostawcami oprogramowania dla systemów sterowania funkcjonujących już na terenie zakładu, aby “wpiąć” do nich ochronę ppoż. transformatorów.

  testy-instalacji-ppoż-transformatora

  Testy, uruchomienie i szkolenia

  Kiedy system ochrony ppoż. transofrmatorów jest już zamontowany, podłączony do instalacji elektrycznej i zasilającej w wodę przeciwpożarową, przystępujemy do wykonania wszystkich wymaganych przez normy testów. Po ich pozytywnym ukończeniu uruchamiamy instalację, oddajemy ją w ręce inwestora, przeprowadzając wszystkie niezbędne szkolenia.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja