Ochrona przeciwpożarowa transformatorów

Projektujemy, dostarczamy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie i sieciach rozdzielczych dużych zakładów przemysłowych. Każdy transformator położony na zewnątrz budynku, otoczony zostaje przez nas instalacją ppoż. w formie klatki, na której zlokalizowane są zraszacze. Ich ilość oraz rozmieszczenie projektujemy w taki sposób, aby zapewnić równomierne zraszanie wodą palącego się transformatora. W efekcie uzyskujemy zarówno gaszenie pożaru transformatora, jak i chłodzenie elementów, które nie zostały jeszcze objęte ogniem. Ta ostatnia funkcja zapewnia ochronę przed przeniesieniem się pożaru na inne elementy instalacji, czy budynku oraz daje czas na potrzebny na przyjazd PSP.

Jak chronimy transformatory?

Ochrona przeciwpożarowa transformatorów opiera się na dwóch filarach: instalacji zraszaczowej oraz systemie detekcji pożaru i sterowania gaszeniem.

KLATKA ZE ZRASZACZAMI

ochrona przeciwpożarowa transformatorów

Klatka wykonana w technice samonośnej

Brak potrzeby wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej

Skręcane łączenia kołnierzowe nadają klatce wymaganą sztywność

Prefabrykowane elementy klatki

Dwustronnie ocynkowane ogniowo rury

Specjalne warstwy antykorozyjne

Obliczenia hydrauliczne dla równomiernego rozmieszczenia zraszaczy

DETEKCJA I STEROWANIE

detekcja ochrony przciwpożarowej transformatorów

Membranowe zawory zalewowe

Połączenia hydrauliczne i elektryczne z istniejącymi układami

Monitorowany kablem sensorycznym wzrost temperatury

Czujka ta nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia

Połączenie z przekaźnikiem Buchholza transformatora

Alarm optyczno-akustyczny i sygnał przekazywany do dyspozytorni

Uruchomienie gaszenia ręczne lub automatyczne

Standardy, normy i wytyczne ppoż. w naszych projektach

Projekt, prace montażowe i odbiory realizujemy zgodnie z wymaganymi przez inwestora standardami. Zdajemy sobie sprawę, że konkretne wytyczne często są narzucone przez ubezpieczycieli, dlatego nie możemy sobie pozwolić na nawet najmniejszy błąd, który skutkowałby ryzykiem braku wypłaty odszkodowania.

Także wszystkie dostarczone i użyte komponenty systemu ochrony ppoż. transformatorów zawsze posiadają wymagane przez inwestora i jego ubezpieczyciela certyfikaty oraz dopuszczenia.

CNBOP

Wszystkie stosowane przez nas komponenty posiadają wymagane aprobaty CNBOP

VdS

Niemieckie wytyczne VdS to jedne z dwóch najczęściej stosowanych wytycznych przeciwpożarowych na świecie.

FM Global

Wytyczne amerykańskiego ubezpieczyciela to drugie najczęściej stosowane standardy ochrony ppoż. na świecie.

NFPA 15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection)

NFPA 850 (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations)

Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”

Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

Zrealizowane projekty ochrony przeciwpożarowej transformatorów

Pożary transformatorów

Pożary transformatorów są dość częstym zjawiskiem w przemyśle. Zwykle pierwotną przyczyną jest zwarcie elektryczne. Kiedy ono nastąpi, gwałtownie wzrasta temperatura w instalacji transformatora. Często dochodzi także do wybuchu w kadzi, który doprowadza do rozszczelnienia pokrywy i wyrzutu oleju. W efekcie olej, który w przypadku normalnego funkcjonowania pełni rolę czynnika chłodzącego transformator, staje się palnym paliwem.

Pożar w Elektrowni Rybnik

rybnik pożar transformatora
 • marzec 2014,
 • uszkodzenie przepustu izolatorowego transformatora,
 • potężne zwarcie,
 • eksplozja w kadzi transformatora,
 • rozwarta pokrywa kadzi,
 • wyrzut i wypływ oleju, który uległ zapłonowi.

Pożar u Producenta chemii i kosmetyków

pożar transformatora henkel
 • czerwiec 2022,
 • bezpośrednią przyczyną było uderzenie pioruna,
 • straty oszacowane na 200 tys. PLN

Pożar stacji transformatorów

pożar transformatora na stacji w czerńcu
 • listopad 2011,
 • kilka transformatorów objętych pożarem,
 • łącznie zapaliło się ponad 50 ton oleju.

Pożar stacji elektroenergetycznej

skuteczna-ochrona-ppoż-transformatorów
 • czerwiec 2019,
 • przebiciu uległ jeden z izolatorów transformatora energetycznego 400/110 kV po stronie 400 kV,
 • wybuchł pożar, który dzięki błyskawicznej reakcji instalacji zraszaczowej został opanowany
 • ogień został ugaszony jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej,
 • uniknięto poważnych strat.

Etapy prac nad projektem ochrony ppoż. transformatorów

Wizja lokalna miejsca pod ochronę ppoż. dla transformatorów

Jednym z pierwszych działań, które podejmujemy w momencie, kiedy zwróci się do nas z zapytaniem inwestor końcowy lub generalny wykonawca większej inwestycji, jest wizja lokalna. Wizyta na terenie zakładu energetycznego lub przemysłowego pozwala nam zebrać wszystkie dane niezbędne do dalszych prac projektowych. Podczas wizji lokalnej interesować nas będą takie informacje jak:

 • miejsce zlokalizowania transformatora (lub przyszłej lokalizacji)
 • istniejący sposób zasilenia instalacji w wodę ppoż. (lub jego brak)
 • czy obok funkcjonują już inne transformatory z ochroną przeciwpożarową, aby w razie potrzeb można było dopasować rozwiązania komplementarne
 • dokumentacja techniczna i budowlana
 • dokonamy też niezbędnych pomiarów
projekt izometryczny ochrony ppoż dla transformatorów

Zaprojektowanie instalacji

Przystępując do projektowania instalacji zraszaczowej w celu ochrony ppoż. transformatorów, skrupulatnie dobieramy każdy element systemu. Uwzględniamy na tym etapie wszystkie dokonane wcześniej pomiary, czy istniejącą infrastrukturę na terenie zakładu inwestora (jak np. źródło zasilania w wodę). W razie potrzeby projektujemy także wymaganą, ale brakującą infrastrukturę. Jednym z najważniejszych momentów projektowania jest odpowiednie rozmieszczenie zraszaczy wraz z ustaleniem intensywności zraszania całej powierzchni transformatora. Od tego działania zależy ostateczna skuteczność zamontowanej instalacji.

Dostawa i montaż instalacji ppoż. dla transformatorów

Kolejnym krokiem jest dostawa i montaż instalacji zraszaczowej. Polecane przez nas klatki samonośne muszą zostać wcześniej prefabrykowane. Wymaga to od nas dużej precyzji przy dokonywaniu pomiarów, gdyż nie będzie możliwości docinania elementów podczas montażu. Zdecydowaną korzyścią takiego rozwiązania jest brak konieczności budowania dodatkowej konstrukcji wsporczej.

Na tym etapie współpracujemy też często z dostawcami oprogramowania dla systemów sterowania funkcjonujących już na terenie zakładu, aby “wpiąć” do nich ochronę ppoż. transformatorów.

testy-instalacji-ppoż-transformatora

Testy, uruchomienie i szkolenia

Kiedy system ochrony ppoż. transofrmatorów jest już zamontowany, podłączony do instalacji elektrycznej i zasilającej w wodę przeciwpożarową, przystępujemy do wykonania wszystkich wymaganych przez normy testów. Po ich pozytywnym ukończeniu uruchamiamy instalację, oddajemy ją w ręce inwestora, przeprowadzając wszystkie niezbędne szkolenia.