Detekcja pożaru w galeriach nawęglania

Wykonujemy systemy detekcji pożaru w galeriach nawęglania oraz innych obiektach w elektrowniach i elektrociepłowniach. Wdrażane rozwiązania pozwalają wykryć pożar w bardzo wczesnej fazie, często zanim pojawią się płomienie oraz dym. Dzięki temu zyskujemy czas na reakcję, minimalizując ryzyko pożaru, ale także zalania instalacji w wyniku reaktancji systemu pożarowego w sposób nieadekwatny do zagrożenia (nieprawidłowe zadziałanie standardowych systemów detekcji pożaru).

Detekcja pożarów bezpłomieniowych | system detekcji pożaru

Realizujemy kompleksowe wdrożenia systemów detekcji i sygnalizacji pożarów bezpłomieniowych, które najczęściej stosowane są do ochrony przenośników taśmowych, tuneli, silosów, zasobników, składowisk, magazynów materiałów sypkich oraz miejsc trudno dostępnych. Proponowane rozwiązanie...


Zobacz więcej