Transport pneumatyczny

transport-pneumatyczny

Oferta

  • wykonawstwo instalacji transportu pneumatycznego „pod klucz”
  • modernizacja instalacji transportu pneumatycznego
  • zabezpieczenie instalacji transportu pneumatycznego przed wybuchem
  • opracowanie dokumentów wymaganych dyrektywami ATEX
  • produkcja elementów instalacji transportu pneumatycznego

Transport pneumatyczny

Transport  pneumatyczny polega na przemieszczaniu sypkiego surowca w strumieniu powietrza na zadaną odległość. Proces ten realizowany jest poprzez wytworzenie odpowiednio wysokiej różnicy ciśnienia między punktem załadunku, a punktem odbioru transportowanego surowca.

Transport pneumatyczny podciśnieniowy (ssący)

W systemie pneumatycznego transportu ssącego zasadnicze elementy układu – jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) z układem rozdziału produktu od powietrza transportowego oraz punkt poboru powietrza – znajdują się odpowiednio na końcu i początku instalacji. W zależności od charakterystyki transportowanego materiału urządzeniem zasypowym może być inżektor, ssawa lub zasilacz śluzowy. Ten typ transportu pneumatycznego z reguły stosowany jest dla małych oraz średnich wydajności i odległości transportowych. Podstawową zaletę tego rozwiązania jest brak emisji pyłu na zewnątrz nawet w przypadku nieszczelności układu (podciśnienie powoduje zassanie powietrza do układu).

Transport pneumatyczny nadciśnieniowy (tłoczący)

W odróżnieniu od transportu podciśnieniowego w tym przypadku jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) wraz z punktem poboru powietrza znajduje się na początku, a układ rozdziału produktu od powietrza transportowego na końcu instalacji. W zależności od wymagań (wydajność, odległość, charakter transportowanego materiału), jako układ zasypowy stosuje się zasilacz śluzowy lub zasilacz komorowy.>
Transport nadciśnieniowy stosowany jest w wielu procesach technologicznych. 

 
 

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów