Gaszenie maszyn CNC

Gaszenie maszyn CNC realizujemy pod klucz, tj. od opracowania koncepcji, przez jej wdrożenie i uruchomienie instalacji, po jej serwis. W tym obszarze najczęściej proponowaną przez nas technologią jest gaszenie gazem. Rozwiązanie to jest idealne dla maszyn CNC z kilku względów:

  • gaz w przeciwieństwie do innych czynników gaśniczych jak woda, piana czy proszki nie ma negatywnego wpływu na chronione urządzenie,
  • konstrukcja maszyn CNC sprawia, że gaszenie gazem jest rozwiązaniem najprostszym do zastosowania,
  • gaz bardzo dobrze penetruje trudnodostępne obszary maszyn CNC,
  • gaz bardzo dobrze radzi sobie z gaszeniem często występujących w obrabiarkach pożarów substancji smarnych i mgieł wodnych.

Należy podkreślić, że gaszenie gazem to tylko jedna z kilku technologii jakie stosujemy do gaszenia maszyn przemysłowych w tym obrabiarek CNC. Wybór optymalnego rozwiązania zawsze poprzedzamy analizą konkretnego urządzenia.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email