Gaszenie maszyn CO2

Realizujemy kompleksowe prace polegające na opracowaniu projektu, wdrożeniu oraz późniejszym serwisowaniu systemów gaszenia maszyn CO2. Choć rozwiązanie to charakteryzuje się wieloma zaletami, to należy pamiętać, że jest to jedno z kilku realizowanych przez naszą firmę systemów przeciwpożarowych. Dzięki temu masz pewność, że przeanalizujemy Twój przypadek, a następnie zarekomendujemy optymalny system gaszenia maszyn.

Uwzględnimy przy tym zarówno kwestie techniczne, jak również cenowe.
System gaszenia maszyn gazem ma jedną podstawową zaletę w stosunku do pozostałych typów ochrony przeciwpożarowej. Mianowicie nie ma żadnego negatywnego wpływy na gaszone urządzenie. Z pewnością nie można tego powiedzieć o systemach opartych o takie czynniki gaszące jak woda czy proszki. W przypadku obu tych czynników istnieje ryzyko uszkodzenia chronionego urządzenia, a także konieczność późniejszego suszenia lub czyszczenia.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej