Gaszenie maszyn gazem

GRUPA WOLFF projektuje, wdraża i serwisuje systemy gaszenia maszyn gazem. Rozwiązanie to jest przeznaczone w szczególności dla urządzeń, które są zamknięte wewnątrz komory lub same posiadają komorę roboczą. Przykładami takich urządzeń mogą być:

  • roboty szlifujące i polerujące zamknięte w celach roboczych,
  • obrabiarki CNC, czy też ekstrudery posiadające komorę, w której realizowany jest proces,
  • urządzenia zgrzewające

Są to jedynie trzy przykłady z dziesiątek urządzeń, które mogą, a w pewnych przypadkach powinny być gaszone gazem, a nie innym czynnikiem.
Argumentami przemawiającymi za tym rodzajem ochrony pożarowej jest nieinwazyjny czynnik gaszący. W przeciwieństwie do wody, czy też proszków gaśniczych gaz nie wpływa negatywnie na gaszone urządzenie.

Co ważne wdrażamy zarówno lokalne systemy gaszenia gazem przeznaczone dla małych i średniej wielkości kubatur (do kilku metrów sześciennych), jak również rozbudowane układy wykrywania i gaszenia pożarów instalacji przemysłowych. Ponadto stosujemy systemy detekcji oparte o różne czujniki w tym o lokalne detektory ciepła, kable pomiarowe, czy też elementy wrażliwe termicznie.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej