Gaszenie maszyny do obróbki

Gaszenie maszyn do obróbki realizujemy w sposób kompleksowy. Rozpoczynamy od opracowania koncepcji systemu gaszenia, następnie własnymi siłami montujemy go na obrabiarce, aby całość prac zamknąć uruchomieniem. W ramach współpracy świadczymy także serwis instalacji przeciwpożarowych na terenie całego kraju oraz Państw ościennych.

Maszyny do obróbki najczęściej gasimy gazami obojętnymi jak CO2. Nie jest to jednak jedyna technologia jaką stosujemy w przemyśle. Równolegle wdrażamy systemy gaszenia maszyn do obróbki z wykorzystaniem wody, piany czy też proszków. Którą technologię gaszenia zastosujemy w Twoim przypadku? Na to pytanie odpowiemy po analizie konstrukcji obrabiarki, potencjalnych źródeł zapłonu oraz materiałów, które mogą ulec zapłonowi. Zapraszamy do kontaktu.

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe ppoż.

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest...


Zobacz więcej

system gaszenia pianą

System gaszenia pianą – system gaśniczy pianowy

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych...


Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej