Gaszenie obrabiarek CNC

Gaszenie obrabiarek CNC realizujemy w sposób kompleksowy, tj. od wykonania projektu systemu, przez jego realizację, aż po serwis systemu przeciwpożarowego. Spośród kilku systemów gaszenia jakie stosujemy do gaszenia maszyn, w przypadku obrabiarek CNC najczęściej wdrażamy gaszenie gazem.
Rozwiązanie to ma szereg zalet w stosunku do pozostałych technik opartych najczęściej o wodę, pianę lub proszki. Najważniejszymi z nich są:

  • brak negatywnego wpływu środka gaśniczego na gaszone konstrukcję obrabiarki,
  • gaz dodatkowo bardzo łatwo penetruje skomplikowaną przestrzeń komory roboczej obrabiarki, docierając do trudnodostępnych obszarów,
  • gaz jest dobrym czynnikiem gaśniczym dla palących się smarów oraz mgieł olejowych występujących w obrabiarkach CNC.

Gaszenie obrabiarek CNC należy do zadań skomplikowanych, wymagających każdorazowo indywidualnego podejścia oraz szerokiego wachlarza różnych technik przeciwpożarowych. Choć jak wspomniano wyżej najczęstszym rozwiązaniem w przypadku tego typu urządzeń jest gaszenie gazem, to każdorazowo rozważamy także inne rozwiązania, aby mieć pewność, że wdrożony system przeciwpożarowy jest optymalny pod względem kosztów i ceny.

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe ppoż.

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest...


Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej