Gaszenie obrabiarek CNC

Gaszenie obrabiarek CNC realizujemy w sposób kompleksowy, tj. od wykonania projektu systemu, przez jego realizację, aż po serwis systemu przeciwpożarowego. Spośród kilku systemów gaszenia jakie stosujemy do gaszenia maszyn, w przypadku obrabiarek CNC najczęściej wdrażamy gaszenie gazem.
Rozwiązanie to ma szereg zalet w stosunku do pozostałych technik opartych najczęściej o wodę, pianę lub proszki. Najważniejszymi z nich są:

  • brak negatywnego wpływu środka gaśniczego na gaszone konstrukcję obrabiarki,
  • gaz dodatkowo bardzo łatwo penetruje skomplikowaną przestrzeń komory roboczej obrabiarki, docierając do trudnodostępnych obszarów,
  • gaz jest dobrym czynnikiem gaśniczym dla palących się smarów oraz mgieł olejowych występujących w obrabiarkach CNC.

Gaszenie obrabiarek CNC należy do zadań skomplikowanych, wymagających każdorazowo indywidualnego podejścia oraz szerokiego wachlarza różnych technik przeciwpożarowych. Choć jak wspomniano wyżej najczęstszym rozwiązaniem w przypadku tego typu urządzeń jest gaszenie gazem, to każdorazowo rozważamy także inne rozwiązania, aby mieć pewność, że wdrożony system przeciwpożarowy jest optymalny pod względem kosztów i ceny.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email