Gaszenie serwerowni

Gaszenie serwerowni w zdecydowanej większości przypadków realizowane jest w oparciu o układy wykrywania zarzewia ognia oraz wtrysku do pomieszczenia serwerowni gazów obojętnych. Instalacje tego typu realizuje w sposób kompleksowy tj. od opracowania koncepcji oraz projektu instalacji, po fizyczny montaż w obrębie chronionego obiektu. Typowy system gaszenia serwerowni gazami obojętnymi składa się z układu detekcji, instalacji wykonawczej podającej gaz do pomieszczenia oraz centrali sterującej całością. Istnieje także możliwość wpięcia dostarczonego przez nas systemu w istniejącą już na obiekcie centralę.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej