Gaszenie w przemyśle

GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace w zakresie wdrażania systemów gaszenia pożarów w przemyśle. Skupiamy się tu głównie na ochronie urządzeń i maszyn jak np.:

  • przenośniki taśmowe,
  • obrabiarki CNC,
  • urządzenia zgrzewające,
  • urządzenia szlifujące i polerujące,
  • ekstrudery
  • filtry odpylające itd.

Co ważne, nie skupiamy się na jednej technologii przeciwpożarowej, tym samym nie forsujemy jej jako jedynie słusznej. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu systemów gaszenia pożarów przemysłowych opartych o takie czynniki jak woda, piana, proszki czy gazy możemy każdorazowo dobrać optymalne rozwiązanie. Równie indywidualne podejście do zadania stosujemy w przypadku doboru systemu detekcji pożaru. Nasze instalacje opieramy zarówno o lokalne detektory, kable pomiarowe jak i elementy termowrażliwe.

Gaszenie w przemyśle, a precyzyjniej pisząc, projektowanie i wdrażanie systemów detekcji i gaszenia pożarów maszyn i urządzeń, to jeden z najtrudniejszych obszarów branży przeciwpożarowej. GRUPA WOLFF posiada w tym obszarze niezbędne doświadczenie, ale także zaplecze inżynierskie i serwisowe.

system gaszenia pianą

System gaszenia pianą – system gaśniczy pianowy

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych...


Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi...


Zobacz więcej