Gaszenie w przemyśle

GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace w zakresie wdrażania systemów gaszenia pożarów w przemyśle. Skupiamy się tu głównie na ochronie urządzeń i maszyn jak np.:

  • przenośniki taśmowe,
  • obrabiarki CNC,
  • urządzenia zgrzewające,
  • urządzenia szlifujące i polerujące,
  • ekstrudery
  • filtry odpylające itd.

Co ważne, nie skupiamy się na jednej technologii przeciwpożarowej, tym samym nie forsujemy jej jako jedynie słusznej. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu systemów gaszenia pożarów przemysłowych opartych o takie czynniki jak woda, piana, proszki czy gazy możemy każdorazowo dobrać optymalne rozwiązanie. Równie indywidualne podejście do zadania stosujemy w przypadku doboru systemu detekcji pożaru. Nasze instalacje opieramy zarówno o lokalne detektory, kable pomiarowe jak i elementy termowrażliwe.

Gaszenie w przemyśle, a precyzyjniej pisząc, projektowanie i wdrażanie systemów detekcji i gaszenia pożarów maszyn i urządzeń, to jeden z najtrudniejszych obszarów branży przeciwpożarowej. GRUPA WOLFF posiada w tym obszarze niezbędne doświadczenie, ale także zaplecze inżynierskie i serwisowe.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email