Instalacje gaszenia gazem projektowanie

Projektowanie instalacji gaszenia gazem to jeden z ważnych obszarów naszej działalności. W ramach kompleksowej obsługi w tym zakresie nasze działania obejmują także dostawę komponentów, montaż systemu oraz jego integrację z istniejącymi instalacjami bezpieczeństwa i automatyki budyniowej.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej